Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. “Kinderen horen thuis”, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de knel dat een veilige plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving met school en vriendjes in de buurt.

In Nederland verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij om uiteenlopende redenen, tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen. Toch kan door het tekort aan pleegouders niet altijd voldaan worden aan de wensen die er zijn voor de best passende plek voor een kind. Pleegouders worden gezocht,  in alle soorten en maten en onze gemeente wil zich hier graag voor inzetten.

Pleegzorg is er in verschillende vormen:

 • Weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijdpleegzorg
 • Voor zolang als nodig
 • Crisispleegzorg

Het is ook mogelijk om pleegzorg in te zetten bij een kind dat binnen het eigen netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand van school of de club.

Tijdens de week van de pleegzorg van 30 oktober tot 7 november 2019 wordt er zowel in de gemeente als landelijk extra aandacht besteed aan pleegzorg en het werven van pleegouders.

Meer weten:  bezoek eens de website www.ikwilpleegouderworden.nl.

10-10-2019

Wat een fantastisch afscheid hebben wij 1 oktober gehad! Wij willen graag alle kinderen en ouders heel hartelijk bedanken voor alle lieve woorden, mooie bloemen en attenties. We zijn nog steeds aan het nagenieten!

Lieve groet van Annelie van Raay en Yvonne Frénay

 
Op 1 oktober zijn de groepen 1-2 naar de voorstelling  "Astronautje" geweest. 
 
De kinderen van groep 1-2 C vertellen hoe het was :
 
Dinsdag gingen we met auto's naar de bibliotheek. Want het is Kinderboekenweek en we gingen naar de voorstelling van de astronaut.
Eerst zagen we de aarde en toen de maan en de zon.
De meneer was vergeten zijn ruimtepak aan te doen. En dat moet wel in de ruimte !
Hij ging zelf een raket maken.
Steeds moest hij de code intoetsen. Wij zagen de code op zijn rug !
Hij had alles goed gedaan : de raket was gelukt !
In de raket zagen we een foto van André Kuikers ! (Kuipers ????)
De bloem kon niet op de maan groeien. Daarom kreeg die een soort helm.
Hij moest ook steeds het afval opruimen. Dan hoorde je blieb blieb.
Toen hij op de maan was ging hij met een bestuurbare auto rijden.
Toen ging hij weer naar de aarde.
En wij gingen weer terug naar school.
De meneer was erg grappig . Het was erg leuk !

Op woensdag 20 november hoopt burgemeester Hans Verheijen weer kinder- en jongerenlintjes uit te mogen reiken. Meld je held nu aan! 

Ken jij iemand die …

 • écht iets bijzonders heeft gedaan?
 • en daarvoor een ‘lintje’ verdient?
 • bijvoorbeeld een heldendaad heeft verricht?
 • of iemand enorm heeft geholpen?
 • of iets voor een goed doel heeft gedaan. 

Meld hem of haar dan aan voor een Kinder- of jongerenlintje!

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november op onze website www.wijchen.nl. Of neem voor meer informatie contact op met Tanja Bruins, t.bruins@drutenwijchen.nl.

26-09-2019

Vergadering MR dd. 19 september jl.

Als MR zijn we het nieuwe schooljaar goed gestart. We hebben al twee bijeenkomsten gehad in de nieuwe samenstelling. De eerste stond in het teken van oriëntatie, rolverdeling en kennismaking, terwijl we bij de tweede vergadering (19/9) met de directie samen het komende jaar doorgenomen hebben en een aantal zaken besproken hebben.

Zo hebben we de afgelopen informatieavond geëvalueerd op het deel dat de MR aanging; onze stand in de aula. Wij waren daar overwegend positief over; vele ouders toonden zich betrokken en geïnteresseerd!

De directie praatte ons bij over de status van het schoonmaakbeleid, de verkeerssituatie en het binnenklimaat van de school. Ook bespraken we het concept van het jaarverslag van de MR, we namen onze actiepunten door en stelden we de vergaderdata vast van dit schooljaar.

Binnenkort kunt u het uitgebreide verslag lezen op de website.

We willen u er nog graag op wijzen dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn. Als u wilt kunt u er als toehoorder bij aanwezig zijn. Graag wel even van te voren opgeven via dit mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl

Veel meer over de MR kunt u lezen op onze pagina van de website van de school (Paschalisschool - onze school - Medezeggenschapsraad). O.a. kunt u daar zien dat onze volgende vergadering op woensdag 23 oktober is. Wellicht zien we u daar!

de MR

De afgelopen weken hebben we in de klassen vooral aandacht besteed aan de groepsvorming in de klas. De activiteiten in de lessen ondersteunen een goede groepsdynamiek en stuurt het in de richting van een positieve groep. De kinderen leren respect te hebben voor ieders mening en leren bereid te zijn tot samenwerking met elkaar.

Aan de orde zijn geweest: regels in de klas, er zijn met de kinderen samen afspraken gemaakt voor in de groep, en er zijn gemeenschappelijke taken besproken.

Het samen afspraken maken en erover praten, draagt bij aan een sfeer van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Ook is er besproken wat opstekers en afbrekers zijn, we laten de kinderen ervaren hoe het voelt om een opsteker te krijgen of een opsteker te geven. Ook leren kinderen hun eigen grenzen aangeven door STOP, HOU OP te zeggen. U zult thuis misschien ook wel merken dat de kinderen deze termen gebruiken.

De komende weken borduren we hier op voort. De kinderen leren hoe ze conflicten met anderen zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ manier. Ze leren onder andere dat samenwerken een positief effect kan hebben, dat ze na een conflictsituatie weer rustig kunnen worden en het weer goed kunnen maken, de strategie ‘om de beurt’ wordt aangeleerd en ze leren om een conflict op te lossen met behulp van een simpel stappenplan.

