Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Beste ouders,

Omdat de situatie rondom de coronacrisis aanhoudt, gaat er voor een aantal leerlingen iets veranderen in het aanbod van onderwijs op afstand. Enkele groepen werkten al met een pilot Classroom voordat de crisis uitbrak; deze blijven dat doen. Alle andere groepen hebben de keus gekregen om ook met Classroom te gaan werken of met Teams. Dit zou kunnen gaan betekenen dat u en uw kinderen te maken krijgen met twee soorten programma's. We begrijpen dat dit niet optimaal is, maar het is even niet anders; wij hadden ook liever de tijd gehad om zaken in een rustiger vaarwater in te richten. In de praktijk zal het waarschijnlijk wel zo zijn, dat wanneer alles is opgestart de leerlingen zelf hun weg erin weten te vinden, behoudens misschien de leerlingen van de lagere groepen.

Inmiddels hebt u misschien al de uitnodiging van de leerkracht ontvangen, anders gebeurt dat heel spoedig.

We hopen op uw begrip, zodat we er samen op een goede manier uitkomen!

Het team

Woensdag 25 maart was er een MR vergadering. Gezien de omstandigheden kwamen we niet bij elkaar op school zoals gewoonlijk, maar hebben we met elkaar gesproken via Teams. Dit ging heel goed en zelfs een belangstellende ouder kon op deze manier de vergadering bijwonen. Bedankt voor je belangstelling, Els!

Hieronder vindt u een kort verslag. Over enige tijd is een uitgebreider verslag te lezen op de website.

Natuurlijk werd eerst besproken hoe het team actie heeft ondernomen op de ontstane situatie na de schoolsluiting. Lieke gaf aan trots te zijn op het team hoe hard en effectief er is gewerkt om het voor kinderen thuis mogelijk te maken om schooltaken te doen. Als pilot zijn direct twee groepen gestart met Google Classroom. Een aantal groepen heeft werkboekjes gemaakt en werken deels online. Via het overkoepelende ICTBO Wijchen is er een mogelijkheid om met de overige groepen met een andere applicatie te gaan werken. Dit zal op heel korte termijn ingezet gaan worden. Duidelijk is inmiddels dat veel kinderen thuis de sociale contacten met klasgenoten missen.

Opvang op school voor ouders in cruciale beroepen is geregeld. Het aantal kinderen dat de school bezoekt varieert dagelijks van 4 tot 18 leerlingen.

De resultaten zijn besproken van de CITO M. In enkele groepen vallen de rekenresultaten tegen. Dit zou wellicht te maken kunnen hebben met de invoering van de digitale methode. Lucienne (IB) zal worden gevraagd in de volgende MR-vergadering meer verduidelijking te geven.

Daarnaast is het mobiliteitsplan voorgelegd. Door de omstandigheden is dit nog niet met het team doorgenomen. Wel is duidelijk dat wanneer er een formatieoverschot is er gedwongen mobiliteit moet plaatsvinden.

Er ontstaan volgend schooljaar vacatures in de MR, zowel bij de ouder- als de personeelsgeleding. In de Maandagkrant komt wederom een oproep aan ouders en ook binnen het team zal dit kenbaar worden gemaakt.

De vergadertijden zijn besproken. Er lag een voorstel om i.p.v. 6 keer per jaar een avondvergadering te beleggen, ca. 10 keer per jaar te vergaderen aan het eind van de middag. Dit laatste voorstel is aangenomen; data en precieze tijden worden aan het begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld.

Tevens lag er een verzoek vanuit de directie om het aantal leden van de MR terug te brengen naar 3/3 (3 ouders, 3 personeelsleden) i.p.v. 4/4 zoals nu. Hierover zijn de meningen binnen de MR erg verdeeld.

En om met iets positiefs te eindigen; Maarten gaat voor een leuk cadeautje zorgen voor Marloes, want die is deze week bevallen van een wolk van een dochter, Tess. Gefeliciteerd Marloes!

de MR

27-03-2020

Beste ouders,

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van twee van de vier ouders in de MR af. Daarom is de MR op zoek naar nieuwe leden!

Wat doet de MR?
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur ons advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, personeel, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Veiligheid
 • Schooltijden
 • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Meld je dan aan! Tot en met 20 april 2020 kun je je opgeven via paschalis.mr@kansenkleur.nl.

Tot nu toe waren de vergadertijden altijd in de avonduren, maar zullen volgend schooljaar aan het eind van de middag plaatsvinden. Tijden en data worden in onderling overleg bepaald.

Wil je een keer een vergadering bijwonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op dinsdag 21 april om 19.30 uur. Aanmelden kan via  paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR

MeerVoormekaar biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen. Gedurende de periode van de coronacrisis blijft deze opvoedingsondersteuning beschikbaar. Gezinnen die,  juist nu,  behoefte hebben aan ondersteuning kunnen contact opnemen met medewerkers van MeerVoormekaar: 

https://www.meervoormekaar.nl/bericht-voor-ouders/

25-03-2020

De Corona perikelen zijn ook van invloed op de Avond4daagse in Wijchen. Helaas heeft wandelsport vereniging ‘De Posthoorn’ moeten beslissen dat deze  in Wijchen dit jaar niet door zal gaan.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Avond4daagse

 

23-03-2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij de tweede regel van de 7 regels.

Ouders geven het goede voorbeeld en houden zich aan de regels die voor onze kinderen gelden.

 • Denk hierbij aan de verkeerssituatie. Ouders dragen dit nieuwe beleid uit door de nieuwe regels na te leven. De kinderen volgen daarin automatisch mee in het goede gedrag.
 • Denk aan: op tijd komen. Zorg dat je op tijd op school bent en laat zien dat ‘te laat’ komen niet normaal is. 

Werkgroep ouderbetrokkenheid

 

Wat je doet

                       heeft veel

                       meer impact

dan wat je zegt

17-03-2020
De school is tussen 8.00 en 14.00 uur bereikbaar onder het gebruikelijke nummer. Hebt u tussen 14.00 en 17.00 uur iets dringends door te geven of te vragen, dan kunt u bellen naar: 06 30598957. Deze regeling geldt t/m 6 april.
13-03-2020
Carnaval is inmiddels weer even geleden. We hebben er met zijn allen een super leuk Heldenfeest van gemaakt. De optocht was door het prachtige weer ook deze keer zeer geslaagd. Via deze weg willen wij natuurlijk nog alle sponsoren bedanken. Zonder hen zouden we niet zo'n mooi feest kunnen organiseren. Als je de letter of het nummer welke je gekregen hebt voor de optocht nog niet hebt teruggegeven, doe dit dan alsnog bij je eigen leerkracht.
 
