Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden

NIEUWS van De Paschalisschool, basisschool in Wijchen

De zomervakantie zit er bijna op. We hopen dat jullie fijne weken hebben gehad! Aanstaande maandag verwelkomen we jullie op het schoolplein bij de hoofdingang. Daarna gaat iedere groep met hun eigen leerkracht naar binnen en naar de eigen groep. 

Groeten van het team.

De MR is voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. We hadden een volle agenda waaronder de evaluatie van het jaarplan van afgelopen schooljaar, het nieuwe jaarplan voor komend schooljaar en enkele ingezonden stukken. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten:

In de kalender zijn helaas een aantal fouten geslopen. De volgende aanpassingen zijn er gedaan:

 • In de kalender staat bij 11 maart dat alle kinderen vrij zijn. In het algemene overzicht (naast de maand januari) staat deze datum niet benoemd. De kinderen hebben deze dag niet vrij.
 • In de kalender staat bij  6 juni dat alle kinderen 12 uur vrij zijn. In het algemene overzicht (naast de maand januari) staat deze datum niet benoemd. De kinderen hebben deze dag niet vrij.
 • Op 20 juni gaan rapporten groep 3-8 mee en op 24 juni. Dit moet zijn 24 juni.

U kunt hier  een volledige versie van de kalender met info dowloaden.

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh

Teamleider

3-07-2018

We zijn blij te kunnen vertellen dat de vacature voor groep 1-2A en groep 4 A is ingevuld. Rosa Otten komt het team komend schooljaar versterken.

Daarnaast hebben we Angela Christ aangenomen als onderwijsassistent. Angela is een bekend gezicht op de Suikerberg. Ze heeft afgelopen jaar gewerkt in de Schakelklas en bij BSO de eerste stap. Angela zal daar waar nodig in de groepen ter ondersteuning aanwezig zijn en daarnaast zal zij de leerkrachten ondersteunen in het geven van creatieve vakken.

Met hartelijke groet,

Lieke van de Ven

Directeur

Na overleg binnen Kans & Kleur is het volgende besloten: Foto's en opnames van kinderen door ouders/verzorgers mogen worden gemaakt voor eigen gebruik, maar niet gedeeld worden op social media.

Hartelijke groet,

Lieke van der Ven

Directeur

29-06-2018

Op de eerste zondag van de vakantie (8 juli) worden de websites van de groepen gesloten. Wilt u er nog foto's vanaf halen dan kunt u dat doen tot die datum.

U was altijd gewend dat direct bij aanvang van het nieuwe schooljaar deze sites weer de lucht in gingen. Dit jaar zal dat iets later zijn. We willen de sites een andere inhoud geven en zijn ons daar nu over aan het beraden.

Met vriendelijke groeten, het team

Zoals u eerder al hebt gelezen in de maandagkrant, gaan we werken met nieuwe communicatiemiddelen; een ouderportaal en een communicatieapp.

We gaan als eerste van start met de inrichting van ons ouderportaal. Alle ouders waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangen de laatste schoolweek een e-mail met inloggegevens. Deze gegevens bestaan uit een unieke inlognaam en automatisch gegeneerd wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u zelf aanpassen. 

We starten met de inrichting van uw eigen persoonlijke gegevens. Via het ouderportaal heeft u inzicht in uw eigen gegevens en die van uw kind. Via deze portal kunt u ook een verzoek indien om gegevens te laten wijzigen. Dit doet u door te klikken op het ‘potloodje’. De voorgestelde wijziging wordt dan automatisch doorgestuurd naar de administratie van de Paschalisschool. De wijziging wordt dan na een laatste controle handmatig doorgevoerd. 

In een later stadium kunnen we het gebruik van het ouderportaal verder uitbouwen en gaan we ook van start met de app; Parro. 

Mocht u vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag! 

Met vriendelijke groet,

Maikel Beumer

25-06-2018
De avond 4 daagse zit er al weer 3 weken op. Met onze school waren we weer goed vertegenwoordigd in het wandellegioen! Gelukkig zat het weer mee, en kunnen we als organisatie terugkijken op een mooie 4 daagse.
 
We willen de ouders bedanken die meegeholpen hebben met het opbouwen van de stand, het inschenken van de limonade en het uitdelen van snoep, komkommers, koek en chips. Bij elkaar hebben we bijna 200 liter limonade en 50 liter water geschonken.
 
Karin bedankt voor het regelen, voor alles omtrent de stand, de indeling van de hulp en het bestellen van de boodschappen. Dit was voor jou het laatste jaar.
 
