Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Beste ouders,
Ieder jaar vragen we u om de privacy-instellingen te bekijken en evt. aan te passen. Dit kunt u handig doen in Parro. Misschien hebt u het al gedaan. Zo niet, wilt u dat dan uiterlijk 25 september doen?

Hoe werkt het?
• Open de Parro app of Parro op de pc
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Via de volgende link kunt u het nog eens rustig nalezen en er staat een handig filmpje:
https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren

We willen sterk benadrukken dat alles binnen Parro goed beveiligd is en dat anderen nooit uw persoonlijke gegevens te zien krijgen, zoals bijv. uw telefoonnummer of adres.

Er wordt u gevraagd of u toestemming geeft voor de volgende zaken, te beantwoorden met 'ja' of 'nee';
• Beeldmateriaal in beveiligde, digitale omgeving
Toelichting: Zoals foto's van activiteiten in de groep via Parro. Vult u ‘nee’ in, dan zal uw kind niet zichtbaar zijn op foto’s uit de klas.
• Beeldmateriaal op de website van de school
• Binnen de beveiligde omgeving van Parro kunnen ouders van de groep waarin mijn kind zit mij benaderen.
Toelichting: Dit is zeer handig bijv. bij het maken van afspraakjes. In het ouderportaal kunt u zien wie de klasgenootjes zijn maar niet wat het adres is, noch het telefoonnummer.

Voor vragen kunt u altijd bij de leerkracht of de werkgroep terecht.

Met vriendelijke groeten,
de ICT werkgroep

Zoals iedereen begrepen heeft is de informatie avond door Covid-19 (corona) komen te vervallen. Daarom vragen wij jullie via deze weg of jullie deel willen nemen aan een van de werkgroepen die door de ouderraad gecoördineerd worden. 
 
Wie o wie heeft zin en tijd om in een van de onderstaande werkgroepen deel te nemen en zo samen met de leerkrachten een leuke activiteit neer te zetten?  
Wij zijn op zoek naar enthousiaste helpende handen voor de volgende werkgroepen; 
 • Sinterklaas
 • Carnaval
 • Schoolfeest
 • Eindfeest groep 8
 • Avond 4daagse
 • Schoolreisje 
Wil je je opgeven, heb je vragen of nieuwe ideeën voor binnen of buiten deze werkgroepen? Neem dan contact op met de ouderraad middels paschalis.or@kansenkleur.nl
10-09-2020

Woensdag 30 september start de kinderboekenweek.  Het thema dat de titel, "En toen" meekrijgt, draait om het verkennen van de werelden van vroeger. Er zal aandacht geschonken worden aan dit thema, maar vooral nog aan het lezen van boeken. We hopen op een week die vooral in het teken zal staan van leesplezier en leesbeleving.  

Actie Bruna: 

Mochten jullie in de periode van de kinderboekenweek een leuk (prenten)boek kopen bij een Bruna filiaal, dan hierbij het verzoek om de bonnetjes in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Als school mogen wij dan voor 10% van het aankoopbedrag aan nieuwe boeken besteden. 

Actie total: 

Ook de Total heeft een actie van 01-09 t/m 31-12 waarbij je kunt sparen voor leuke kinderboeken. Mocht u zegeltjes overhebben, dan kunt u deze inleveren bij de leerkracht.  

Tijdschriften:

We zijn op school nog op zoek naar leuke kindertijdschriften. Zodat kinderen met verschillende tekstsoorten in aanraking komen. Denk hierbij aan: Donald Duck, Tina, Suske en Wiske, Quest Junior, etc. Mochten jullie thuis nog oude tijdschriften hebben liggen, willen wij ze op school graag nog gebruiken. Deze kun je inleveren bij de leerkracht van je kind.

Met vriendelijke groet,

namens de taal-lees werkgroep,

Paola van Thiel en Sandra van Grinsven

In de puberteit gaat er veel veranderen. Nieuwe klas, nieuwe vrienden, internet en vaak vertonen pubers wat ander gedrag dan voorheen. Soms brutaal, soms onbereikbaar, soms heel blij en soms heel verdrietig. Dit kan nog wel eens wat spanningen geven in huis. 

Daarom organiseert MeerVoormekaar een

cursus voor ouders die willen weten hoe ze met hun puber om kunnen gaan 

In zes woensdagavonden geeft MeerVoormekaar tips, adviezen en inzicht in hoe om te gaan met conflicten, gedrag veranderen, sociale media, alcohol en drugs, huiswerk en alle andere dagelijkse dingen die voorkomen in een huis met pubers.

Met vragen of om u aan te melden kunt u contact opnemen met Josien Warris, j.warris@meervoormekaar.nl. of T 06 39 11 41 34

Als je in een orkest of band wil gaan spelen, moet je natuurlijk eerst een instrument leren bespelen.
Dat kan als je mee gaat doen met dit muziekproject, De Muziekhelden.
Kinderen vanaf groep 6 kunnen meedoen aan het schoolorkest. Tot aan de grote vakantie heb je les op een muziekinstrument en leer je samen muziek maken.

Je mag kiezen uit de volgende instrumenten:

saxofoon , trompet – bugel, klarinet en fluit

Wat zijn de voordelen om mee te doen met het leerorkest?

 • Je krijgt les op een instrument, het hele schooljaar
 • Er wordt voor een instrument gezorgd
 • Je gaat samen leren muziek maken, er zijn optredens
 • De bijdrage is € 95,- voor dit schooljaar

De lessen voor het schoolorkest  zijn in Het Noorderlicht (de Paulusschool) op woensdag middag tussen 15.00 en 16.30 uur. De muzieklessen starten op woensdag 25 september.