26-09-2019

Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek.  Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: "We gaan op reis met verhalen. Reis je mee?". Er zal aandacht geschonken worden aan dit thema maar vooral nog aan het lezen van boeken. De kinderen gaan met een boek door de school reizen, elkaar voorlezen, in andere klassen voorlezen etc. We hopen op een week wat vooral in het teken zal staan van leesplezier en leesbeleving. Acht  oktober mogen alle kinderen hun lievelingsboek van thuis meenemen om aan elkaar te laten zien. Vergeet u niet om de naam van uw zoon/dochter erin te schrijven? Reizen jullie thuis ook met ons mee?

Actie Bruna: 

Mocht u in de periode van de kinderboekenweek een leuk (prenten)boek kopen bij een Bruna filiaal, dan hierbij het verzoek om de bonnetjes in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Als school mogen wij dan voor 10% van het aankoopbedrag aan nieuwe boeken besteden.

Actie total: 

Ook de Total heeft een actie waarbij je kunt sparen voor leuke kinderboeken. Mocht u zegeltjes overhebben, dan kunt u deze inleveren bij de leerkracht. 

Tijdschriften:

We zijn op school nog op zoek naar leuke kindertijdschriften. Zodat kinderen met verschillende tekstsoorten in aanraking komen. Denk hierbij aan: Donald Duck, Tina, Suske en Wiske, Quest Junior, etc. Mocht u thuis nog oude tijdschriften hebben liggen, willen wij ze op school graag nog gebruiken. Deze kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groet,

namens de taal-lees werkgroep,

Paola van Thiel en Sandra van Grinsven

 

Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders van pubers. De volgende cursus start op: woensdag 25 september van 19:00 uur tot 21.00 uur. Zes bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Josien Warris van MeerVoormekaar, T 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

Thema’s die aan bod komen zijn: 

 • Waarom is een puber anders;
 • conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
 • hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
 • hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
 • de rol van sociale media en internet in het leven van je kind
 • alcohol, drugs: wat moet je er mee;
 • puber op vrijersvoeten;
 • wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
 • Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben. 

Aanmelden voor de volgende cursus kan ook vanaf nu. U kunt de flyer met alle informatie hier vinden.

In het jaarplan staan doelen en succescriteria beschreven op de volgende onderdelen:

 • Breed aanbod
 • Innovatie / uitdagende leeromgeving
 • 21e eeuwsw vaardigheden
 • Eigenaarschap
 • Samen verantwoordelijk voor de hele school
 • Vreedzame school
 • Boeiend onderwijs
 • Zelfstandig werken
 • Passend onderwijs
 • Professionalisering
 • Borgen / evalueren
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken
 • Betekenisvol onderwijs
 • Samen verantwoordelijk voor alle leerlingen

Nieuwsgierig geworden? U kunt het volledige jaarplan hier vinden. U kunt het jaarplan altijd terug vinden in de schoolgids onder het tabblad informatie van de website.

 

Na ruim 40 jaar met veel liefde en plezier te hebben gewerkt met kleuters neem ik afscheid. Met veel voldoening  kijk ik terug op mooie jaren met de kinderen, ouders en collega’s.

Als juf heb ik altijd genoten van alles wat de kleuters mij gaven en wat ik hen kon geven.

Dinsdag 1 oktober is mijn allerlaatste schooldag. Die dag zal ik ’s middags nog even afscheid nemen van mijn groep kleuters van het vorige schooljaar. Ik zal mijn klas met kinderen zeker gaan missen maar ik ga ook genieten van de mooie dingen die komen.

Dankjewel allemaal!

Liefs, juffrouw Annelie

 

En dan nadert dinsdag 01-10-2019 ineens heel erg snel ... 

Na 42 jaar met heel veel plezier en passie gewerkt te mogen hebben, breekt voor mij het moment aan om te gaan stoppen met mijn werk als juf, cultuurcoördinator, vertrouwenspersoon en coach.

Wat ben ik blij dat ik al die jaren met zoveel fijne kinderen, ouders en lieve collega’s heb mogen werken. Herinneringen in overvloed om te koesteren ... daarvoor  wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken.                                                                  

 Liefs, Yvonne 

Voor iedereen die ons nog gedag wil zeggen, wij zijn die dag om 14.00 uur in het ‘multifunctionele lokaal’ in de gang beneden.

We waren toe aan een nieuwe leesmethode voor groep 3. Vanaf dit schooljaar werken we voor lezen, maar ook voor taal met de methode Lijn 3. Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee de kinderen op een speelse en verantwoorde manier leren lezen.  

Maar Lijn 3 is meer dan lezen alleen: in de wereldoriënterende thema's van Lijn 3 leren de kinderen ook meer over de wereld om hen heen. We laten kinderen zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen die leven. Kinderen stellen zelf vaak de gekste vragen. Juist die vragen leveren vaak interessante gesprekken op!  

Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema’s). Bij elk thema krijgen de kinderen een sticker om in een speciaal busboekje te plakken. Als het busboekje vol is, is het jaar voorbij en kunnen de kinderen lezen!  

 Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Ieder kind werkt voor lezen in een eigen werkboek. Behalve met een werkboek werken ze het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos. Ook kent Lijn 3 een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes. 

 

We zijn dit schooljaar voor de groepen 3 t/m 7 gestart met de nieuwe digitale rekenmethode Pluspunt 4. De kinderen werken niet meer elke dag in hun rekenwerkboek of schrift, maar met de laptop. Dat wil niet zeggen dat er geen uitleg meer wordt gegeven aan de hele klas; de verwerking van de aangeboden leerstof wordt op de laptop gedaan. Het digitale verwerkingsprogramma heet Bingel.

In Bingel krijgt een kind na een paar fouten een makkelijkere oefening aangeboden of een oefening waarin het werkt  aan kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Scoort het kind goed, dan worden er moeilijkere oefeningen aangeboden en vermindert de oefentijd. Voor deze kinderen zijn er plustaken. Deze nieuwe opzet van leerlijnen zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind.

Het eerste deel van een les bestaat uit instructie en de basistaak. De inhoud van de basistaak sluit naadloos aan op de instructie. Na de eerste oefening biedt Bingel oefeningen op het eigen niveau van elk kind. Loopt een kind vast, dan schakelt het systeem automatisch terug naar een onderliggend doel. Na de basistaak werkt ieder kind in het lesonderdeel ‘eigen taken’ elke week aan acht gepersonaliseerde taken. Bingel analyseert de leerresultaten van het kind en combineert ze met de jaarplanning van de leerdoelen. Deze takenmix is persoonlijk en dus voor elk kind anders.