Omdat Ingrid nog 1 jaar de 4 daagse doet voor komend schooljaar, hebben we versterking nodig in de werkgroep. Wil je meehelpen om komend schooljaar de 4 daagse te organiseren in juni 2019, meld je dan aan. Dan kun je meedenken, helpen hoe het gaat. Catheleyne blijft in de werkgroep. Aanmelden kan via het email adres van de ouderraad or.paschalis@kansenkleur.nl

Dit jaar gaat het wisseluurtje een beetje anders dan anders. Normaliter gaan de kinderen naar het lokaal waar ze volgend schooljaar ook zitten. Doordat er een verhuizing op stapel staat, gaat dit nu niet lukken. Daarom hebben de groepen 1-2 het wisseluurtje nog op de Veenhof.

De kinderen die voor het eerst naar de Suikerberg gaan met het wisseluurtje, zijn de groepen 2-3 en 3. Zij hebben hun wisseluurtje op de bovenverdieping van de Suikerberg. Dit zijn de huidige lokalen van de groepen 3. De lokalen liggen aan de kant van het fietspad bij de Heuvelstraat. Ouders kunnen rond 13.55 uur hun kind uit het lokaal ophalen. Via de zij-ingang of de ingang op het plein kan iedereen naar binnen en pijlen wijzen de weg naar boven.

De lokalen waar de groepen 1-2, 2-3 en 3 volgend jaar zitten zijn op de benedenverdieping. De lokalen van 2-3 en 3 zitten op de kopsekant en de lokalen van de groepen 1-2 aan de pleinkant. 

Best spannend dus deze keer, maar het gaat ons lukken. Dat weten we zeker. We wensen iedereen, zowel ouders als kinderen, een prettig wisseluurtje. 

Beste ouders, 

Per 1 september 2018 stop ik (ook) met werken op de Paschalisschool. In het nieuwe schooljaar ben ik nog wel twee weken werkzaam maar verricht dan andere taken.

De laatste schooldag 5 juli wordt tevens mijn laatste dag voor de groep! Ik heb met veel plezier op de Paschalisschool gewerkt maar sla nu een andere weg in.

Bij deze wil ik alle leerlingen en ouders bedanken voor de fijn samenwerking en ik wens iedereen het beste toe.

Vriendelijk groet,

Gemma van den Heuvel

We hebben al heel wat aanmeldingen gehad voor groepsouders 2018-2019. Bij meer dan twee aanmeldingen zal er door de OR worden geloot. Degene die dit betreft hebben daarover een mail ontvangen. 

Voor de volgende groepen zijn wij nog op zoek naar 1 of 2 groepsouders: 1/2A, 1/2C, 4B en 7A.
Wilt u weten wat het inhoud om groepsouder te zijn, dan is informatie te vinden op de website onder het tabblad onze school met het kopje 'ouderraad' of mail ons (or.paschalis@kansenkleur.nl

Er is een lijst gemaakt door SameNoord. SameNoord werkt aan gezondheid van gezinnen en een kindvriendelijke omgeving in Noord-Wijchen.

Veel ouders geven aan niet te weten wat er allemaal is in Wijchen. Daarom is er een overzicht gemaakt dat u hier kunt downloaden. U vindt hier informatie over:

 • Financiële hulp
 • Mantelzorg
 • Gezamenlijke eetactiviteiten
 • Gezond eten
 • Sporten
 • Kindvriendelijke wijk
 • Informatiebronnen

Vragen of reacties? gwink@ggdgelderlandzuid.nl / 06 4632 7992 (Gerda).

In verband met de nieuwe privacywet, is het niet meer mogelijk dat u foto's maakt bij alle activiteiten die door school worden georganiseerd.

Hoe gaan we het dan wel doen? Want uiteraard is het belangrijk foto's te hebben van de speciale momenten van de schoolloopbaan van uw kind. Bij de diverse activiteiten, zoals de komende tijd o.a. musical, uitvliegen van groep 1-2 en uitkruien van groep 8, zullen we afspreken dat er iemand foto's komt maken. Deze zullen vervolgens via het tabblad fotoalbum op de website worden geplaatst. Dit is een beveiligde omgeving met een wachtwoord. Op deze manier kunnen we de veiligheid en de privacy van een ieder respecteren en waarborgen.

Het team 

14-06-2018

Woensdag 27 juni is het wisseluurtje voor alle groepen. Normaliter gaan de leerlingen naar het lokaal waar zij volgend schooljaar ook zitten. Dit is door de verhuizing helaas niet voor alle groepen mogelijk. De groepen 1-2 hebben het wisseluurtje daarom nog op de locatie Veenhof. De overige groepen zijn met het wisseluurtje op de Suikerberg.

