Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

Gelukkig zijn we nu alweer een tijd gewoon op school. Daar zijn we allemaal blij mee.

We hebben de afgelopen periode in de lessen van de Vreedzame School de nadruk gelegd op gevoelens, van jezelf en anderen.

In de hogere groepen leerden we de kinderen: dat je duidelijk vertelt of beschrijft, dat er een misverstand kan zijn als je elkaar niet goed begrijpt en je hierdoor soms een conflict kunt krijgen. Ook werd er geleerd dat ieder een ander gezichtspunt kan hebben, je in de schoenen van een ander kunt gaan staan en dat je een eigen mening mag en kan hebben. Dat goed luisteren belangrijk is om elkaar te begrijpen.

Ook is er gesproken over het leren omgaan met gevoelens van zichzelf en van anderen. Hoe we ons gedragen wordt in hoge mate geleid door gevoelens. De emotie boosheid krijgt speciale aandacht. We leren kinderen dat er met boosheid niets mis is en helpen ze met hun boosheid om te gaan.

In groep 1-2 zijn we ingegaan op de meest basale gevoelens: blij, verdrietig, boos en bang. We beeldden dit uit samen met aap en tijger, lazen er boeken over en lieten kinderen zien en vertellen hoe ze zich voelen in verschillende situaties. Bij boosheid in conflictsituaties leerden we ze eerst rustig te worden, af te koelen.

In de hogere groepen kwam aan bod: herkennen en benoemen van zoveel mogelijk gevoelens. Het leren over te brengen van hun dagelijkse gevoelens. Het omgaan met boosheid, welk gedrag vertonen ze als ze boos zijn. Welk gedrag maakt meer of minder boos met behulp van een boosheidsthermometer. Op welke manier kun je afkoelen als je boos bent.

Vanaf groep 3 hebben de kinderen een rode, blauwe en gele pet in de klas. Met de rode pet op wil je je zin krijgen door duwen, trekken of vechten. Met de blauwe pet op geef je de ander de zin. Je praat er niet over en maakt er geen ruzie over. Met de gele pet op ga je met elkaar praten om het op te lossen zodat iedereen tevreden is. Hierbij leren ze ook op te komen voor elkaar.

De laatste weken besteden we aandacht aan: ‘we dragen allemaal een steentje bij’. We stimuleren de kinderen een actieve bijdrage te leveren aan de groep en de school.

In de lessen leren de kinderen elkaar helpen, het onderscheid tussen helpen en bemoeien, meehelpen met taken in de klas, elkaar helpen bij het oplossen van conflicten, en kritisch nadenken wat goed helpen is.

Seo-werkgroep

10-06-2021

Dinsdag 1 juni zijn we dit jaar voor de negende keer als MR bij elkaar gekomen. Ook dit keer weer digitaal via Teams.   

Hieronder volgen de belangrijkste gesprekspunten: 

 • We hebben een update gehad over de stand van zaken betreft Corona. De school merkt dat er veel ouders welwillend staan tegen over het kindvriendelijk testen. Daardoor zijn veel kinderen weel snel op school.  
 • De midden opbrengsten van de Citotoetsen zijn besproken met de intern begeleider.  
 • NPO (nationaal programma onderwijs) gelden zijn ter sprake gekomen. De plannen worden nog besproken in het team. 
 • Het concept formatie en werkverdelingsplan is besproken en komt terug in de volgende vergadering. 
 • De vacature voor teamleider is vervuld. 
 • De begroting van de Paschalisschool is wederom besproken, dit blijft een gesprekspunt totdat er meer zekerheid is. 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via paschalis.mr@kansenkleur.nl. 

De MR 

1-06-2021

Schoolfoto’s 

Gezien de situatie en regels in de afgelopen maanden hebben we ervoor gekozen om dit jaar wederom alleen groepsfoto’s te maken. Deze foto’s zullen gemaakt worden op vrijdag 11 juni voor de groepen 3 t/m 7. De groepen 8 hebben al eerder foto's gemaakt en van groep 1/2 worden de groepsfoto's op donderdag 10 juni gemaakt.