Wij hebben genoten en kijken uit naar het volgende carnavalsjaar met de Veenstampers.
 
Namens de Carnavalswerkgroep
 

In december 2019 heeft uw kind, of het oudste kind van uw gezin dat op school zit, een brief meegekregen waarin wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage per kind voor het schooljaar 2019-2020 te voldoen. We hebben al vele bijdragen mogen ontvangen, waarvoor dank. Echter er staan nog een aantal activiteiten op het programma, waarvoor we uw bijdrage goed kunnen gebruiken.

Van deze bijdrage worden in dit schooljaar vele verschillende  activiteiten georganiseerd zoals de Sint Viering, Kerst Viering, Carnaval, Sportactiviteiten, Avond-4 daagse en de Schoolreis. Voor de volledige onderbouwing waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt, verwijst de Ouderraad naar de website van school. De ouderbijdrage bedraagt 36 Euro per kind.

Mocht u niet in staat zijn om de bijdrage te kunnen voldoen terwijl u dit wel wilt, dan zou u contact kunnen opnemen met Leergeld 2stromenland. 

Bent u net als de Ouderraad enthousiast over de activiteiten die de Ouderraad organiseert? Dan is een extra bijdrage altijd welkom! U kunt natuurlijk zelf bepalen hoe groot deze extra bijdrage zal zijn.

Met vriendelijke groeten,

De Ouderraad

Op maandag 23 maart om 8:30 uur wordt de projectweek landen feestelijk geopend op het schoolplein.

Deze week staat er in elke groep een land centraal waarbij leuke en leerzame activiteiten plaats vinden.

Op vrijdag 27 maart willen we de projectweek afsluiten met een wereldreis. Hiervoor willen wij jullie van harte uitnodigen. U kunt die middag vanaf 13:15 binnenlopen om samen met uw kind(eren) al het moois te bewonderen. Wij hebben er zin in! Tot dan!

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Vorig schooljaar zijn de 7 regels opgesteld. Deze zijn opgesteld om helder te hebben wat we van elkaar verwachten. Jullie hebben hiervan een setje meegekregen. Als werkgroep ouderbetrokkenheid vinden wij het belangrijk om de regels voor ouders onder de aandacht te blijven brengen. Komende weken zal in de maandagkrant een regel voor ouders, voorzien van een context, voorbij komen zodat de regel meer betekenis krijgt. De eerste regel is: “Ouders hebben vertrouwen in hun kind”.

Bron: https://www.jmouders.nl/5x-versterk-het-vertrouwen-tussen-jou-en-je-kind/

 

 

Donderdag 19 maart vindt om 9.00 uur in de aula van onze school de Wereldwijde Wiskundewedstrijd W4Kangoeroe plaats. Er zijn 14 kinderen uit de bovenbouw die zich daarvoor hebben opgegeven. Zij gaan net als ruim 60 miljoen deelnemers in bijna 80 landen aan de slag met allerlei moeilijke reken- en wiskunde opgaven.

Alle deelnemers krijgen van hun juf of meester nog precies te horen wat ze die dag mee moeten nemen. Als de uitslagen binnen zijn, krijgt iedereen zo snel mogelijk bericht van de resultaten.
We wensen iedereen veel succes en vooral veel rekenplezier.

Ook u zult wellicht vragen hebben rondom het Coronavirus. Naar aanleiding daarvan wil ik u informeren over het volgende: wij volgen op school de maatregelen van het RIVM en de GGD op. Omdat deze wellicht wijzigen door verdere uitbreiding van het virus verwijs ik u naar de site www.rivm.nl. Hier staan met tijdstip en datum de laatste wijzigingen aangegeven.

Op de site: https://www.rijksoverheid.nl/ond...us-en-onderwijs is het advies van de overheid voor scholen en ouders te vinden. Indien u vragen heeft (bijvoorbeeld n.a.v. uw vakantiebestemming) kunt u contact opnemen met uw huisarts of de GGD. Deze is op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088-1447144.

Als u vervolgens advies/maatregelen geadviseerd krijgt voor u en uw gezin, wilt u dan met de directeur Lieke van de Ven contact opnemen? 

17-02-2020

Nog een paar dagen en dan is het eindelijk zover. Het Heldenfeest barst los bij de Veenstampers. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jullie ook.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 08.00 uur =>      vanaf deze tijd zijn alle karren welkom
 • 08.25 uur =>      school begint
 • 10.15 uur =>     vertrek optocht
 • 11.00 uur =>     terug op school
 • 12.00 uur =>     school is uit => VAKANTIE

Hieronder zien jullie de route die we gaan lopen. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere enthousiastelingen zijn zeer welkom langs de route. We starten bij school om 10.15uur en verwachten weer terug te zijn rond 11.00uur.

 

Helaas is het ook dit jaar niet toegestaan om confetti, serpentines e.d. tijdens het lopen van de optocht over straat te gooien.

Deelnemers aan de optocht met een kar, zijn op school welkom vanaf 8.00uur. De kar moet geparkeerd worden tussen speelveld 1 en 2 in. Daar staat een verkeersregelaar die je verder uitlegt wat de bedoeling is.

Loop je als begeleider mee met een kar? Zorg dan dat je vóór 10.00uur aanwezig bent bij de klas van je kind. Dan kun je de kinderen eventueel nog helpen als dit nodig is. Loop dan samen naar de kar, welke al opgesteld staat op de paralelweg.

Als er in één aangemelde groep leerlingen zitten uit meerdere klassen, dan loopt de groep/rijdt de kar mee bij de hoogste klas (bijv 3-4 staat bij 4).

De kinderen hoeven deze dag geen fruithap en drinken mee te nemen. Er wordt voor appel, ontbijtkoek, ranja en water gezorgd. Mag uw kind dit niet in verband met allergie? Geef dan wat mee vanuit thuis.

Wij hebben er veel zin in en hopen er samen met jullie weer een leuk feest van te maken.

De werkgroep

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeerds)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.

Beste ouders,

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van twee van de vier ouders in de MR af. Daarom is de MR op zoek naar nieuwe leden!