Wanneer uw zoon/dochter naar groep 2-3 of groep 3 gaat, zijn zij voor het wisseluurtje op de Suikerberg. School regelt dat zij daar heen gaan en u kunt uw zoon/dochter om 14.00 uur op de Suikerberg ophalen. De groepen 1-2 zijn die dag met het wisseluurtje gewoon om 14.10 uur uit.

 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh

Teamleider

Deze week zal de definitieve indeling van de groepen bekend zijn. Wij zullen u deze per mail toezenden. Daarbij worden alleen de namen van de kinderen vermeld van de groep(en) waar uw kind(eren) in zitten. Tevens krijgt u een plattegrond van de Suikerberg met de indeling van de lokalen. De groepen 1 t/m 5 zitten op de beneden- en de groepen 6 t/m 8 op de bovenverdieping van de Suikerberg. Groep 3A wordt 4A enzovoort. Zit uw kind al in een groep 1-2, dan blijft hij/zij inprincipe in dezelfde groep. 

In het schooljaar 2018-2019 zien de groepen er alsvolgt uit:

 • groep 1-2A      Lucienne Hoogenboom en vacature
 • groep 1-2B      Petra Heemskerk en Melanie Megens
 • groep 1-2C      Annelie van Raay en Marion Dieks
 • groep 2-3D      Marloes Sengers
 • groep    3A      Jill Laurant en Dorris Isabelle
 • groep    4A      Ans van de Pol en Pieta van der Wielen
 • groep    4B      Paola van Thiel en vacature
 • groep    5A      Sandra van Grinsven en Leontien Hermens
 • groep    5B      Joep Janssen en Sander van der Rijt
 • groep    6A      Aafke van der Logt
 • groep    6B      Kaily Tiellemans
 • groep    7A      Sjuul Aerts
 • groep    7B      Maria Baltussen en Yvonne Frénay
 • groep    8A      Jan Kellendonk en Yvonne Frénay
 • groep    8B      Perry Reffeltrath

Komend schooljaar zijn er nog meer personele veranderingen. Zoals u kunt lezen nemen we aan het eind van het schooljaar afscheid van Clementine Rossen en Brigitte Peters. Per 1 september gaat ook Gemma van den Heuvel stoppen met werken. We nemen afscheid van collega's die zich met hart en ziel voor het onderwijs en de Paschalisschool hebben ingezet. We wensen hen heel veel plezier en een goede tijd.

Komend schooljaar komen ook nieuwe collega's op de Paschalisschool werken. We willen hierbij Sjuul Aerts en Aafke van der Logt verwelkomen in ons team. Zij zullen zich te zijner tijd aan u voorstellen. Zoals u bij de groepsindeling ziet, zijn er ook nog vacatures. Zodra we meer informatie hebben zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet, 

Sylvia van der Burgh

Teamleider Paschalisschool

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Na een jaar wikken en wegen, doe ik het wel of doe ik het nog niet, heb ik uiteindelijk besloten om per 1 september met pensioen te gaan. Na 17 jaar op ’t Kraayenest en 23 jaar op de Paschalisschool gewerkt te hebben, wil ik meer tijd gaan besteden aan mijn hobby’s en kleinkinderen.

Samen met de kinderen van school, heb ik prachtige momenten gekend, die ik niet vergeten zal! Ik heb er van genoten!

Woensdag 4 juli is mijn laatste werkdag. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom (in mijn eigen lokaal) om even gedag te komen zeggen!

Ik dank u voor het vertrouwen en de fijne samenwerking al die jaren. En ik wens u dan ook het allerbeste en wellicht tot ziens! 

Hartelijke groeten,

Brigitte Peters

Imke de Grood en Roos Halma kwamen met een verrassend goed doordacht plan. De twee winnaars van de kindergemeenteraadsverkiezingen scoorden namelijk in 2017 hoge ogen met hun project ‘Kunst voor ieder’. De leerlingen van de Paschalisschool lieten in hun presentatie zien hoe ze van de € 2500,- een veel groter bedrag willen gaan maken. Niet voor zichzelf, maar voor de stichting Energy4all. Energy4all zet zich al jaren in voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

Wat is een energiestofwisselingsziekte nou eigenlijk? Iedere dag worden er kinderen geboren met deze ziekte. In Nederland zijn dit er al zo’n twee per week. Deze kinderen worden geboren met een aantasting van hun hart, hersenen, lever en de spieren. Ze zijn niet alleen doodmoe, maar door de jaren heen vallen er ook steeds meer organen uit. Veel van deze kinderen overlijden dan ook op jonge leeftijd en hier is helemaal niks aan te doen. Tenzij er een medicijn wordt ontwikkeld om deze kinderen te helpen.