Software kan de leerkracht echter nooit volledig vervangen, omdat hij/zij de kinderen kent en ze dagelijks observeert. Daarom kan in Pluspunt makkelijk de door het systeem geselecteerde ‘eigen taken’ van een kind vervangen en aangevuld worden.

In Pluspunt Digitaal verwerken de kinderen vrijwel alles digitaal. Er zijn echter opgaven die je beter op papier kunt maken, zoals de opgaven over meten en meetkunde. Er zijn twee werkboekjes per jaargroep.

Zoals bekend is het jeugdkoor in de Woezik nog het enige jeugdkoor van de Twaalf Apostelen.

Wij zingen in de Paschaliskerk het komend schooljaar nog 6 vieringen. Dat gaat met het huidige koor en de nodige invallers wel lukken om deze te “bemannen”. Maar ... waar ik me wel zorgen over maak, is dat het aantal leden te weinig is om iedere maand mee te trekken met de Kinderkaravaan.

Dus vandaar deze oproep: welke kinderen vanaf 7 jaar willen maandelijks meezingen met ons jeugdkoor bij de Kinderkaravaan? Zingen is zo leuk! Wat zou het goed zijn als we met een groot kinder/ jeugdkoor de Kinderkaravaan opluisteren.

We repeteren iedere dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur in de Paschaliskerk in de Woezik. We hebben enthousiaste muzikanten die ons begeleiden op de piano, gitaar, drum en een enkele keer op de cello.

Je bent van harte welkom en voor vragen mag je mij altijd bellen T (024) 6411841. Ook mag je gerust een keertje komen kijken of je het wat vindt.

Groetjes Els Bergman (dirigent)

Op 1 oktober van 09.00 uur t/m 12.00 uur wordt er spreekuur gehouden op het consultatiebureau in Wijchen: Kruisbergseweg 68, 6601 DD Wijchen. 

Natalie Faddegon

Jeugdverpleegkundige 0-19 jaar

11-09-2019

Inmiddels hebben alle oudste kinderen van het gezin de waaier van de 7 regels mee naar huis gekregen. Mocht u deze net hebben ontvangen, laat het de leerkracht dan even weten. Regelmatig zullen we deze regels op school, maar ook in de maandagkrant onder de aandacht brengen.

Misschien hebt u ze al gezocht; de websites van de groepen. Helaas is die zoektocht tevergeefs, want de informatie die daar op stond komt dit jaar anders naar u toe. We hebben ervoor gekozen om zoals vanouds binnenkort de groepsinfo's te plaatsen. Anders is, dat de informatie die voorheen op de website van de groep stond in die groepsinfo wordt verwerkt. Voor het einde van de maand vindt u deze terug op de website van de school, onder het tabbad informatie → groepsinformatie. 

De fotoalbums van de school zijn verwijderd. Er komen geen nieuwe albums voor terug, want u krijgt foto's van de diverse activiteiten door de leerkracht via Parro toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Joep Janssen, ICT coöordinator

dinsdag 14.15-15.30 uur

De 2e dinsdag van de maand is er Pinkeltje, de club voor de jongste jeugd van groep 1 t/m 3. Onder leiding van een aantal enthousiaste vrijwilligsters worden er leuke dingen gemaakt die meteen mee naar huis kunnen worden genomen. Daarbij wordt gekeken naar seizoenen en feestdagen, zodat knutselwerkjes aansluiten bij de beleving van de kinderen

Data:  10/9, 8/10, 12/11, 10/12 -2019 14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6 -2020
Kosten: € 6,= voor blok van 5 x, € 10,= voor hele schooljaar (10x)
Info: Anouck van der Sluizem, Tel: 06-46565933, @: sennenino@gmail.com

Meer weten over de activiteiten van Wijkvereniging Wijchen -Noord? Neem eens een kijkje op www.wijchennoord.nl

5-09-2019

Tijdens de informatieavond van de Paschalisschool op 4 september had de BSO een aantal “raadsel spelen” voor kinderen. Eén spel was “Raad het aantal blokjes”. De winnaar kon een leuk prijsje winnen.

Heel veel kinderen hebben een poging gewaagd het juist aantal blokjes te raden. Het waren er 110. Twee kinderen is het gelukt: Maud Berlo en Levi Balk. Proficiat allebei!!

Inmiddels hebben de pedagogisch medewerksters van de BSO het prijsje aan beide kinderen afgegeven.

5-09-2019
Het schooljaar is gestart en ook een aantal werkgroepen gaan weer beginnen. Een werkgroep bestaat uit een lid van de OR, een aantal leerkrachten en een aantal ouders. Zij zetten de lijnen uit voor de diverse feesten en schakelen zo nodig nog meer ouders in om op de dag zelf te komen helpen. Vind je het leuk om mee te helpen organiseren? Meldt je dan aan voor een van onderstaande werkgroepen. 
 
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaas
 • Carnaval
 • Avond-4-daagse
 • Schoolreisje 
 
De werkzaamheden (en dus tijdsinvestering) zijn per werkgroep verschillend. Mail ons gerust als je meer informatie wil hebben OR.paschalis@kansenkleur.nl.
 
Er is ook een groepsapp met ouders die willen helpen de school te versieren in de diverse thema's.
Als je het leuk vind om daarbij te helpen, mail je naar OR.paschalis@kansenkleur.nl

 

5-09-2019

De vakantie is voorbij. De voorbereidingen voor de Eerste Communie gaan ook weer van start. De brieven en aanmeldingsformulieren worden uitgedeeld aan de kinderen van groep 4. De aanmeldingsformulieren moeten digitaal ingeleverd worden: communie.wijchen@detwaalfapostelen.nl

Op 2 oktober 2019 is er een ouderavond in de Emmanuelkerk. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen op bovenstaand e-mailadres of communiepaschalis@gmail.com. U kunt ook even bellen met het parochieelcentrum, telefoon 6412627.