Wat doet de MR?
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur ons advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Veiligheid
 • Schooltijden
 • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Meld je dan aan! Tot en met 24 maart 2020 kun je je opgeven via   paschalis.mr@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bijwonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op woensdag 25 maart om 19.30 uur. Aanmelden kan via  paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR

13-02-2020

Dinsdag 4 februari is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

 • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. verkeerssituatie bij de school en de werkverdeling door uitval van enkele leraren door ziekte;
 • De lerarenstakingen zijn besproken, waarbij de directie kenbaar heeft gemaakt dat alle stakende leraren van de stichting Kans en Kleur bij verschillende manifestaties buiten en binnen Wijchen actief zijn geweest. De Paschalisschool waakt er voor dat de kwaliteit van onderwijs door de stakingen niet in het geding is. Tot heden is hier ook geen indicatie voor;
 • De terugkoppeling op de begroting van de Paschalisschool voor 2020 is besproken;
 • De evaluatie werkdruk personeel is naar aanleiding van eerder input uit de vorige vergadering doorgenomen;
 • Er is terugkoppeling geweest inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de begroting van de stichting Kans en Kleur;
 • De begroting van de MR van 2019 – 2020 is gepresenteerd en goedgekeurd;
 • De vervanging van 3 leden van de MR (2 ouder geleding en 1 personeelsgeleding) is in gang gezet. Er zal zo snel mogelijk een vraag voor nieuwe ouders uitgestuurd worden via de Maandagkrant.

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

We wensen u alvast een prettige vakantie toe!

De MR

Ervaringen delen met ouders van een kind met autisme MeerVoormekaar en Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW) bieden, een gespreksgroep voor ouders van een kind met autisme (0 t/m 18 jaar), in de gemeente Wijchen aan. We willen met de 1e groep starten in de maand maart van 2020.

Het opvoeden van een kind met autisme kan zwaar zijn. Het is al vaak een hele zoektocht om betekenis te geven aan de signalen van je kind. Ook valt het vaak niet mee om een goede plek in het onderwijs, passende zorg en begeleiding te vinden. Vroege diagnostiek is hierbij heel belangrijk. Om dit te realiseren wordt vaak veel van ouders gevraagd. Daarnaast vraagt het ook in de thuissituatie veel van ouders. Hoe zorg je er voor dat alle kinderen in het gezin evenredig aandacht krijgen en tot hun recht komen?

Het is vaak fijn om hierover van gedachten te wisselen met andere ouders aan wie je niet alles hoeft uit te leggen. Hoe fijn is het om in je eigen omgeving met mensen, die dezelfde ervaringen hebben, contact te leggen en eventueel samen oplossingen te vinden voor lokale situaties?

De gespreksgroep wordt geleid door Josien Warris van het team jeugd en opvoeding van MeerVoormekaar en een ervaringsdeskundige van de Werkgroep Autisme Wijchen (WAuW).

Elke 3e dinsdag van de maand (niet in schoolvakanties) komen ouders bijeen in ‘t Mozaïek, 2e etage bij MeerVoormekaar van 19:30-21:30 uur.

Deelname is gratis. Aanmelden is fijn maar ook zonder aanmelding is iedereen welkom.

Informatie en aanmelden bij: Josien Warris / MeerVoormekaar / E-mail: j.warris@meervoormekaar.nl.

Gegevens data: 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2020                                 

Organisator: Josien Warris Tijd: 19.30 – 21.30 uur  

 

11-02-2020

Staking Paschalisschool

Op 30 en 31 januari was de school gesloten vanwege een staking. Waarom heeft de Paschalisschool (en de andere scholen binnen Kans en Kleur) besloten de deuren voor twee dagen dicht te houden?

Het ging deze keer niet zozeer om salarisverhoging of werkdruk. OP te merken valt dat we nog steeds ver achterblijven bij het VO. Daarnaast worden een aantal niet-structurele werkdruk verlagende middelen alweer teruggedraaid.

Nee we staken om kenbaar te maken dat we ons zorgen maken over de toekomst van het onderwijs voor uw kinderen en met name de kwaliteit hiervan. Vooral het personeelstekort is een toenemend probleem, waardoor er nu dagelijks klassen naar huis gestuurd worden in het westen van ons land. In onze regio gebeurt dat nog niet zoveel, maar toch is het al aan de orde. Dit zal alleen maar erger worden, o.a. doordat er een grote groep leerkrachten binnen de komende vijf jaar wegvalt door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs nog verder wordt ondermijnd door het naar huis sturen van groepen, dient er actie te komen vanuit Den Haag. We vinden dat er op dit gebied nog veel te weinig gebeurt. Om hier nadrukkelijk nogmaals de aandacht op te vestigen hebben de leerkrachten van Kans en Kleur gestaakt.

Op de eerste dag van de staking verzamelden zich ongeveer 100 leerkrachten uit het Wijchense basisonderwijs in de Buizerd, waaronder een tiental van onze school. Na een bevlogen speech van Hennie Biemond werd in groepen besproken wat er nu verder moet gebeuren. De gespreksonderwerpen waren zeer divers en zeker constructief. Zo werd er gekeken naar wat wij hier binnen de stichting anders zouden kunnen doen, maar ook naar wat wij zouden kunnen betekenen voor onze collega's in het westen.

Op de vrijdag is een grote groep van onze school samen met veel andere collega's uit het land naar Den Bosch gegaan, alwaar een grote manifestatie plaatsvond.

We beseffen dat het voor ouders niet altijd handig is als de scholen sluiten. Maar we willen graag dat kwalitatief goed onderwijs voor uw kinderen gewaarborgd blijft: daar doen we het uiteindelijk voor! Daarom blijven we om uw begrip vragen maar hopen tegelijkertijd dat er initiatieven vanuit de minister komen zodat we de deuren niet meer hoeven te sluiten …

Marloes Sengers en Joep Janssen

Het bestuur van de OR (momenteel bestaande uit Simone Rooijackers (voorzitter), Astrid van Beek (Penningmeester), Brenda Ermers (secretaris), Barbara Gijtenbeek (penningmeester io), Lotte Verschragen en Lidewij Derks) zoekt drie nieuwe bestuursleden vanaf schooljaar 2020-2021). De termijnen van Simone, Astrid en Brenda verstrijken aankomend schooljaar en zij hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuw termijn.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad stuurt de groepsouders en de werkgroepen aan, welke van de vrijwillige bijdrage diverse activiteiten over het jaar heen organiseren (denk aan Sinterklaas, Carnaval en natuurlijk het eindfeest / schoolreisje).  

Het dagelijks bestuur vergadert 4x per jaar. Daarnaast zijn er nog drie vergaderingen met de groepsouders (een vergadering is gecombineerd met de jaarvergadering) per schooljaar.

Heb je interesse in een functie als lid van het dagelijks bestuur van de ouderraad of wil je meer informatie:
Mail ons: paschalis.or@kansenkleur.nl of spreek ons aan.