Begin komend schooljaar kijken we hoe de regels zijn om te zien wat voor mogelijkheden er zijn voor een schoolfotograaf die zowel groepsfoto’s als individuele foto’s maakt.

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

werkgroep Schoolfotograaf

29-05-2021

Beste ouders,
Na leuke spelen op de Koningsdag stond als grote activiteit het (inhaal)schoolreisje op de planning. Helaas is door de stichting Kans en Kleur op 27 mei besloten dat alle schoolreisjes voor de zomervakantie niet door gaan, aangezien klassen niet gemixt mogen worden en er geen ouderbegeleiding mee mag. Wat we nu gaan uitzoeken is wat de mogelijkheden zijn om het schoolreisje in het begin van het volgend schooljaar te laten plaatsvinden. Voor de groepen 8 zal naar een alternatief worden gekeken.
Daarnaast wordt de avondvierdaagse dit jaar ook als home-edition uitgevoerd. Van vele ouders hebben we gehoord dat dit een heel leuk alternatief is. Meer informatie is te vinden op https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

m vr gr de OR

Na een leuke Koningsspelen stond als grote activiteit het inhaal-schoolreisje op de planning. Helaas is door de stichting Kans en Kleur op 27 mei besloten dat alle schoolreisjes voor de zomervakantie niet door gaan, aangezien klassen niet gemixt mogen worden en er geen ouderbegeleiding mee mag. Wat we nu gaan uitzoeken is wat de mogelijkheden zijn om het schoolreisje in het begin van het volgend schooljaar te laten plaatsvinden. Voor de groepen 8 zal naar een alternatief worden gekeken.

 

Daarnaast wordt de avondvierdaagse dit jaar ook als home-edition uitgevoerd. Van vele ouders hebben we gehoord dat dit een heel leuk alternatief is. Meer informatie is te vinden op https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

 

23-04-2021
Dinsdag 20 april zijn we dit jaar voor de achtste keer als MR bij elkaar gekomen. Ook dit keer weer digitaal via Teams.   

Hieronder volgen de belangrijkste gesprekspunten: 
 • We hebben het gehad over de afstemming en werkzaamheden van de Ouderraad en de MR.
 • Zoals in het nieuws heeft gestaan krijgt ook onze school zelftesten voor de leerkrachten. Zij kunnen op vrijwillige basis twee keer in de week gebruik maken van deze zelftesten. 
 • Er is gesproken over de groepsgrootte en het beleid hiervan in de groepen 1-2. 
 • NPO gelden zijn ter sprake gekomen, het is nog onduidelijk wat dit precies voor onze school inhoudt.
 • Het MT is op dit moment aan het onderzoeken of er een nieuw schoonmaakbedrijf aan de slag gaat binnen onze school. 
 • Er is een vacature voor teamleider uitgezet binnen Kans en Kleur. 
 • De begroting van de Paschalisschool is wederom besproken, dit blijft een gesprekspunt totdat er meer zekerheid is. 
Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via paschalis.mr@kansenkleur.nl

De MR 

Van woensdag 28 april tot en met vrijdag 30 april staat de school in het teken van een landenproject.

De parallelgroepen hebben een gezamenlijk land gekozen en zullen deze dagen hier op allerlei manieren aandacht aan besteden.  Er zal informatie over het land gezocht worden en eventueel  worden verwerkt in een projectboekje. Daarnaast komt uiteraard ook muziek, dans, spel/sport en creativiteit aan de orde.

We openen het project op woensdagmorgen met een vlaggenparade op het voetbalveld.

We proberen de afsluiting feestelijk te laten verlopen door een traktatie uit het betreffende land, waar de groep aan gewerkt heeft. Ook zal er een kort filmpje gedeeld worden met de ouders via Parro. U als ouder krijgt dan een inkijkje wat de kinderen deze dagen gedaan hebben rondom het betreffende land.

Uiteraard hopen we op een paar mooie, gezellige en leerzame dagen voor alle kinderen.

Werkgroep Kunst en cultuur.