Stel je eens voor dat je een dochter, zoon, nichtje of neefje hebt die dagelijks te moe is om naar school te gaan. Die niet kan sporten, niet kan spelen of andere leuke dingen kan doen. Een kind waarvan je enorm bent gaan houden en waarvan je weet dat het hoogstwaarschijnlijk haar tiende verjaardag niet zal gaan halen. Ongelofelijk toch dat dit in deze tijd nog kan voorkomen.

Het is alweer zo’n 50 jaar geleden dat Wijchen-Noord grotendeels als wijk voltooid is.

Om dit te vieren organiseren Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord en Wijkvereniging Wijchen-Noord op 23 juni a.s. het 50-jarig bestaan van de wijk. Zij doen dat met de gratis activiteit 'Happen en Stappen in Wijchen-Noord'. Deze activiteit is geschikt voor jong en oud en de route (van zo’n 5 km.) is ook geschikt voor mensen met een rolstoel of rollator. Voor de jeugd is de route er als een fototocht met opdrachten en spellen onderweg.

Er kan tussen 10.00 en 12.00 uur gestart worden in Noorderlicht (Roerdompstraat 76 Wijchen) met koffie en iets lekkers en vanaf daar volgt een smakelijke speurtocht door de wijk.

Wil je ook meedoen? Meld je dan (alleen óf met je buren, vrienden, familie) aan vóór 16 juni. U kunt hier het strookje downloaden en ingevuld in leveren bij de bar van de wijkvereniging of door een mail met je gegevens te sturen naar activiteiten@wvwn.nl

 

Voor het schooljaar 2018-2019 vindt u de vrije dagen en de vakanties op de website onder het tabblad kalender/vakantie. Daarnaast zijn alle dagen inmiddels ook opgenomen in de kalender. Wanneer er een middag vrij is gaat de school om 12.00 uur uit.

Alle vrije dagen op een rijtje:

Studiedagen groep 1 t/m 8 vrij

maandag

17-09-2018

donderdag

22-11-2108

woensdag 

20-03-2019

dinsdag

11-06-2019

dinsdagmiddag

19-02-2019

vrijdagmiddag

24-05-2019

Vrije (mid)dagen groep 1 t/m 8

donderdagmiddag

20-12-2018

vrijdag

21-12-2018

vrijdagmiddag

01-03-2019

vrijdag

19-04-2019

vrijdag

05-07-2019

Vrije dagen groep 1-2

vrijdag

14-09-2018

maandag

29-10-2018

maandag

03-12-2018

vrijdag

01-02-2019

maandag

04-02-2019

vrijdag

17-05-2019

maandag

03-06-2019

vrijdag

21-06-201931-05-2018

De jongens van het voetbalteam Paschalisschool 1 hebben het dit jaar wel erg ver geschopt. Nadat ze in Wijchen al de finaleronde hadden doorlopen, lukte het ook om in Gendt veel wedstrijden te winnen. Woensdag 23 mei zijn ze met hun coaches en begeleiders om 12.15 uur in de auto gestapt om de eer van de Paschalisschool in Ermelo te verdedigen. Het is de voetballers helaas niet gelukt om nog een ronde verder te komen, maar het moet wel even vermeld worden dat een team zover is gekomen. Dat hebben we nog niet vaak mee gemaakt. We willen alle ouders die op wat voor manier dan ook bij de schoolvoetbalwedstrijden geholpen hebben heel hartelijk bedanken. We hopen volgend jaar weer gebruik te kunnen maken van jullie enthousiaste inzet.

Werkgroep Buitenschoolse sport

Elk jaar kreeg u een informatieboekje met daarin de kalender en van alle klassen een adressenlijst met persoonlijke gegevens. Bij inschrijven werd gevraagd welke gegevens in het boekje mochten worden vermeld. In verband met de nieuwe wetgeving op de privacy is dit niet meer mogelijk en gaan wij de inhoud van het informatieboekje op een 'digitale' manier met u delen. 

De kalender vindt u nu al op de website. De komende weken wordt deze gevuld met informatie die betrekking heeft op het nieuwe schooljaar. Onder het tabblad kalender komen bij vakantie de vrije dagen voor de diverse groepen te staan. Een overzicht van de vrije dagen vindt u ook in een van de komende maandagkranten. Houdt u deze dus in de gaten.