Wil je uitproberen of een instrument bespelen iets voor je is? Meld je dan aan voor de instru

menten middag op zaterdagmiddag 19 september, tussen 13.00 en 16.00 uur. Aanmelden kan op onderstaand email adres en is verplicht, dit in verband met de corona maatregelen. Na afloop van deze instrumenten middag kun je gelijk inschrijven voor De Muziekhelden.

Doe je mee? 

Voor vragen en aanmelden: Anne-Marie Dennissen - annemarie@cultuurknooppunt.nl / 06-4465 6476 

 • Aanmelden via mail voor de instrumentenmiddag voor 17 september
 • Aanmelden via mail voor de muzieklessen voor 20 september         
 • Je krijgt via mail een bevestiging.

* Na inschrijving stuurt medio oktober muziekvereniging DOV een factuur voor de bijdrage. Bij tussentijds stoppen in het schooljaar kan er geen restitutie van het lesgeld gegeven worden.

Nog een paar dagen en dan zit de grote vakantie er op. Maandag is het dus zover... lekker weer naar school. We hebben er zin in om jullie allemaal te zien. We gaan er met elkaar natuurlijk een mooi jaar van maken!

Even voorstellen… 

Ik ben Lonneke Jacobs, schoolmaatschappelijk werker verbonden  aan het sociaal wijkteam in Wijchen. Vanaf de zomervakantie ben   ik werkzaam op de Paschalisschool op maandag in even weken van   8.30 tot 9.30 uur. Jullie zijn welkom binnen te lopen voor   informatie/advies, of maak een afspraak via intern begeleider Lucienne van Summeren. 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar groepsouders. 

Als groepsouder ondersteun je de leerkracht met allerlei hand- en spandiensten of regelen dit met de andere ouders in de klas. Je bent tevens voor de leerkracht het eerste aanspreekpunt. 

Men kan maar voor één groep groepsouder zijn. Groepsouders worden voor één jaar benoemd. Er zijn maximaal twee groepsouders per groep. De groepsoudervergaderingen zijn ongeveer vier keer per jaar.

Mocht je meer informatie willen, mail ons gerust (paschalis.or@kansenkleur.nl).

Opgeven kan voor 03-07-2020 op bovenstaande mail. Vergeet niet te vermelden voor welke groep je groepsouder wil worden.

Bij meer dan twee aanmeldingen per groep zullen wij jullie vragen dit onderling op te lossen. Lukt dit niet, zal er geloot worden.

Groeten van de Ouderraad

Voor het nieuwe schooljaar zijn de studie(mid)dagen en vrije (mid)dagen inmiddels vastgesteld. In het onderstaande schema staan ze voor u op een rijtje. U kunt deze altijd terugvinden onder het tabblad kalender bij vakanties.

 

De Avond4daagse gaat dóór!

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom presenteren wij: Avond4daagse – Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je moet een héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw serie toch ook compleet hebben?

Zie deze link voor meer informatie.

 

Dit schooljaar gaat het schoolreisje, vanwege het Coronavirus, niet door. Daarom wordt het schoolreisje doorgeschoven naar volgend schooljaar. De werkgroep gaat wel bekijken of zij dit schooljaar nog een gezellige dag kunnen organiseren voor de kinderen. 

De OR is nog in beraad over hoe de ouders van groep 8 gecompenseerd gaan worden. Er is immers van hun ouderbijdrage al twee jaar gespaard voor het schoolreisje, terwijl de kinderen niet meer profiteren van het schoolreisje volgend jaar.

Groetjes van de werkgroep schoolreisje en de OR.

Het bestuur van de OR (momenteel bestaande uit Simone Rooyackers (voorzitter), Astrid van Beek (Penningmeester), Brenda Ermers (secretaris), Barbara Gijtenbeek (penningmeester io), Lotte Verschragen en Lidewij Derks zoekt 3 nieuwe bestuursleden vanaf volgend schooljaar 2020-2021. De termijnen van Simone, Astrid en Brenda verstrijken aankomend schooljaar en zij hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuw termijn.  

Het dagelijks bestuur van de ouderraad stuurt de groepsouders en de werkgroepen aan, welke van de vrijwillige bijdrage diverse activiteiten over het jaar heen organiseren (denk aan Sinterklaas, Carnaval en natuurlijk het eindfeest / schoolreisje). In elke werkgroep zit een bestuurslid en is al dan niet gecombineerd met een werkgroep vanuit school. 

Het dagelijks bestuur vergadert 4x per jaar in de avond. Daarnaast zijn er nog 3 vergaderingen met de groepsouders (de vergadering in oktober wordt voorafgegaan door de jaarvergadering) per schooljaar. Bij alle vergaderingen is een directielid van school aanwezig.  

Heb je interesse in een functie als lid van het dagelijks bestuur van de ouderraad (invulling taak nader te bepalen) of wil je meer informatie? Mail ons: paschalis.or@kansenkleur.nl

Om het brengen en halen van de kinderen soepel te laten verlopen hebben we een filmpje gemaakt. Lees ook de tekst bij het filmpje, leg het uit aan uw kind(eren) en bekijk het samen. Om het filmpje te bekijken, klikt u op de volgende link: https://youtu.be/Pe2VHRNZCP4

Hartelijke groeten, het team