U kunt ook contact opnemen met mij, Ans vd Wielen, Telefoon 6414426. 

Werkgroep Eerste Communie

Parochie de Twaalf Apostelen

31-08-2019

We willen het met jullie even over de hoofdluis hebben.

Dit plaag insect is namelijk ook mee op kamp geweest, of meegereisd uit heerlijke vakantie oorden. Is lekker gaan logeren… Gelukkig kan het alleen maar wandelen, en niet springen of vliegen. Het wandelt rustig van haar naar haar. Maakt geen onderscheidt tussen die haren, dus ziet zijn kansen schoon tijdens het maken van selfies, maar ook via haarborstels of een knuffeltje om zich te verspreiden. Is dol op een grote familie, plakt dus meerdere eitjes per dag tegen je haar aan, en binnen een dag of tien is er een nieuwe familie geboren. Sterker nog; het kan zich in jouw haren bevinden, of in dat van een vriendje of vriendinnetje. Ook bij ouders kun je ze aantreffen. Hebben we jullie aandacht?!

Kom jij ook in ons leerorkest De Muziekhelden spelen?

Als je in een orkest of band wil gaan spelen, moet je natuurlijk eerst een instrument leren bespelen.
Dat kan als je mee gaat doen met dit muziekproject, De Muziekhelden.
Kinderen vanaf groep 6 kunnen meedoen aan het schoolorkest. Tot aan de grote vakantie heb je les op een muziekinstrument en leer je samen muziek maken.

Je mag kiezen uit de volgende instrumenten:                                         

saxofoon , trompet – bugel, klarinet en fluit

Wat zijn de voordelen om mee te doen met het leerorkest?

 • Je krijgt les op een instrument, het hele schooljaar.
 • Er wordt voor een instrument gezorgd, als je dat niet hebt.
 • Geen extra kosten voor het lesmateriaal.
 • Je gaat samenspelen samen met De Muziekhelden.
 • Er is zijn verschillende optredens door het hele schooljaar.
 • De bijdrage is € 95,- voor dit schooljaar*.

De lessen voor het schoolorkest  zijn in Het Noorderlicht (de Paulusschool) op woensdag middag 
tussen 15.00 en 16.30 uur. De lessen starten op woensdag 25 september.
Na aanmelding krijgt u bericht over de starttijd.


Wil je ook een blaasinstrument gaan leren bespelen én samen met anderen muziek maken vul dan het aanmeldformulier in samen met je ouders en doe mee!     
Aanmelden kan tot 20 september.

27-08-2019

 

 

 

 

 

Tja, die vraag stelden wij onszelf als werkgroep ook tijdens ons laatste overleg. En eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat dit nogal wisselt. Als we in de school lopen, zien we in alle klassen dat er heel hard gewerkt is aan het zichtbaar maken van het leren. Overal hangen prachtige posters met leerdoelen en aan de bij gehangen namen is te zien of de kinderen vinden dat ze iets al kunnen, of dat ze nog even mogen oefenen.

De leerkuil hangt in iedere klas en al heel veel kinderen kunnen zo vertellen wat die kuil laat zien. Vanuit onze werkgroep zijn onze eigen verhalen in de maandagkrant gepubliceerd om daarmee duidelijk te maken wat de leerkuil inhoudt en hoe je deze in verschillende situaties, en dus ook thuis, tegenkomt en kan gebruiken.


Ook zijn er heel veel succescriteria te vinden; voor de schrijfles in groep 5 bijvoorbeeld, maar ook voor het maken van een vouwwerkje of tekenopdracht in de kleuterklassen. De kinderen weten waar hun werk aan moet voldoen, dus is het voor hen zichtbaar wat ze aan het leren zijn.

In de school is het leren dus echt wel zichtbaar. Maar hoe zit dat met ons, de ouders? Is het voor ons duidelijk wat de kinderen leren? Zijn er tips voor school, zodat we meer zichtbaar krijgen wat de kinderen leren? En ook, leeft het eigenlijk wel buiten de school? Hoe kunnen we er als werkgroep voor zorgen dat ‘leren zichtbaar maken’ echt gaat leven voor iedereen? En dan niet alleen op school, maar ook thuis?

Natuurlijk hadden we gehoopt op grootse stappen die we zouden zetten dit schooljaar. Iedere periode een pijler van de visie benadrukken, veel delen op Parro, regelmatig een berichtje in de maandagkrant. Maar eerlijk is eerlijk, onze plannen waren te groot voor 1 schooljaar en we hebben voor onszelf zichtbaar gemaakt dat we ook in kleine stapjes mogen denken. Als werkgroep ga je (gelukkig!) ook door leerkuilen en daar baseer je je vervolgacties op.

Daarom zijn we ook op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep. Ben jij enthousiast, heb je ideeën over het nog meer zichtbaar maken van het leren van onze kinderen, en wil je actief met ons meedenken en doen? Dan zoeken we jou! Je kunt je aanmelden bij Sylvia via het mailadres: sylvia.vander.burgh@kansenkleur.nl

Volgend schooljaar hopen we het leren nog zichtbaarder te maken en meer betrokkenheid van iedereen te stimuleren. Wordt vervolgd dus. Want leren: dat doen we samen, op school en thuis. Daarom gaan we komend schooljaar vol enthousiasme verder met het zichtbaar maken van het leren. Omdat onze kinderen volgens deze visie werken. Omdat de leerkrachten hier heel hard aan werken. Omdat wij erin geloven. Doet u mee?

Nicole Reijnen, Irna Habing-Kruk, Linda Koop, Linda van Nieuwamerongen

Ook dit jaar organiseren de kinderen met de leerkrachten weer een podiumoptreden. Dit houdt in dat zij hun creativiteit op het podium mogen laten zien. Wij willen u van harte uitnodigen om naar deze optredens te komen kijken. Leuk voor de kinderen en leuk voor u. Deze optredens vinden plaats in de aula.