Op de website mogen alleen nog foto's zichtbaar zijn waar  toestemming voor is gegeven. Voor de foto's die op de pagina's van de hoofdwebsite staan is toestemming gevraagd aan de ouders van de kinderen, wanneer zij daar herkenbaar op staan. Dit is niet gebeurd bij de groepsfoto's die bij de groepen staan. Deze hebben wij inmiddels verwijderd. We gaan ons beraden hoe we de groepssites komend schooljaar gaan inrichten. Was de website nog niet veilig, inmiddels is er een veiligheidscertificaat toegekend. U kunt dit zien aan het slotje, veilig en https://  voor het www-adres.

Naast de website gaan we werken met het ouderportaal met daaraan gekoppeld de communicatieapp Parro. Voordat we dit kunnen openstellen, zullen we u toestemming vragen welke gegevens in het ouderportaal zichtbaar mogen zijn voor anderen. In het ouderportaal kunt u alleen de groep waar uw kind(eren) in zit(ten) inkijken. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh 

Datum vergadering: dinsdag 14 mei 2018 

Afgelopen maandag 14 mei is de MR weer bij elkaar gekomen. Er waren drie toehoorders aanwezig. Deze keer zijn de volgende punten besproken:

De MR is voornemens een voorstel te doen meer geld te reserveren voor het schoonmaken van de lokalen op de Paschalisschool. Daarom heeft de MR navraag gedaan bij de schoonmaaksters op de school naar de hoeveelheid werktijd voor de schoonmaaksters en de benodigde uitbreiding hiervan. Vanuit de MR wordt nu een plan opgesteld om aan de directie voor te leggen, met als doel: schonere lokalen

Over de verhuizing zijn nu wat meer zaken bekend. Er worden zes speeltoestellen voor het schoolplein door de gemeente vergoed. Een zandbak zal door Kans & Kleur of de Paschalisschool worden bekostigd. Welke van de twee wordt nu onderzocht.

De directie heeft een toelichting gegeven over de formatie voor het komende schooljaar. De MR kon zich hier goed in vinden en de personeelsgeleding heeft de formatie goedgekeurd.

De directie heeft duidelijk de inzet van de ondersteuningsuren zorg toegelicht en inzichtelijk gemaakt door middel van uren en percentages. Vorig schooljaar was de MR kritisch over de inzet van de extra ondersteuningsuren. De MR is positief over de inzet en besteding van deze uren in het afgelopen jaar en bovenal positief over de plannen voor komend schooljaar. Mede door de inzet van een flex-leerkracht en onderwijsassistent heeft de MR vertrouwen in voldoende ondersteuningsuren zorg.

De MR heeft positief geadviseerd op het voorstel ter besteding van de innovatiegelden. Deze gelden zijn eerder eenmalig beschikbaar gesteld. Daarmee zal geïnvesteerd worden in de aanschaf van tablets. Uiteraard brengt dit ook weer hogere ‘onderhouds- en vervangingskosten’ met zich mee. Maar in het kader van de 21-eeuwse vaardigheden, lijkt dit een mooie impuls voor de Paschalisschool. Uiteraard wordt in de volgende schoolbegroting rekening gehouden met deze bijkomende kosten.

Voor komend schooljaar zijn er twee ouderplaatsen beschikbaar in de MR. De zittingstermijn van Bas Fleuren verloopt na 6 jaar trouwe dienst. De MR is heel blij met de input en expertise van Bas in de MR. Afgelopen jaar heeft Bas zich vooral gericht op de kennisoverdracht binnen de MR, waarvoor dank! Ook verloopt de zittingstermijn van Lisette Arbeider. Zij stelde zich eerder al herkiesbaar om wederom plaats te nemen in de MR. Fons Merkx heeft zich ook aangemeld als kandidaat. Verder zijn er geen belangstellenden geweest. Daarmee zijn verkiezingen overbodig geworden en verwelkomen wij met trots Fons Merkx in de MR. Natuurlijk is de MR ook erg blij dat Lisette Arbeider ook de komende 3 jaren zitting zal nemen in de MR.

De MR zal ook volgend jaar bestaan uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Een belangrijk punt is dan een verbeterd contact met de achterban.

Met vriendelijke groet,

De MR.

Hierbij wil ik u informeren dat het team van de Paschalisschool heeft besloten om mee te doen aan de provinciale staking (op initiatief van PO in actie en in navolging van de staking van andere provincies) op woensdag 30 mei 2018. Tevens zijn er bij meer twee artikelen te downloaden die onderschrijven waarom er wordt gestaakt en waarin begrip wordt gevraagd dat de school wederom een dag dichtgaat.

