Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Op donderdag mochten alle kinderen van de Paschalisschool de schoen zetten. Het zag er heel gekleurd en vrolijk uit, want veel kinderen hadden een lekkere wortel of een appeltje voor Ozosnel in de schoen gedaan! Verder heeft de Sint vast genoten van de vele tekeningen en heel handig was het dat er ook al verlanglijstjes bij zaten!

Vrijdagochtend konden de kinderen niet wachten om naar binnen te gaan; zouden Sint en Piet geweest zijn? Al gauw zagen ze dat ze geweest waren, want de schoenen waren leegehaald en.... weer gevuld.
Maar al heel gauw ontdekten de kinderen dat Sint ook iets per ongeluk had achtergelaten... Want wat was het geval? Bij de haard in de gang stond een paar zwarte schoenen met witte veters. Die moeten wel van Sinterklaas zijn, want de Pieten dragen zulke mooie schoenen niet. Hoe moet dat nu verder? Krijgt Sint ooit zijn schoenen nog terug? En... kan hij nu wel lopen? Maar even afwachten hoe dat verder gaat.

Beste ouders en kinderen van de Paschalisschool,

Gelukkig zijn de kolen teruggevonden zodat Sinterklaas nog op tijd in Nederland kon zijn. Het werd een andere intocht dan andere jaren, maar het feest bij het paleis was heel mooi om te zien!
Jullie hebben gehoord dat je al direct je schoen mocht zetten! Dat hebben jullie thuis natuurlijk al gedaan, maar je mag a.s. donderdag 19 november je schoen nog een keer zetten en wel.... op school! Sint en zijn Pieten hebben beloofd er iets in te zullen doen. Jullie weten dat Sint het leuk vindt als jullie er ook iets in doen: een tekening, een verlanglijstje, een briefje, iets voor het paard.... Dus: vergeet donderdag je schoen niet!

We hebben het met de goedheiligman over de intocht gehad op school op 4 december. Ook de Sint weet dat hij zich aan alle maatregelen rond Corona moet houden, dus we hebben samen besloten dat er geen intocht is op school. Hij komt natuurlijk wel, maar niet op de manier zoals we altijd gewend zijn met zingende kinderen en ouders en Pieten die rare fratsen uithalen. Er komt dus GEEN verwelkoming op de speelplaats. Hopelijk kan dit volgend jaar weer wel!
de Sintwerkgroep

Dinsdag 3 november zijn we dit jaar voor de tweede keer als MR bijeen geweest. Ook dit keer weer digitaal via Teams. Als toehoorder was ouder Jessie Suripatty aanwezig. Zij heeft inmiddels aangegeven dat zij de MR als ouderlid wil versterken.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

  •  Lieke heeft verslag gedaan van de Corona ontwikkelingen op school.  Er is nog geen aanleiding geweest voor een bron- en contactonderzoek. Aandachtspunt voor ouders blijft het 1,5 meter afstand houden tijdens het halen en brengen.
  • Lieke heeft de MR nogmaals om advies gevraagd over het bezoek van de makers van Wijsnews. De MR heeft geadviseerd om deze activiteit te cancelen naar aanleiding van de nieuwe Corona maatregelen.
  • Lieke heeft de begrotingsperikelen van Kans en Kleur verder toegelicht en aangegeven wat dat zou kunnen betekenen voor de Paschalisschool.
  • Lucienne van Summeren heeft de vragen die de MR had over het opbrengstenkatern beantwoord.
  • Verkeerssituatie vanuit OR: Lieke zal de verkeerswerkgroep vragen om gezamenlijk naar de huidige situatie te kijken. 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via Paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR

Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen de kinderen gratis drie keer per week Schoolmelk aangeboden! Onze school is namelijk ingeloot om komend schooljaar Schoolmelk te ontvangen. Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf . Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in:
o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.
o 20 weken, 3 dagen per week.
o Zuivel beschikbaar voor elk kind.
o Aanleren van gezonde eetgewoontes.

Wat kunt u verwachten?
Op Dinsdag, Woensdag en Donderdag zal er op School Schoolmelk worden aangeboden! Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school. Dit zal in sommige weken halfvolle melk/karnemelk zijn. In deze weken hoef t u geen drinken mee te geven. In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. Zie hieronder voor een overzicht:

Aanleiding en achtergrond
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op school wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders. Afgelopen jaar zijn we gestopt met de abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te kunnen voorzien. Een gezonde keus aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen meedoen. De pilot zal gefinancierd worden door FrieslandCampina en de Europese Unie. Er zijn voor de school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot.

10-09-2020

Woensdag 30 september start de kinderboekenweek.  Het thema dat de titel, "En toen" meekrijgt, draait om het verkennen van de werelden van vroeger. Er zal aandacht geschonken worden aan dit thema, maar vooral nog aan het lezen van boeken. We hopen op een week die vooral in het teken zal staan van leesplezier en leesbeleving.  

Actie Bruna: 

Mochten jullie in de periode van de kinderboekenweek een leuk (prenten)boek kopen bij een Bruna filiaal, dan hierbij het verzoek om de bonnetjes in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Als school mogen wij dan voor 10% van het aankoopbedrag aan nieuwe boeken besteden. 

Actie total: 

Ook de Total heeft een actie van 01-09 t/m 31-12 waarbij je kunt sparen voor leuke kinderboeken. Mocht u zegeltjes overhebben, dan kunt u deze inleveren bij de leerkracht.  

Tijdschriften:

We zijn op school nog op zoek naar leuke kindertijdschriften. Zodat kinderen met verschillende tekstsoorten in aanraking komen. Denk hierbij aan: Donald Duck, Tina, Suske en Wiske, Quest Junior, etc. Mochten jullie thuis nog oude tijdschriften hebben liggen, willen wij ze op school graag nog gebruiken. Deze kun je inleveren bij de leerkracht van je kind.

Met vriendelijke groet,

namens de taal-lees werkgroep,

Paola van Thiel en Sandra van Grinsven

Even voorstellen… 

Ik ben Lonneke Jacobs, schoolmaatschappelijk werker verbonden  aan het sociaal wijkteam in Wijchen. Vanaf de zomervakantie ben   ik werkzaam op de Paschalisschool op maandag in even weken van   8.30 tot 9.30 uur. Jullie zijn welkom binnen te lopen voor   informatie/advies, of maak een afspraak via intern begeleider Lucienne van Summeren. 

Voor het nieuwe schooljaar zijn de studie(mid)dagen en vrije (mid)dagen inmiddels vastgesteld. In het onderstaande schema staan ze voor u op een rijtje. U kunt deze altijd terugvinden onder het tabblad kalender bij vakanties.