3-02-2020

Beste Veenstampers, 

Let op de uiterste inschrijfdatum nadert snel! Laatste week om je aan te melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je nog deelnemen aan de optocht in welke vorm dan ook (alleen, als (loop)groep, met of zonder kar), stuur dan vóór maandag 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com. Vermeld daarbij de namen van de deelnemers en geef de naam en het telefoonnummer van de begeleider (18+) door als je met een kar mee doet. Deelnemers die zich na deze datum aanmelden, mogen natuurlijk wel mee doen, maar komen niet meer in aanmerking voor een prijs. 

Vind je het leuk om tijdens de carnavalsviering (8-12uur) te helpen met allerlei dingen achter de schermen. Stuur dan vóór maandag 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com. 

Verder zijn wij nog op zoek naar enthousiaste juryleden. Ben jij een papa, mama, opa, oma, oom, tante, buurman of buurvrouw en vind je het leuk om samen met de andere juryleden de winnaars te bepalen voor één van de leuke prijzen? Stuur dan ook vóór maandag 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com. 

Vind je het leuk om te puzzelen en te rekenen, doe dan mee met de grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland. Deze wordt gehouden op donderdag 19 maart 2020. 

Iedereen vanaf groep 6 kan meedoen. Je moet jezelf bij meneer Jan tot 14 februari opgeven. Als we als school mee gaan doen, moeten er minstens 10 kinderen inschrijven.

29-01-2020

In de eerste periode is er in de groepen een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. We hebben de kinderen hier ook mede verantwoordelijk gemaakt. We hebben ze geleerd hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een vreedzame manier.

Op dit moment besteden we aandacht aan de manier waarop de kinderen communiceren met anderen. Communicatieproblemen liggen vaak ten grondslag aan conflicten.

We stimuleren ze om een eigen mening te hebben en dat ze met initiatieven komen. Maar de mening van de een is niet altijd de mening van de ander. Belangrijk hierbij is dat je ‘oor hebt voor elkaar’.Het luisteren naar de ander, je kunnen verplaatsen in de ander en je hierin kunnen inleven en belangstelling hebben voor de ander zijn essentiele voorwaarden om goed te kunnen communiceren.

De prinsengroep voor dit jaar is weer gekozen. Prinses Caleigh met haar pages Veerle en Meike en haar adjudanten Milan en Mika gaan er samen met jullie allemaal een super leuk feest van maken.

Om het feest helemaal compleet te maken zijn wij nog op zoek naar juryleden die de prijzen voor de mooist verkleedde kinderen en de mooiste karren mogen verdelen. Wil jij graag deelnemen aan de jury, stuur dan vóór 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com.

Lijkt het je leuk om mee te doen met de optocht en misschien wel één van de mooie prijzen te winnen. Stuur dan ook vóór 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com en vermeld daarbij je naam of namen van de deelnemers. Laat weten of je een kar hebt en geef dan de naam en het telefoonnummer van de begeleider door.

Als laatste zijn we nog op zoek naar hulpouders. Lijkt het je leuk om de werkgroep op vrijdag 21 februari tussen 8.00 en 12.00 uur te ondersteunen met alllerlei dingen, stuur dan ook vóór 10 februari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com.

Een aantal maanden geleden hebben wij, Juf Leontien en Juf Paola, ons in de groepen 4 t/m 8 voorgesteld als de interne vertrouwenspersonen voor de school. Wij dragen er zorg voor dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende wijze worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn waar u,of uw kind, niet met iedereen over durft te praten of kan/wil praten. 
Naast vertrouwenspersoon zijn wij ook het aanspreekpunt voor de sociale veiligheid. Wij, als coördinatoren sociale veiligheid, fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van het antipestbeleid.  

Mocht u één van ons nodig hebben, wij zijn aanwezig van maandag t/m donderdag. Naast deze dagen kunt u ons per mail bereiken op paola.van.thiel@kansenkleur.nl en leontien.hermens@kansenkleur.nl

Met vriendelijke groeten,

Paola van Thiel en Leontien Hermens

16-01-2020
Vergeet je niet op te geven voor de optocht vóór 10 februari 2020. 
Het is leuk om een idee te bedenken, om samen gezellig te knutselen / bouwen en bovenal hebben we natuurlijk weer mooie prijzen!
Vermeld in de mail naam (namen) / klas / telefoonnummer begeleider (18+) en of je wel/geen kar hebt.

Deze prijzen kunnen we niet verdelen zonder een enthousiaste jury. Wil je deelnemen aan de jury of wil je ons gedurende de dag helpen  met van alles en nog wat, geef je dan zo spoedig mogelijk op via paschaliscarnaval@gmail.com.

 

De vakanties voor 2020-2021 zijn bekend. U vindt deze ook onder het tabblad kalender/vakantie

* deze zijn vastgesteld door de overheid

 

** Let op! Wijchen valt onder regio zuid, maar wijkt voor de Zomervakantie af in verband met de Nijmeegse Vierdaagse

Schooljaar 2020-2021

9-01-2020

Afgelopen maand heeft uw kind, of het oudste kind van uw gezin dat op school zit, een brief meegekregen waarin wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage per kind voor het schooljaar 2019-2020 te voldoen. 

Van deze bijdrage worden in dit schooljaar vele verschillende  activiteiten georganiseerd zoals de Sint Viering, Kerst Viering, Carnaval, Sportactiviteiten, Avond-4 daagse en de Schoolreis. Voor de volledige onderbouwing waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt, verwijst de Ouderraad naar de website van school. De ouderbijdrage bedraagt 36 Euro per kind.

Mocht u niet in staat zijn om de bijdrage te kunnen voldoen terwijl u dit wel wilt, dan zou u contact kunnen opnemen met Leergeld 2stromenland. 

Bent u net als de Ouderraad enthousiast over de activiteiten die de Ouderraad organiseert? Dan is een extra bijdrage altijd welkom! U kunt natuurlijk zelf bepalen hoe groot deze extra bijdrage zal zijn.

Met vriendelijke groeten,

De Ouderraad

Op vrijdag 21 februari vieren we weer Carnaval en het thema is "Helden"! 
 