Met hartelijke groet, 

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool

26-04-2018

Wij willen u graag wat meer vertellen over de Vreedzame School.

In de Vreedzame Schoollessen wordt een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. Ook leren de leerlingen op een goede manier met elkaar te communiceren en hoe men met gevoelens om kan gaan. Daarnaast leren de kinderen hoe ze zelf een conflict of onenigheid op kunnen lossen. Soms komen leerlingen er samen niet uit. Dan kan iemand die niets met de situatie te maken heeft, bemiddelen bij het oplossen van het probleem. Wij noemen dat ‘mediatie’. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn speciaal opgeleid om te bemiddelen als dat nodig is.

Ook gedurende dit schooljaar besteden alle klassen hier aandacht aan. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zullen wij u per blok op de hoogte stellen waar we op dat moment schoolbreed mee bezig zijn.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Vreedzame School? Kijkt u dan eens op www.vreedzameschool.nl of neem contact op met de leerkracht.

Namens de werkgroep SEO, Kaily Tiellemans.

Ook dit jaar bieden wij weer de mogelijkheid om via school in te schrijven voor de Avond-4 Daagse 2018. De avond 4-Daagse dit jaar is van dinsdag 5 juni tot en met vrijdag 8  Juni. De te lopen afstanden die dit jaar worden uitgezet door wandelvereniging de Posthoorn zijn 5, 7,5  en 12,5 km. Dit zijn dezelfde afstanden als vorig jaar. De startlocatie is ook weer dit jaar: Sportcentrum Arcus, Campuslaan 14 in Wijchen. Onder meer vindt u verdere informatie over het inschrijven. Het inschrijfbriefje kunt u hier  downloaden.

Na meer dan 33 jaar onderwijs te hebben gegeven is het tijd geworden voor andere belangrijke en mooie dingen in het leven. Ik heb altijd met héél veel plezier lesgegeven en de kinderen gestimuleerd bij hun speciale, individuele capaciteiten. Elk kind was bijzonder voor mij. Ik kijk terug op een mooie tijd met veel veranderingen en ontwikkelingen. 

Met ingang van 1 juni aanstaande ga ik met pensioen. Dat betekent dat vrijdag 25 mei mijn laatste werkdag op de Paschalisschool zal zijn. Na schooltijd vanaf 14.00 uur is er gelegenheid om elkaar via een handdruk gedag te zeggen.

Vanaf donderdag 31 mei zal Pieta van der Wielen, naast haar werkdagen op maandag en dinsdag in groep 4A, mijn werkdagen op donderdag en vrijdag vervangen tot het einde van dit schooljaar.

Dank u wel voor de fijne en goede samenwerking van de afgelopen jaren. Ik wens u en uw kinderen het allerbeste en heel veel moois voor de toekomst. 

Met vriendelijke groet,

 

Philomea Willems

Beste Ouders,

Aan het eind van dit schooljaar verloopt de zittingstermijn van twee van de vier ouders in de MR. Daarom is de MR op zoek naar nieuwe ouders!

Wat doet de MR De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Er is een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR van de Paschalisschool bestaat momenteel uit vier ouders en vier personeelsleden.

De medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 6 keer per jaar met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Veiligheid
 • Schooltijden
 • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en praat je graag mee over het beleid van de Paschalisschool? Meld je dan aan! Aanmelden kan tot uiterlijk 11 mei 2018 via MR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan uiteraard ook! De eerstvolgende vergadering is op maandag 14 mei om 19.30 uur (Aanmelden kan via MR.Paschalis@kansenkleur.nl).

Algemene bespreekpunten met de directie

 • De MR is geïnformeerd over:
 • De status van de verhuizing van de Veenhof naar de Suikerberg
 • Aankomende personele wijzigingen
 • De inzet van het ouderportaal en Parro
 • De besteding van innovatiegelden
 • Tevredenheidsonderzoek onder ouders
 • Status van de vervangingspool

Ook u wordt uiteraard over deze zaken geïnformeerd via de maandagkrant. De MR is te spreken over de openheid en duidelijkheid waarmee de directie haar informeert.

De kinderen van de schakelklas bezoeken 17 mei van 9.00 – 10.30 uur de Wijchense molen. Vooraf wordt er in de klas gewerkt in een werkboek over molens. Tijdens het bezoek vertelt de molenaar over zijn molen en zijn werk.

Veel plezier allemaal!