In maart 2020 werken we een hele week aan een project. Het thema zal in de loop van het jaar bekend gemaakt worden. Ter afsluiting kunt u tijdens een inloopmoment de werkstukken van uw kind komen bewonderen. Dit zal zijn op vrijdag 27-03-2020. U bent welkom tussen 13.15 uur en 14.00 uur.

Noteert u de data in uw agenda?

Met vriendelijke groet,

Namens werkgroep kunst, sport en cultuur Manon van den Kerkhof

28-06-2019

De Bibliotheek Wijchen en SpeelOtheek Wijchen presenteren: De LEGO Zomerweken! Voor jong en oud is er van alles te beleven tijdens de zomervakantie in de bibliotheek in het LEGO-thema.

Het programma:
(Alle activiteiten zijn gratis.)
Neem een kijkje bij de LEGO-expositie, speel LEGO-spelletjes op de Wii of op een reuzetouchscreen, doe mee aan de activiteiten van het LEGO-parcours of laat je fantasie de vrije loop in een van de bouwhoeken.

27-06-2019

Dit schooljaar heeft u een brief ontvangen waarin de Ouderraad vraagt of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan alsnog de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  De bijdrage bedraagt €33,- per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL25 RABO 0158 6816 14 t.n.v. Paschalisschool onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Alvast hartelijk dank! De ouderbijdrage maakt onder andere het tweejaarlijkse schoolreisje mogelijk!

25-06-2019

Dinsdag 20 juni is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 • Kennismaking met het nieuwe lid van de oudergeleding, t.w. Babette Boer;
 • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het klimaat in school, de monitoring/navolging van het schoonmaakbeleid, verplaatsing van het kunstwerk op het schoolplein en de inhuur van een vakdocent gym;
 • De resultaten van de CITO/Iep voor groep 8 zijn gepresenteerd en besproken;
 • Het concept schoolplan en jaarplan zijn gepresenteerd en besproken;
 • Het werkverdelingsplan is besproken en ter goedkeuring aan de personeelsgeleding voorgelegd;
 • De situatie van het binnenklimaat in relatie met de komende zeer warme dagen is  besproken. De directie heeft haar zorgen geuit en de MR gevraagd mee te denken over mogelijkheden tijdens deze dagen;
 • Er is terugkoppeling geweest van Fons inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR);
 • Marloes heeft een korte samenvatting gepresenteerd over de streefnorm van Stichting Kans en Kleur; 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. We wensen u alvast een prettige vakantie toe! 

De MR

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar groepsouders. Als groepsouder ondersteun je de leerkracht met allerlei hand- en spandiensten of regelen je dit met de andere ouders in de klas. Je bent voor de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Men kan maar voor één groep groepsouder zijn. Groepsouders worden voor één jaar benoemd. Er zijn maximaal 2 groepsouders per groep. De groepsoudervergaderingen zijn ongeveer vier keer per jaar.

Mocht je meer informatie willen, mail ons gerust (or.paschalis@kansenkleur.nl).

 

Opgeven kan met via bovenstaande mailadres. Vermeldt daarbij even in welke groep je groepsouder wil worden. Bij meer dan 2 aanmeldingen per groep zullen wij jullie vragen dit onderling op te lossen. Lukt dit niet, zal er door de ouderraad geloot worden.

Groeten van de Ouderraad

18-06-2019
We willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen met het realiseren van de avond 4 daagse. 
 
Dank voor de hulp met het inschrijven, het vervoer en de hulp bij onze stand. Ook dank aan Jumbo Herenstraat die ons gesponsord heeft. We hebben achteraf prachtig weer gehad en met ruim 300 personen gelopen met onze school.
 
Voor Catheleyne en Ingrid was het de laatste keer. We hebben het altijd met veel energie en plezier gedaan.
Simone (ouderraad) heeft dit jaar meegedraaid. Mocht je volgend jaar willen helpen, stuur dan een mail naar de ouderraad.
 
Allemaal een sportieve zomervakantie gewenst.
 
Groet,
Werkgroep Avond 4 daagse
Catheleyne, Ingrid en Simone

De inloopmiddag van donderdag 27 juni (13.30 - 14.00 uur) zal in het teken staan van techniek. Deze hele week gaan we op school aan de slag met techniek. In alle klassen zullen proefjes gedaan worden en zullen de kinderen technieken toe gaan passen in eigen werkjes. Er gaat gewerkt worden met kleuren, luchtdruk, beweging, elektriciteit en chemische reacties. De kinderen zullen dit alles presenteren tijdens de inloop op donderdag.

Op vrijdag 28 juni zullen we de techniekweek afsluiten met het eindfeest. Op deze spectaculaire dag gaan alle klassen genieten van een wonderbaarlijke show van professoren. Daarnaast krijgen alle groepen een workshop aangeboden. Onder andere: labwerk, glowshow, science of security en recherchewerk. Verder gaan de groepen 1 t/m 4 nog een foto-zoektocht doen en de groepen 5 t/m 8 een renspel met opdrachten. 

We hopen op een spetterende, knallende week met een superleuke afsluiting op vrijdag. 

Werkgroep techniek/eindfeest

Heb je geen ambitie voor het penningsmeesterschap  van de OR of een plaats in de MR? Maar wil je wel een bijdrage leveren aan de hoofdluisbestrijding Paschalisschool?

Wij zijn voor komend schooljaar op zoek naar een nieuwe coördinator (of 2 coördinatoren) hoofdluis. Je kunt in het volgend jaar nog terugvallen op de vertrekkende coördinatoren(laatste jaar). Maar misschien wil je er juist een eigen draai aan geven. Voor interesse en informatie kun je contact opnemen met Femke of Maike.

We horen graag iets van je voor 1 juli.

femke@wasscher.net

maike@zantenvan.nl

Voor onze Ouderrraad zijn wij op zoek naar een penningmeester die onze huidige penningmeester (Astrid van Beek) in het school jaar 2020-2021 zal gaan vervangen. 

Als penningmeester heb je met alle facetten van de Ouderraad te maken, blijf je op de hoogte van wat er op school leeft en bewaak je de budgetten van de diverse werkgroepen.