Optocht
Bij carnaval hoort ook een optocht, misschien heb je er al over nagedacht in de vakantie? Wil je meedoen, alleen, met een groepje of misschien wel met de hele klas, als loopgroep of met een kar (begeleiding verplicht, 18+)? Er zijn super leuke prijzen te winnen. Je kunt je nu al opgeven, stuur vóór 10 februari 2020 een mailtje naar paschaliscarnaval@gmail.com en vermeld daarbij naam (namen) en klas. Tevens graag de naam en het telefoonnummer van de begeleider.
Let op! 10 februari is echt de einddatum, ivm beschikbaar gestelde prijzen en om teleurstelling te voorkomen is het niet mogelijk last minute nog kinderen toe te voegen. Leuke prijzen zijn altijd welkom, mocht je een leuke prijs (prijzen) ter beschikking willen stellen in de vorm van sponsoring dan kun je een mail sturen naar paschaliscarnaval@gmail.com.
 
Hulpouders
We zijn nog op zoek naar hulpouders om op 7 februari de school mee te versieren. En op 21 februari hebben we natuurlijk hulp nodig. Om oa de gymzaal in de ochtend te versieren, mee te helpen met de catering en de optocht te begeleiden zoeken we hulpouders. Vind je het gezellig om aan dit feest mee te werken stuur dan een mailtje naar paschaliscarnaval@gmail.com en geef je op!
 
Verkeersregelaars
Voor de Kerstvakantie hebben we ook een oproep gedaan voor verkeersregelaars. Helaas hebben we nog onvoldoende aanmeldingen. Het is in het belang van de veiligheid van onze kinderen dat we echte verkeersregelaars inzetten. Hiervoor doe je een korte online cursus. Op vrijdag 21 februari is dus de optocht en hebben we je hulp nodig van ongeveer 9.00uur tot 12.00uur. Wil je de optocht mee in goede banen leiden stuur dan uiterlijk vrijdag 10 januari een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com.

Wij hebben er zin in!
Groetjes van de carnavalswerkgroep

Tijdens de kerstvakantie zijn er in totaal 5 teams die dit jaar meedoen aan het Schoolhandbaltoernooi dat in het  sportcentrum Arcus georganiseerd wordt door handbalvereniging The Flyers. De kinderen van groep 5 t/m 7 spelen op vrijdag 27 december, groep 8 speelt op zaterdag 28 december. Een brief met het speelschema krijgen de kinderen en de begeleiders aan het begin van deze week. We wensen iedereen die meedoet veel succes en vooral heel veel plezier. Alle ouders die willen komen aanmoedigen zijn natuurlijk van harte welkom.

Wij willen alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van harte uitnodigen voor de informatieavond ‘Voortgezet Onderwijs’ op maandag 13 januari 2020. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee en om 19.45 uur gaan we van start. Rond 20.45 uur sluiten we de avond af. Tijdens deze avond krijgt u informatie over het voortgezet onderwijs, de verschillende stromingen, onze opzet van advisering en de te volgen procedure. 

Voor de organisatie is het van belang te weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. U kunt zich tot uiterlijk 6 januari opgeven, door een email te sturen naar paschalis.infovo@gmail.com  Wilt u hierbij de naam en groep van uw kind en met hoeveel personen u komt aangeven?  

Alle ouders hebben hier eerder een mail over gekregen.  

Met vriendelijke groet,  

Leerkrachten groep 6,7 & 8
Lucienne van Summeren (intern begeleider)
Sylvia van der Burgh (teamleider)

 

Beste Veenstampers, 

De Sint is net het land uit en de feestdagen staan weer voor de deur. Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor carnaval. Dit schooljaar zal de carnavalsviering zijn op vrijdag 21 februari 2020. Het thema is al bekend: HELDEN !!!

Het zal weer een super leuk feest worden en daar hoort natuurlijk een optocht bij. Meedoen met de optocht is erg leuk. Het begint al met het bedenken van een idee en daarna natuurlijk het knutselen en bouwen.

Graag willen we jullie de kans geven om wat langer na te denken over het maken van een kar of het vormen van een loopgroep. Daarom alvast dit bericht. Belangrijke aanvulling dit jaar is dat er bij élke kar een begeleider (18+) mee moet lopen in de optocht.

Dankzij de vele trouwe sponsoren zijn er super leuke prijzen te winnen. Iedereen kan meedoen, ook voor de kleuters zijn er leuke prijzen.

Na de kerstvakantie krijgen jullie verdere informatie over het aanmelden voor de optocht. 

WIE WORDT DE NIEUWE PRINS OF PRINSES?

Lijkt het jou als leerling uit groep 7 of 8 leuk om prins, prinses, adjudant of page te worden? Laat dit dan na de kerstvakantie aan je eigen leerkracht weten.

OPROEP VERKEERSREGELAARS

Tijdens de optocht hebben we langs de route, voor de veiligheid van onze kinderen, echte verkeersregelaars nodig. Hiervoor doe je een korte online cursus. Op vrijdag 21 februari is dus de optocht en hebben we je hulp nodig van ongeveer 9.00uur tot 12.00uur. Ben jij een enthousiaste mama, papa, oma of opa, stuur dan vóór maandag 16 december 2019 een mail naar paschaliscarnaval@gmail.com .

 

Namens de carnavalswerkgroep

30-11-2019
Op Kerstavond 24 december is er er om 16.30 uur een Kerstspel in de Paschaliskerk.Hiervoor zijn wij op zoek naar kinderen die mee willen spelen. We oefenen op dinsdag 17 december en op donderdag 19 december van 14.30 uur tot 15.15 uur in de Paschaliskerk. Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan op bij: 
 
 • Els Bergman             (024) 6411841.
 • Yvonne Janssen        (024) 6420246
 • Gerda v.d. Broek      (024) 6418279 
 
Ter info: de gezinsviering is dit jaar ook op 24 december en begint om 18.00 uur.
Wij vinden het leuk als jullie erbij zijn! Misschien tot dan!
 
Namens de werkgroep Gezinsliturgie,
 
Els Bergman.
30-11-2019

Donderdag 19 december zijn de kinderen om 12.00 uur uit en vieren wij ’s avonds kerst op school. De inloop (om hapjes naar de klas te brengen) is vanaf 17.30 uur. De kerstviering start om 17.45 uur en eindigt voor alle klassen om 19.00 uur. De kerstviering bestaat uit het kerstbuffet in eigen lokaal en een andere gezellige kleine activiteit. De leerkrachten verdelen in week 50 de gerechtjes met de kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen in de onderbouw maximaal 8 hapjes per leerling maken en in de bovenbouw geldt maximaal 10 hapjes per leerling, tenzij anders aangegeven door de leerkracht. Op vrijdag 20 december voeren de leerkrachten een kerstoptreden op voor de leerlingen onder schooltijd. Alle groepen zijn dan 12.00 uur vrij en start de kerstvakantie tot en met 5 januari.