Op dinsdag 24 april vieren de juffen van groepen 3 en 4 hun verjaardag. Voor deze dag hebben we circus Pompidom uitgenodigd. De artiesten leren de kinderen een aantal optredens te verzorgen. We gaan samen een aantal mooie acts uitwerken zoals: Chinese acrobaten, sterke mannen, clowns en vuurdansers. Dit alles wordt afgesloten met een echte circusvoorstelling op school.

Veel plezier allemaal!

Juffen van groep 3 en groep 4.
 

13-04-2018

Eind november 2017 heeft u een brief ontvangen waarin de Ouderraad vraagt of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan op korte termijn de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  De bijdrage bedraagt 33 Euro per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL25 RABO 0158 6816 14 t.n.v. Paschalisschool onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Alvast hartelijk dank! De ouderbijdrage maakt onder andere het schoolreisje in juni mogelijk!

 

Alle scholen van Kans & Kleur meten eenmaal per twee jaar de tevredenheid onder alle ouders. We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). Via een e-mailbericht krijgt u een uitnodiging met een directe link naar deze vragenlijst. We hebben per gezin één e-mailadres gebruikt. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen dat iedereen deze lijst voor ons wilt invullen, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Mocht u geen e-mailbericht hebben ontvangen dan kunt u terecht bij Lieke van de Ven. Invullen kan t/m vrijdag 20 april. Daarna wordt de lijst afgesloten.

De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle ouders.

De leerlingen van de bovenbouw krijgen overigens ieder jaar een vergelijkbare vragenlijst. De vragenlijst voor leerlingen wordt ook deze maand ingevuld.

Met hartelijke groet,

Lieke van de Ven

12-04-2018
Schakende kinderen uit de middenbouw kunnen zich nog individueel of per school inschrijven voor het toernooi tot en met aanstaande dinsdag. Als je mee wilt doen stuur je vóór 18 april een email met je naam, groep, school en geboortedatum naar uvsjeugd@gmail.com.
 
De toernooidag (21-4-2018) gaat als volgt:
Aanmelden tussen 12:00 en 12:40
Om 12:45 begint de eerste ronde.
Iedereen speelt 5 ronden van 15 minuten per persoon per partij.
Aansluitend is er om 15:45 de prijsuitreiking.
Deelname is gratis!
Locatie is Basisschool De Geldershof, Laauwikstraat 11 6663 CD Lent
 
vriendelijke groeten,
Jeugdschaak UVS Lent

Volgens de Leerplichtwet kan vrijstelling wegens vakantie alleen worden toegekend wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een agrariër die niet met vakantie kan omdat hij dan moet oogsten, of de eigenaar van een horecabedrijf.

De schooldirectie mag in dit geval vakantieverlof toekennen voor maximaal 10 schooldagen, eenmaal per schooljaar. Het verlenen van verlof is een uitzondering. Ouders hebben voor hun kinderen dus geen recht op 10 schooldagen per jaar. Evenmin is het toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van 10.

Voor het verlenen van vakantieverlof worden de volgende acties ondernomen:

 • De ouders vragen schriftelijk toestemming aan de schooldirectie. Een schooldirectie kan bij een verzoek om vakantieverlof om een werkgeversverklaring vragen, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode niet mogelijk is.
 • De schooldirectie stuurt een bevestiging naar de ouders.
 • De schooldirectie houdt een registratie bij van het verleende verlof.

De leerplichtambtenaar beoordeelt en beslist over een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen.

Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden.

Daarnaast staat in de Leerplichtwet dat verlof kan worden verleend indien de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Het gaat hierbij om externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of de leerling.

Omstandigheden voor extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
 • 12½ -,25 -,40 -,50 -, of 60 –jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25 -,40 -,50 –jarig Ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de schooldirectie;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de schooldirectie belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof: de duur van het verlof wordt bepaald door de schooldirectie tot een maximum van 10 dagen.

Geen gewichtige omstandigheden.

Voorbeelden van omstandigheden die niet kunnen worden aangemerkt als gewichtig:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, uitgezonderd top-sport.

Op 23 en 26 april bezoeken de groepen 1-2 de Sfeertuin van Willems.  Dit is een alternatief tuindersbedrijf dat zich richt op onderwijs. 

De kinderen krijgen een rondleiding door de tuin, met uitleg over de tuin, de herkomst, het verantwoord telen van groenten en fruit, de aanwezige kunstwerken en er is ook een heus insectenhotel. Kortom, we gaan allemaal veel dingen bekijken en er van leren.

Veel plezier allemaal!

 

Het duurt nog even, maar dan gaat de avond4daagse van start. Jullie worden via de maandagkrant geinformeerd om hiervoor in te schrijven. Noteer alvast de datum van de 4daagse: dinsdag 5 juni tot vrijdag 8 juni.
 