Een belangrijke taak is het opstellen en verspreiden van de brieven/mails betreffende de jaarlijkse ouderbijdrage. De uitdaging voor jou en de medebestuursleden hierbij is om zoveel mogelijk bijdragen te ontvangen. Tevens stel je jaarlijks de begroting voor het komende schooljaar op en stel je jaarlijks de staat van baten en lasten samen. Het is een hele leuke en uitdagende functie waarin je ook jouw creativiteit kwijt kunt.

Het zou fijn zijn als je volgend schooljaar (2019-2020) mee kunt lopen met Astrid, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. Heb je interesse en/of vragen over deze functie mail dan naar: or.paschalis@kansenkleur.nl

14-06-2019

Donderdag 20 juni 2019 komt de MR weer bij elkaar. De agenda is te vinden op de site van de MR.Vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus jullie zijn van harte welkom. Wel graag van tevoren aanmelden op MR.paschalis@kansenkleur.nl 

De MR.

Beste ouders, 

Graag ontvangen wij aanstaande woensdag 12 juni de laatste verkoopboekjes van de Jantje beton actie retour. De meesten zijn al ingeleverd, bedankt hiervoor, maar een aantal missen we dus nog. De verkoopboekjes mogen gewoon bij de eigen leerkracht ingeleverd worden. 

Binnenkort zullen wij u laten weten wat de uiteindelijke opbrengst is geweest voor onze school. 

 

Werkgroep Sponsoring
Lucienne H en Melanie

 

7-06-2019

Groep 7 (en 8) hebben de afgelopen weken gastlessen gehad verzorgd door ouders die bij het bedrijf NXP werken. De eerste les was een les met uitleg over het bedrijf en de chips (voor in apparaten) die ze maken met bijbehorende opdrachten en een quiz. De tweede les was een proefjesles. In deze les deden de kinderen allerlei technische proefjes. Namens groep 7A vertellen een paar kinderen er hieronder over.

Afgelopen maandag heeft groep 8 een paar proefjes gedaan met NXP. Er waren verschillende proefjes te doen, met name dingen met chips. Maar bijvoorbeeld ook met statische ballonnen. Veel kinderen vonden het leuk om te doen, omdat het iets anders is dan wat je normaal doet op school. Ook vonden veel kinderen het leerzaam; sommige kinderen  wisten er namelijk nog niet zo veel van. De mensen van NXP vertelden veel over zichzelf en over de chips. Chips zijn apparaatjes, die bijvoorbeeld in een telefoon of een auto zitten.

                                                           Recensies:  

Lynn: ”Ik vind de statische ballonnen een heel leuk proefje om te doen. Ik vind ook dat er veel over te leren was. En we zouden het echt vaker moeten doen, zodat je niet de hele dag in de klas hoeft te zitten, maar dat je er ook even uit kan.”                                                                                                        

Thijs:  “Ik vind het een zeer interessant en ook leerzaam project. Ik vond het ook leuk om een keer samen met de  hele klas iets leuks te doen. En er even uit te zijn."

Diewertje: “Ik vond het heel leuk. Het knipperlicht maken vond ik ook  erg leuk om te doen. Met de microscopen werken was ook heel leuk  omdat je dan een chip van heel dicht bij zag.”

                                            Geschreven door: Laura & Sanne

 

 

Beste Ouders,

Omdat één van onze MR ouders zitting neemt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de MR op zoek naar een nieuw lid!

Wat doet de MR
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur ons advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben.

De medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 6 x per jaar met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Veiligheid
 • Schooltijden
 • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Meld je dan aan! Tot en met 13 juni 2019 12:00 uur kun je je opgeven via  MR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bij wonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op 20 juni 2019 om 19.30 uur (Aanmelden kan via  MR.Paschalis@kansenkleur.nl)

Ik ga julie iets vertellen over de molen. De molen heeft helen groten wieken met zeilen en touwen er op. De wieke vange de wint op. Anders gaat de wint door de gaatjes heen. En de touwen die zijn voor de zwaaren zakken sodat de mensen die niet hoefen te tillen. En in die zakken zitten korrels dat heet meel en van meel kun je brood maken en pannenkoeken, taart en pizza en koek. En het brood is verschilent bevoorbeeld witbrood en tijgerbrood en witbrood. De wieken draaien door de wind want als het hart waait dan draaien de wieken ook hart. Door de wieken gaan de zaken om hoog. En het dak kan draaien.

Groetjes van klas 4B.

29-05-2019

Dinsdag 21 mei is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het verkeer om de school, het klimaat in school, de monitoring/navolging van het schoonmaakbeleid en de aanstelling van leerkrachten met specialismen ICT, taal, gedrag en innovatie/school ontwikkeling;
 • De notitie top talent is ter kennisgeving nogmaals kort besproken;
 • De resultaten van de veiligheidsmonitor voor ouders, personeel en leerlingen groepen 7 + 8 is gepresenteerd en besproken;
 • Er is terugkoppeling geweest van Perry inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR);
 • Fons Merkx (oudergeleding) zal komend schooljaar de GMR taak van Perry in de GMR overnemen. Hij kan de GMR en MR taken niet beide vervullen en legt daarom zijn functie bij de MR neer;
 • De termijn van Perry (personeelsgeleding) loopt volgend school jaar af;

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

De MR

28-05-2019
Ruim 300 aanmeldingen hebben we gekregen voor de Avond4daagse. Veel kinderen die met begeleiding vanaf 4 juni vier dagen gaan lopen. We zijn trots op dit aantal, het ligt iets hoger dan vorig jaar!
 
Vanaf morgen liggen de boekjes en inschrijfkaarten klaar op school. Deze worden door de leerkracht meegegeven.
Tevens krijgt uw kind ook het schoolshirt mee.
 
Tenslotte is er goed gehoor gegeven aan de oproep voor de stand. De bezetting is voor alle dagen rond.
De ouders, familie en leerkrachten die meehelpen, ontvangen deze week/dit weekeinde meer info via de mail.
 
Groet,
Werkgroep Avond4daagse.