Met vriendelijke groeten,

De kerstcommissie 

Op woensdag 13 november 2019 mocht ik deelnemen aan de finale van “Het Kinderdictee Wijchen”. Er deden in totaal 23 kinderen mee van verschillende basisscholen. Matisse van Groep 6b deed ook mee. Het was bij het Maaswaal College op de Veenseweg. Het duurde van 09:15 tot 11:30 uur. Mijn moeder was er ook bij. We zijn er samen met de auto naartoe gegaan. 

Toen iedereen er was gingen we naar een lokaal waar we gingen schrijven. Voordat we begonnen werd er uitgelegd hoe het werkte. Daarna begon het dictee. Toen we daarmee klaar waren kreeg je iets lekkers te eten en te drinken. Vervolgens gingen we naar de plek waar onze ouders zaten te wachten en daar deden we een Kahoot Quiz. In de tussentijd werden de dictees nagekeken. Toen de Kahoot Quiz afgelopen was, moesten we nog even wachten totdat het nakijkwerk klaar was. 

Uiteindelijk werd bekend gemaakt wie er 3e,2e en 1e waren geworden. Ze begonnen met wie er op de 3e plek was geëindigd. Daarna de 2e plek. Tot mijn grote verbazing was ik diegene! Ik mocht op het podium komen, kreeg te horen hoeveel foutjes ik had gemaakt en kreeg vervolgens een oorkonde, een boekenbon en een pen. Ik ben er heel blij mee. 

Sara Koolen 6a

Meld je aan voor CO-PRODUCTIE WAALZINNIG PUUR!

Wij zijn PUUR! een dansschool voor mensen met een beperking, onder leiding van Anouk Heuzen en Lotte Kon. Iedere dinsdagavond zijn wij op De Paschalisschool te vinden voor de wekelijkse danslessen die wij daar geven. PUUR! is al acht jaar actief in het geven van danslessen aan deze doelgroep zowel als binnenschoolse activiteit als vrijetijdsbesteding. 

PUUR! is benaderd door het Waalzinnigfestival Nijmegen om een dansproductie maken. Het mooie aan deze productie is dat het gedanst gaat worden door kinderen met en zonder beperking. Een zogeheten Co-productie. Wij vinden dat dit een mooie kans is voor beide doelgroepen om elkaar te leren kennen. Het is een productie voor zowel jongens als meisjes. Wij kijken naar het individu en de sterke kanten en zullen dit ook gebruiken in de stukken. 

PUUR! is op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te doen met deze dansproductie. Wij zijn opzoek naar leerlingen die in groep 5,6 of 7 zitten. Mocht uw zoon/ dochter het leuk vinden om mee te doen, kan dat! En wanneer hij/ zij iemand kent die het ook leuk lijkt om mee te doen, mag hij/ zij ook aangemeld worden. 

In totaal zijn het elf repetities en één daadwerkelijk optreden. Dit optreden is op zondag 7 juni 2020. De repetities zijn wekelijks op de dinsdag avond. Deze starten op 3 maart en lopen door tot 26 mei. De eerste vier van deze repetities zijn van 16:30 – 17:30 uur en daarbij zullen alleen de externe leerlingen les krijgen. Vanaf de vijfde repetitie wordt er gezamenlijk met de leerlingen van PUUR! geoefend van 17:30- 18:30 uur (Let op, andere tijd). De gezamenlijke repetities zijn nodig om de stukken als eenheid bij elkaar te voegen en om de doelgroepen met elkaar te laten dansen. Van elkaar te leren en elkaar te respecteren. 

Deelname aan deze co-productie is geheel kostenvrij. Wel wordt er verwacht dat er aan elke repetitie deelgenomen wordt, zodat er een goed eindproduct ontwikkelt kan worden. 

Geïnteresseerd geworden? Aanmelden kan tot 14 januari 2020 door een mail te sturen naar puurdans@gmail.com. Wilt u meer over PUUR! weten neem dan een kijkje op onze website www.puurdans.nl

Met vriendelijke groeten, 

Anouk Heuzen en Lotte Kon

21-11-2019

Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover; Sinterklaas komt met zijn hele gevolg aan op de Paschalisschool. Dat zal zijn op donderdag 5 december, zo ongeveer om 8.50 uur. Sint en de Pieten zullen welkom worden geheten door juf Lieke. Het is overigens nog onzeker of Ozosnel mee komt, want hij heeft erg veel moeite met het koude weer. Wel heeft de trouwe schimmel de stal al bezocht op school en was erg blij met de wortels en andere lekkernijen. Wij waren eigenlijk niet zo blij met wat het paard achterliet, maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij ...

Om de intocht op school goed te laten verlopen vragen wij aan alle ouders die willen komen kijken het volgende. Er zijn twee plekken waar u kunt gaan staan; op de stoep aan de zijkant van de school aan de kant van de ONI of op het pad tussen de school en de kunstgrasvelden, maar dan na de tweede (hoofd)poort. Sint slaat hier namelijk rechtsaf het schoolplein op en die route moet natuurlijk vrij blijven.

Wij danken u voor uw medewerking en hopen op een fijn en gezellig Sinterklaasfeest!

de Werkgroep 

16-11-2019
Lieve kinderen,

Sinterklaas is met zijn Pieten,

Van het koude Nederlandse weer aan het genieten.

De reis naar Apeldoorn was een lange tocht,

Maar wat was het daar een mooie intocht.

De ontvangst in Wijchen was ook al grandioos,

Alleen blije gezichten, niemand boos.

 

Sint keek eens in zijn grote boek,

En zag: deze week al brengen wij aan de Paschalis een bezoek!

De Pieten en Ozosnel gaan ook mee en staan paraat,

Om te zien waar bij jullie de nieuwe stal staat!

Neem woensdag mee een extra schoen,

Dan zullen de Pieten daar wat in doen.

Stop er gerust je verlanglijstje in,

En in een dikke wortel heeft Ozosnel altijd zin.

Hopelijk maken de Pieten er niet een al te grote rotzooi van,

Zodat je je schoen nog vinden kan!

 

Veel groeten van Sinterklaas

 

 

Op de website van de school staat het privacy beleid. Een van de onderdelen is het maken van foto’s. Aangezien er weer van allerlei leuke dingen zoals podiumoptredens, sinterklaas en kerst staan te gebeuren of al geweest zijn, even een opfrisser uit het privacy beleid: 

Foto’s gemaakt door de school

De scholen van Kans & Kleur vragen ouders of voogd bij inschrijving van de leerling om toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarop hun kinderen herkenbaar in beeld zijn en vragen ouders eenmaal per jaar deze toestemming te bevestigen. De scholen vragen specifieke toestemming voor de manier waarop de school de foto’s en video’s worden gebruikt: op parro, in de nieuwsbrief, schoolgids, folder en voor sociale media.  