Regelmatig krijgen we vragen  of een kind naar school mag. Omdat je hiervoor een aantal vragen moet beantwoorden, is er een document ontwikkelt. De zogenaamde beslisboom is dan een handig hulpmiddel. Deze vindt u hier en tevens bij downloads.

De school is gelukkig weer open. Steeds meer regels en afspraken zorgen ervoor dat we door de bomen het bos niet meer zien. Daarom hebben we met een document alle afspraken op een rijtje gezet. Op deze manier kunnen we allemaal terug vinden hoe het precies zit. We hopen van harte dat al deze maatregelen ons straks weer terug brengen richting het oude normaal.  Daar gaan we voor, samen moeten we het doen! Het document is inmiddels aangepast met een kopje communicatie bij een positieve test. U kunt het hele het document hier vinden.

10-02-2021

Donderdag 28 januari zijn we dit jaar voor de vijfde keer als MR bijeen geweest. Ook dit keer weer digitaal via Teams.   


Hieronder volgt een kleine samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten: 

 • Verschillende ouders hebben de MR gemaild over het thuisonderwijs. Alle ouders die gereageerd hebben, bedankt voor moeite. We waarderen en leren van alle tips en tops, deze zijn gebundeld in één verzamellijst. Deze lijst wordt gedeeld met alle leerkrachten en is middels deze link te vinden .
 • De begroting van de Paschalisschool is besproken, dit blijft een gesprekspunt totdat er meer zekerheid is. 
 • De resultaten van het WMKPO onderzoek worden een volgende keer behandeld. 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via paschalis.mr@kansenkleur.nl

De MR 

Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen de kinderen gratis drie keer per week Schoolmelk aangeboden! Onze school is namelijk ingeloot om komend schooljaar Schoolmelk te ontvangen. Met Schoolmelk zorgen we dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op suikerhoudende drankjes dat valt binnen de Schijf van Vijf . Schoolmelk wordt aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in:
o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.
o 20 weken, 3 dagen per week.
o Zuivel beschikbaar voor elk kind.
o Aanleren van gezonde eetgewoontes.

Wat kunt u verwachten?
Op Dinsdag, Woensdag en Donderdag zal er op School Schoolmelk worden aangeboden! Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school. Dit zal in sommige weken halfvolle melk/karnemelk zijn. In deze weken hoef t u geen drinken mee te geven. In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. Zie hieronder voor een overzicht:

Aanleiding en achtergrond
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel op school wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders. Afgelopen jaar zijn we gestopt met de abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te kunnen voorzien. Een gezonde keus aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen meedoen. De pilot zal gefinancierd worden door FrieslandCampina en de Europese Unie. Er zijn voor de school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot.

10-09-2020

Woensdag 30 september start de kinderboekenweek.  Het thema dat de titel, "En toen" meekrijgt, draait om het verkennen van de werelden van vroeger. Er zal aandacht geschonken worden aan dit thema, maar vooral nog aan het lezen van boeken. We hopen op een week die vooral in het teken zal staan van leesplezier en leesbeleving.  

Actie Bruna: 

Mochten jullie in de periode van de kinderboekenweek een leuk (prenten)boek kopen bij een Bruna filiaal, dan hierbij het verzoek om de bonnetjes in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Als school mogen wij dan voor 10% van het aankoopbedrag aan nieuwe boeken besteden. 

Actie total: 

Ook de Total heeft een actie van 01-09 t/m 31-12 waarbij je kunt sparen voor leuke kinderboeken. Mocht u zegeltjes overhebben, dan kunt u deze inleveren bij de leerkracht.  

Tijdschriften:

We zijn op school nog op zoek naar leuke kindertijdschriften. Zodat kinderen met verschillende tekstsoorten in aanraking komen. Denk hierbij aan: Donald Duck, Tina, Suske en Wiske, Quest Junior, etc. Mochten jullie thuis nog oude tijdschriften hebben liggen, willen wij ze op school graag nog gebruiken. Deze kun je inleveren bij de leerkracht van je kind.

Met vriendelijke groet,

namens de taal-lees werkgroep,

Paola van Thiel en Sandra van Grinsven