De vakanties voor het komend schooljaar vindt u op de website onder het tabblad kalender/vakantie. Daarnaast zijn er gedurende het jaar nog een aantal studiedagen, vrije (mid)dagen voor alle groepen en vrije dagen alleen voor groep 1-2. Wanneer de kinderen een middag vrij zijn, gaat de school om 12.00 uur uit. Deze dagen worden tevens opgenomen in de info-kalender die iedereen vlak voor de grote vakantie via de mail krijgt toegestuurd.

LET OP: 10-10-2019 is 28-11-2019 geworden! 

Vrije dagen groep 1-2

 

Studie(mid)dagen groep 1 t/m 8 vrij

 

Vrije (mid)dagen groep 1 t/m 8

 vrijdag

13-09-2019

 

maandag

16-09-2019

 

vrijdag

06-12-2019

maandag

11-11-2019

 

donderdag

28-11-2019

 

donderdagmiddag

19-12-2019

vrijdag

29-11-2019

 

donderdagmiddag

30-01-2020

 

vrijdagmiddag

20-12-2019

maandag

03-02-2020

 

dinsdag

10-03-2020

 

vrijdagmiddag

21-02-2020

maandag

16-03-2020

 

dinsdagmiddag

16-06-2020

 

Goede vrijdag

10-04-2020

vrijdag

03-04-2020

 

 

 

 

Vrijdag

10-07-2020

vrijdag

29-05-2020

 

 

 

 

 

 

maandag

22-06-2020

 

 

 

 

 

 

 

We zijn op zoek naar ouders van kinderen uit groep 7/8, om zo te zorgen dat alle klassen binnen de school vertegenwoordigd zijn in de Werkgroep ouderbetrokkenheid (voorheen werkgroep communicatie). 

Wat doet de Werkgroep ouderbetrokkenheid in het kort:

De werkgroep Ouderbetrokkenheid komt zo'n 4 keer per jaar samen, met als doel om de ouderbetrokkenheid, informatievoorziening en communicatie tussen school en ouders te stimuleren, faciliteren en verbeteren.

De leden zijn de “extra oren en voelsprieten” van de school, houden actualiteit van informatie in de gaten en screenen communicatiemiddelen op juistheid. Samen doen we ons best om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en waar nodig te vergroten.  

Juist vanwege dit doel zijn we op zoek zijn naar ouders van kinderen uit groep 7/8 om lid te worden van de werkgroep, de overige groepen zijn allemaal redelijk vertegenwoordigd met de reeds zittende ouders. De groepen 7/8 bevatten de wat oudere kinderen binnen de school en dat vraagt soms een wat andere aanpak, een wat andere manier van communiceren. Daarom deze oproep! 

Heeft u een kind dat komend jaar in groep 7/8 van de Paschalisschool zit en vindt u het fijn om mee te denken? Dan zoeken we u!

Meldt u dan nu aan via: directie-paschalis@kansenkleur.nl 

Alvast bedankt! 

Groet, 

De Werkgroep Ouderbetrokkenheid

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Hierbij wil ik u laten weten dat komend schooljaar de volgende groepen worden gevormd:

 • Drie groepen 1-2
 • Twee groepen 3
 • Een groep 4
 • Twee groepen 5
 • Twee groepen 6
 • Twee groepen 7
 • Twee groepen 8 

Zodra alles rond is krijgt u informatie over welke leerkracht voor welke groep staat en (indien van toepassing) in welke groep uw kind geplaatst is. 

Met hartelijke groet, 

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool

Sinds een paar dagen staan er bakken voor plastic doppen in de school. Een staat er in de aula en een bij de hoofdingang. De bedoeling is dat er plastic doppen in deze bakken worden gedaan. Het zou fijn zijn als dat er heel veel worden.

Deze actie is van KNGF Geleidenhonden voor mensen in Wijchen met een hulphond. Van de doppen worden plastic pallets gemaakt. Daarmee verdiend KNGF Geleidenhonden geld om mensen in Wijchen met een hulphond te helpen met allerlei spulletjes, zoals: tuigjes, mandjes, medicatie, voer, hesjes, pleeggezinnen en nog veel meer!

De actie heet ‘Ruim je dop hier op.’ Dus als je thuis al plastic doppen hebt of het leuk lijkt om te sparen voor mensen met een hulphond, lever je doppen dan nu in! Aan de bakken hangen flyers, daarop staat nog meer informatie en nog meer andere punten om plastic doppen in te leveren. 

Alvast bedankt! Lotte Moolenaar Groep 8A

 


 
De Kleine Jantje Beton Loterij is van start. Familie, vrienden en kennissen, helpen jullie mee? Van ieder verkocht lootje gaat 50% naar onze school. Samen komen we in actie voor meer spelen. Koop jij ze ook? Heel veel succes voor onze lotenverkopers! Jullie zijn bikkels! 
 
Werkgroep Sponsoring,  
Lucienne Hoogenboom en Melanie Megens 

Tot nu toe zaten de leerlingen van groep 1-2 op een andere locatie dan de groepen 3 t/m 8. Daarom gaven we de overgang naar groep 3 symbolisch vorm met het uitvliegen op de Veenhof. Dit hadden we eerder wel opgenomen in de kalender.

Nu alle leerlingen op een locatie zitten is dit niet meer nodig en vliegen zij niet meer uit. Ze gaan gewoon naar de volgende groep, net als alle andere leerlingen. Pas in groep 8 gaan de leerlingen echt weg en besteden we hier weer extra aandacht aan.  

De leerkrachten van groep 1-2

16-05-2019
De eerste aanmeldingen voor de avond-4 daagse zijn alweer binnen. Leuk dat ook veel kleuters zich voor de eerste keer hebben opgegeven. Je kunt je nog aanmelden via school tot donderdag 23 mei.
 
Er zijn nog niet veel aanmeldingen voor het bemannen van de stand. Heb je vragen wat het inhoudt of wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar join.ermers@kpnmail.nl We nemen contact op om eventuele vragen te beantwoorden. We zien de aanmeldingen graag tegemoet.
 
Groet,
Werkgroep Avond 4 Daagse.