Scholen van Kans & Kleur beveiligen de toegang tot foto’s en video’s waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn op de website van de school. Ouders, voogd en verzorgers hebben alleen toegang met een code of een wachtwoord.  

Er zijn steeds vaker ouders die bewust geen foto’s van hun kinderen willen laten delen op sociale media. Als iemand een foto deelt via sociale media gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden van deze organisatie. Het is vervolgens moeilijk om controle te hebben over wat er met deze foto gebeurt. Daarom plaatsen de scholen van Kans & Kleur geen foto’s en video’s op sociale media waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn.  

Foto’s gemaakt door ouders 

Ook ouders van leerlingen maken foto’s en video’s op school. De school is geen openbare ruimte en valt onder het bevoegd gezag van Kans & Kleur. Dit betekent dat ouders als zij foto’s willen maken toestemming moeten vragen bij de schoolleiding. Scholen van Kans & Kleur geven deze toestemming onder de voorwaarde dat ouders geen foto ’s en video’s waarop kinderen van anderen herkenbaar in beeld staan publiceren of op sociale media plaatsen. 

6-11-2019

Soms ... gebeuren er wel eens dingen, thuis of op school, waardoor je je onprettig of onzeker kunt voelen. Het kan helpen om daar over te praten, soms weet je niet met wie. Dan kun je dat tegen ons zeggen. Eén van ons luistert naar jou als je dat fijn vindt. We praten samen en misschien vinden we een oplossing.


Vorige week hebben wij, Juf Leontien en Juf Paola, ons in de groepen 4 t/m 8 voorgesteld als de interne vertrouwenspersonen voor de school. Wij dragen er zorg voor dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende wijze worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn waar u,of uw kind, niet met iedereen over durft te praten of kan/wil praten. 
 
Het gesprek met de interne vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen verdere stappen ondernomen zonder uw toestemming. De interne vertrouwenspersoon bespreekt met u welke stappen kunnen worden ondernomen.
 
Mocht u één van ons nodig hebben, wij zijn aanwezig van maandag t/m donderdag. Naast deze dagen kunt u ons per mail bereiken op paola.van.thiel@kansenkleur.nlen leontien.hermens@kansenkleur.nl
 
Met vriendelijke groeten,
 
Juf Paola en juf Leontien
 

De dagen worden korter, dus de sinterklaaswerkgroep is alweer druk met de voorbereidingen. Voor onderstaande activiteiten zoeken wij hulp:

 • Donderdagavond 14-11 gaan we om 20.00 uur de cadeautjes inpakken en de lekkernijen voor het schoenzetten klaarzetten. 
 • Op vrijdagochtend 15-11 zullen we om 8.30 uur de school versieren. 

Alle hulp is welkom! Mail even als je kan komen helpen (or.paschalis@kansenkleur.nl)

Met vriendelijke groeten, de sinterklaaswerkgroep.

4-11-2019

De MR is op 23 oktober weer bijeen geweest en we geven u hier een kort verslag van deze bijeenkomst. Na de volgende vergadering kunt u op de website dan het uitgebreide verslag lezen.

Het schoolplan 2019/2023 is uitgebreid bestudeerd en besproken en de volledige MR heeft er zijn instemming mee betuigd. Verder is de opbrengstenkatern CITO E 2018/2019 uitgelegd en besproken. De bespreking van het jaarverslag 2018/2019 is doorgeschoven naar de volgende vergadering. Het buitenlooprooster (surveillance) van de leerkrachten heeft mede door de inbreng van de MR een aanpassing gekregen, waardoor directie meer zichtbaar zal zijn op de speelplaats en er om 14.00 uur meer wordt gesurveilleerd.

Wat u nog van ons te goed hebt zijn de speerpunten van de MR voor dit schooljaar:

 • Aanpassing en verbetering van het schoonmaakbeleid op de Paschalisschool.
 • Bewaken van het verbeteringstraject van het binnenklimaat van de Paschalisschool.
 • Bewaken ontwikkelingen inzake de verkeersveiligheid rondom de Paschalisschool.
 • ICT veiligheid, ICT stabiliteit (bij een externe server), dataverkeer en opslag.
 • Communicatie vanuit de school naar de ouders toe.
 • Beter zichtbaar maken van de medezeggenschapsraad bij de achterban.
 • Aandachtspunten uit het laatste rapport van de inspectie van het onderwijs. Wij willen vooral gaan monitoren op:
  • Ouders worden door het team meer geïnformeerd over de Vreedzame school.
  • Het behalen van de streefdoelen van de school (CITO scores).
  • Het inzicht op de groei en het beleid van de ontwikkeling van de individuele leerlingen.

We willen u er nog graag op wijzen dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn. Als u wilt kunt u er als toehoorder bij aanwezig zijn. Graag wel even van te voren opgeven via dit mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl 

Veel meer over de MR kunt u lezen op onze pagina van de website van de school (Paschalisschool - onze school - Medezeggenschapsraad). Daar is onder meer te lezen dat onze volgende vergadering op maandag 2 december is. Wellicht zien we u daar! 

de MR

Bij sommige ouders leeft de vraag waarom er op dit moment deelgenomen wordt aan de staking nu er geluiden zijn dat in het westen van het land de nood hoger is dan hier.  De vraag die o.a. bij hen rijst is: staken de teamleden uit solidariteit? Ik licht graag toe waarom het team van de Paschalisschool gaat staken. 

Vooruitlopend op het lerarentekort heeft Kans & Kleur extra gelden uitgetrokken om nu personeel aan te nemen om de grote uitstroom van personeel de komende jaren enigszins op te kunnen vangen. We zitten op dit moment dus even ruimer in ons jasje. Naast de werkdrukverlagende middelen van het rijk heeft Kans & Kleur extra werkdrukverlagende middelen gegeven aan scholen om de werkdruk te verlagen. Onze school heeft ervoor gekozen om deze middelen in te zetten door een creatieve onderwijsassistent aan te trekken, met flexdagen te werken en een leerkracht bewegingsonderwijs de gymlessen te laten verzorgen. De werkdrukverlaging wordt hierdoor ook werkelijk gevoeld door het team en is derhalve niet de grootste reden om te gaan staken.

