Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

een plek waar je erbij hoort

Schoolgids

print of download versie >>

(klik op de betreffende term om de informatie hierover te lezen)


2020-2021 Schoolgids 

Activiteiten of hulp voor gezinnen in Wijchen

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs

Afscheid groep 8

Agenda groep 8

Brede School

Buitenschoolse opvang (BSO)

Contact

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De medezeggenschapsraad (MR)

De Oudervereniging Paschalisschool

Engels groep 7 en 8

Eten en drinken

Filmen in de groep

Flitsbezoeken

Fotograaf

Gebruik van persoonsgegevens Leerlingvolgsysteem

Gevonden voorwerpen

GGD

Groep 1-2

Groep 3 t/m 8

Groepsouders

Grootte

Gymkleding

Gymmen

Gymschoenen

Herfstkinderen

Huiswerk

Informatica (ICT)

Informatie over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO

Informatieavond

Inschrijven nieuwe leerling(en)

Intern begeleider

Interne vertrouwenspersonen

Jaarplan

Jeugdverpleegkundige

Kalender en info 

Kamp groep 8

Kennismakingsgesprek

Klachten en klachtencommissie

Klachten Privacy

Leerlingendossier

Leerlingvolgsysteem

Leren zichtbaar maken

Lesuren per groep

Logopedie

Luizenbestrijding

Maandagkrant

Mail en internet

Meldcode

Methodes 

Missie en visie

Muzieksubsidie gemeente Wijchen

Omgekeerde oudergesprek

Ondersteuningsprofiel

Oortelefoontjes

Opvoeden

Ouderbijdrage

Ouders

Passend onderwijs

Pestprotocol

Podiumoptredens

Procedure bij ziekte leerkracht

Protocol indeling leerlingen

Protocol medicijn gebruik 

Protocol veiligheidsplan Paschalisschool

Rapporten

Resultaten van de school

Roken

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolplan

Schoolreis - schoolfeest

Schooltijden

Schoolverzekering

Stagiaires

Team

Toetskalender

Uitgestelde aandacht

Uitschrijving van leerlingen

Veiligheid en privacy

Verjaardagen

Verkeer

Verlof

Vervoer tijdens schoolactiviteiten

Voorsprong - verrijking

Voortgezet Onderwijs

Vreedzame School

Vulpennen

Ziekmelden