Wij gingen als eerste naar buiten, daar gingen we opdrachten doen, dat was het begin. We gingen ook naar het bos, we gingen daar dieren zoeken, we zagen ook namen in de bomen, van Floris en Sindala en we hebben veel avonturen beleefd! Daarna gingen we eten. Het was vet in de kerker, je hoorde ook een echo. Echt heel vet! De kerker was cool en als je ging praten kon je dat aan de andere kant horen van de kerker. Daarna gingen we naar de put dat was ook leuk. En we zijn ook naar de wenteltrap geweest. Het was allemaal heel leuk. Gelukkig was het ook mooi weer.

Groetjes van Ebbe, Linn en Olaf uit 5B

Onze school komt in actie voor meer spelen. We verkopen lootjes van De Kleine Jantje Beton Loterij van 22 mei t/m 5 juni. Daarmee halen we geld op voor ons schoolplein. 50% van de opbrengst is voor spelen en bewegen op het schoolplein en 50% is voor projecten van Jantje Beton. Familie, vrienden en kennissen, helpen jullie mee? Ieder verkocht lot helpt! 

Zo werkt het: https://youtu.be/xYqGv4EdQoQ  

Spelen is niet alleen heel leuk, het is ook heel belangrijk. Misschien nog wel veel belangrijker dan rekenen of schrijven. Door te spelen krijgen kinderen namelijk de beweging die ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling. En tegelijkertijd leren ze allemaal belangrijke dingen, zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. Dingen die later best nog wel eens van pas komen. Toch wordt spelen door tijdgebrek en te weinig speelplaatsen steeds minder vanzelfsprekend. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder. 3 op de 10 kinderen speelt niet of slechts een keer per week buiten. Daar doet Jantje Beton iets aan. Met De Kleine Jantje Beton Loterij. 

Iedereen die een lot koopt, stimuleert spelen tijdens en na schooltijd (BSO). Het schoolplein biedt kinderen goede mogelijkheden om actief te zijn en hun batterij op te laden. Het schoolplein staat zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. Een belangrijke (speel)plek dus! 

Heb je nog vragen over de Jantje Beton Loterij? Kijk op https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij

Werkgroep Sponsoring,
Lucienne Hoogenboom en Melanie Megens

Op maandag 8 april hebben de groepen 2-3 en 3 een bezoekje gebracht aan het Wijchense kasteel. We hebben veel geleerd over Emilia en Emanuel, en over het leven op het kasteel. We hebben zelfs het geheimzinnig kapelletje mogen zien, en onszelf mogen bewonderen in de spiegel van Emilia. Het was een leuke en leerzame ochtend.

 

7-05-2019

Om helder te hebben wat we van elkaar verwachten, moet je daar afspraken over maken. Deze hebben we in de vorm van 7 regels met elkaar opgesteld. Ook de 7 regels voor ouders zijn samen met ouders tot stand gekomen. Deze week delen we de tweede, namelijk de 7 regels voor leerkrachten. Uiteindelijk zal iedereen een exemplaar van alle regels ontvangen. 

Hoe vaak heb je als ouder niet gehoord.. “Als je nou elke dag eens zou willen lezen met je kind ... al is het maar 10 minuten”. Maar die 10 minuten in plannen in een druk gezin met kinderen die moeten zwemmen, sporten en aandacht vragen is soms best lastig ... Hier wat tips om toch te kunnen oefenen ...al is het maar 10 minuten:

 • Tip 1: Bewaak de tijd! Maar doe het niet zelf. Ofwel zet een eierwekker of iets dergelijks op de te oefenen tijd en plaats die achter jullie, in ieder geval zo dat je hem niet ziet en vooral niet hoor te tikken. Hierdoor kun je samen met je kind mopperen op de tijd die traag gaat of juist blij zijn met de tijd die vliegt. Als de wekker afgaat stop je meteen, al is het midden in de zin. Niet nog even de zin of bladzijde aflezen! Als je kind na een tijdje aangeeft dat hij/zij dat wel wil, dan heb je heel wat gewonnen.
 • Tip 2: De tijd en de plaats. Er bestaat geen ideale plaats of tijd om te oefenen met je kind. Wat in ieder geval belangrijk is dat je samen de tijd en de plaats uitkiest. 
 • Tip 3: Hoe? Bekijk de titel en de plaatjes. Vraag je kind te voorspellen waar de tekst over zal gaan. Je kunt dit ook halverwege nog een keer vragen. Bespreek na het lezen of de voorspelling is uitgekomen. Het is niet fout als het niet zo is.

Voor meer tips om het lezen thuis leuker en zinvoller te maken kun je kijken op:
http://www.dyadon.nl/downloads/Al-is-het-maar-10-minuten-e-book.pdf

Veel leesplezier … al is het maar 10 minuten.
 

Namens de leeswerkgroep, Paola van Thiel

 

De afgelopen weken  hebben we in de klassen vooral aandacht besteed aan de groepsvorming in de klas. De activiteiten in de lessen ondersteunen een goede groepsdynamiek en stuurt het in de richting van een positieve groep. De kinderen leren respect te hebben voor ieders mening en leren bereid te zijn tot samenwerking met elkaar.

Aan de orde zijn geweest: regels in de klas, er zijn met de kinderen samen afspraken gemaakt voor in de groep, en er zijn gemeenschappelijke taken besproken.

Het samen afspraken maken en erover praten, draagt bij aan een sfeer van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Ook is er besproken wat opstekers en afbrekers zijn en hoe je je eigen grenzen kunt aangeven door STOP, HOU OP te zeggen. U zult thuis misschien ook wel merken dat de kinderen deze termen gebruiken.      

De komende weken borduren we hier op voort. De kinderen leren hoe ze ruzie’s (conflicten) zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ manier.

Ze leren onder andere dat samenwerken een positief effect kan hebben, dat ze na een ruzie weer rustig kunnen worden en het weer goed kunnen maken, de strategie ‘om de beurt’ wordt aangeleerd en ze leren om een ruzie op te lossen met behulp van een simpel stappenplan.

De Seo-werkgroep