De grootste reden is dat ook hier daadwerkelijk een lerarentekort dreigt en de extra middelen van Kans & Kleur tijdelijk zijn; de grote zorg om goed personeel te kunnen blijven aantrekken is een, in mijn ogen, terechte zorg. Het beroep van de leerkracht moet daarom nog steeds aantrekkelijker worden gemaakt door structurele werkdrukverlaging en een verhoging van de salarissen. En daarom gaat op 6 november de deur dicht.

Met hartelijke groet, namens het team, 

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool

 

De eerste periode van dit schooljaar zit er weer op. Wat gingen die weken snel. Onze kinderen hebben al een hoop geleerd, dat is zeker. Maar, wat dan eigenlijk?

In sommige groepen was het heel zichtbaar wat de kinderen geleerd hebben. In de groepen 3 komt er om de paar dagen een nieuwe letter aan de muur te hangen, waardoor voor iedereen zichtbaar is welke letters al aangeboden zijn. Handig voor de kinderen om even te kunnen zien hoe de letter ook alweer geschreven moet worden en handig voor ons als ouders om ‘letterlijk’ te zien wat er geleerd is door de kinderen. Heel zichtbaar dus.

In de bovenbouw zagen we dat de kinderen hun eigen leren vormgeven met de weekplanners. Iedere week vullen de kinderen de te leren doelen in per vakgebied, waarbij ze ook aangeven of ze (aan het einde van de week) vinden dat ze de doelen behaald hebben. Er hangen succescriteria in diverse groepen waarmee kinderen hun werk kunnen beoordelen: heb ik me gehouden aan de criteria om dit werk met succes af te kunnen ronden?

In de kleutergroepen werd het geleerde heel zichtbaar gemaakt in de verschillende hoeken en op het themabord. Er hingen letters, woordwebben en versjes. En tijdens het thema ruimte, waren er enorm veel woorden te lezen die aan bod kwamen. En dan ging het echt niet alleen over ‘raket’, ‘maan’ en ‘ster’, maar ook begrippen als ‘lancering’, ‘komeet’ en ‘satelliet’ kwamen aan bod. Ook vragen die de kinderen hadden, werden onderzocht en uitgewerkt en vervolgens op een bord gehangen met tekeningen van de kinderen erbij.

In groep 6 stond het te leren doel voor de taalles zelfs op het raam geschreven: ‘Over 7 weken maken wij 7 van de 10 zinnen goed.’ Hierbij moesten de kinderen een lidwoord, zelfstandig naamwoord, werkwoord, voorzetsel en bijvoeglijk naamwoord kunnen herkennen. Dat het doel behaald werd, konden de ouders via de Parro app lezen. Leuk nieuws! 

Maar waarschijnlijk is het leren van onze kinderen nog niet voor iedereen even zichtbaar geweest. Soms loop je de klas in en zie je kenmerken van het leren zichtbaar maken. Maar niet iedere ouder zal de klas in komen en ook nog eens hierop letten.

Parro zou hiervoor een mogelijke oplossing kunnen zijn, maar we verwachten wel van de leerkrachten dat ze regelmatig wat van het leren zichtbaar maken voor ons als ouders. Zodat we weten wat onze kinderen leren op school. Een kleine moeite denken we waarschijnlijk, al weten we best dat de leerkrachten nog veel meer te doen hebben dan foto’s maken van doelen en succescriteria. Leren zichtbaar maken, moeten we samen doen. Als we dingen missen, moeten we erom vragen. Als we ideeën hebben, moeten we ze opperen, als we kritiek hebben, moeten we die bij de juiste mensen neerleggen. 

Een nieuwe periode gaat van start. Als werkgroep zullen we onze doelen aan gaan scherpen en onze succescriteria helderder proberen te krijgen. Maar dat kunnen we niet alleen. Mochten er vragen, opmerkingen of ideeën zijn, schroom dan niet om een van ons aan te spreken. Of kom de werkgroep versterken, er kunnen nog mensen bij. Misschien wil je eerst eens een keer komen kijken? Je bent van harte welkom.

Want leren zichtbaar maken; dat doen we samen!

Met vriendelijke groet,

Ouderwerkgroep LZM (Nicole Reijenen, Linda Koop, Jeanette Furer, Irna Habing, Linda van Nieuwamerongen en Sylvia van der Burgh)

 

Beste kinderen van groep 5 - 6 - 7,    

Wij willen jullie bedanken voor het mooie en gezellige voorlezen. Onze peuters vonden het geweldig dat jullie op visite kwamen. Wij hebben allemaal genoten !!

Groetjes van alle peuters en pedagogisch medewerkers van Peuteropvang Suikerberg

Wie kan ons helpen aan leuke, grote, zachte kussens voor onze leeshoek in het lege lokaal beneden? We starten hier met het voorlezen in groepjes. Een gezellige leeshoek geeft veel leesplezier! Heeft u iets voor ons dan kunt u dit bij de leerkrachten van groep 1-2 aangeven. Alvast bedankt,
 
Leerkrachten van groep 1-2         
 

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. “Kinderen horen thuis”, dat vindt iedereen. Maar soms zitten kinderen zo in de knel dat een veilige plek elders nodig is. Een warme plek in een ander gezin, waar het kind zich tijdelijk ‘thuis’ mag voelen. Het liefst dichtbij, in hun vertrouwde omgeving met school en vriendjes in de buurt.

In Nederland verblijven circa 18.000 kinderen in een pleeggezin omdat zij om uiteenlopende redenen, tijdelijk of gedeeltelijk, niet thuis kunnen wonen. Toch kan door het tekort aan pleegouders niet altijd voldaan worden aan de wensen die er zijn voor de best passende plek voor een kind. Pleegouders worden gezocht,  in alle soorten en maten en onze gemeente wil zich hier graag voor inzetten.

Pleegzorg is er in verschillende vormen:

 • Weekend- en vakantiepleegzorg/deeltijdpleegzorg
 • Voor zolang als nodig
 • Crisispleegzorg

Het is ook mogelijk om pleegzorg in te zetten bij een kind dat binnen het eigen netwerk wordt opgevangen, bijvoorbeeld bij oma en opa, vrienden van ouders, iemand van school of de club.

Tijdens de week van de pleegzorg van 30 oktober tot 7 november 2019 wordt er zowel in de gemeente als landelijk extra aandacht besteed aan pleegzorg en het werven van pleegouders.

Meer weten:  bezoek eens de website www.ikwilpleegouderworden.nl.

10-10-2019

Wat een fantastisch afscheid hebben wij 1 oktober gehad! Wij willen graag alle kinderen en ouders heel hartelijk bedanken voor alle lieve woorden, mooie bloemen en attenties. We zijn nog steeds aan het nagenieten!

Lieve groet van Annelie van Raay en Yvonne Frénay