Groeten van de werkgroep avond4daagse,
 
Karin, Catheleyne en Ingrid.
7-04-2018

Alle ouders die zich opgegeven hebben om te helpen bij de Koningsspelen op vrijdag 20 april, zijn ingedeeld bij een groepje of hebben een taak.

De ouders die willen begeleiden bij de groepen 3, graag om 9.05 uur op de Suikerberg aanwezig zijn.

Ouders die zich opgegeven hebben om te begeleiden bij de groepen 1-2, graag om 8.50 uur op de Veenhof aanwezig zijn. Zij lopen dan samen met de kinderen naar de Suikerberg om daar om 9.15 uur aan de gezamenlijke start te beginnen.

Alvast hartelijk bedankt! 

Werkgroep Koningsspelen

Op het schoolrapport is de woordenschat een van de onderdelen onder het kopje taal. Als je kind achterblijft op woordenschat, zal het vaak ook achterblijven met het onderdeel begrijpend lezen. Als je onvoldoende begrijpt wat je leest, heeft dat gevolgen voor alle andere schoolvakken. Hieruit blijkt dat woordenschat heel erg belangrijk is!

Het goede nieuws is dat jij als ouder heel veel kunt bijdragen aan het ontwikkelen van een goede woordenschat, misschien zelfs wel meer dan de school!

In dit artikel lees je waarom dat zo is, en hoe je zelf de woordenschat van je kind kunt verbeteren.

Klik hier om naar het artikel op de website te gaan.

Als werkgroep verkeer zijn we samen met de directie en de gemeente bezig de verkeerssituatie rondom school veiliger te maken.  Nu de verhuizing van de kleuters naar de Suikerberg aanstaande is, zullen er andere aanpassingen gedaan moeten worden. Dit vergt nader overleg en tijd. Tot die tijd willen we de eerder gemaakte regels opnieuw onder de aandacht brengen:

 • Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen drie gebracht en gehaald worden op het pleintje (de driehoek bij de zij-ingang). De ouder/verzorger verlaat samen met het kind het pleintje zodat het kind niet zelf oversteekt. Op deze manier zal de doorstroom op het fietspad beter gaan. 
 • Om opstoppingen te voorkomen aan de kant van de voetbalvelden bij de fietspoort, is het de bedoeling dat de ouder/verzorger doorfietst voorbij het tweede hek. Daar kan afgesproken worden zonder dat er iemand hinder van ondervindt. 

Als we met elkaar proberen de situatie rond de school zo veilig mogelijk te maken door ons te houden aan bovenstaande regels is dit een kleine stap in de goed richting.

We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Werkgroep verkeer

De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. We hebben instemmings-, advies- en initiatiefrecht. In het belang van de kinderen van de Paschalisschool, wil de MR graag haar steentje bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen en de begeleiding daarvan. Daarom nodigen wij u graag uit voor een lezing ‘Nieuwsgierigerwijs’. 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier  de uitnodiging. Noteert u de datum vast in uw agenda?

U kunt zich aanmelden via: mr.paschalis@kansenkleur.nl

We hopen u te zien op dinsdag 3 april.

Hartelijke groet,

De Medezeggenschapsraad

8-03-2018

Tijdens de kindergemeenteraadsverkiezingen van 2017 hebben wij, Imke de Grood en Roos Halma, met ons idee gewonnen. Het is voor ons bijna niet voor te stellen hoe het is om geen energie te hebben om naar school te gaan, te sporten, buiten te spelen of kunst te maken.

Kinderen met een energiestofwisselingsziekte hebben die energie niet! “DUS is ons idee dat we allemaal samen, door het maken van kunst, geld ophalen voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte”. Vanaf nu gaat ons project van start. Twaalf scholen van de gemeente Wijchen doen mee. Alle kinderen gaan een kunst ontwerp maken van een Engelse bulldog. Bij elke school wordt er één of misschien meerdere winnende ontwerpen gekozen.

Aan elke school is een kunstenaar gekoppeld welke het gekozen ontwerp op een beeld van een Engelse bulldog gaat schilderen. Zo’n bulldog is bijna 1 x 1 meter groot. Als alle honden klaar zijn komt er een expositie in de kasteeltuin van het Kasteel in Wijchen.

Uiteindelijk zullen de honden op 19 juni door een bekende Nederlander geveild worden. Hiervoor zullen we ondernemers van Wijchen uitnodigen. We hopen tijdens deze veiling een mooi bedrag bij elkaar te halen. Deze opbrengst gaat naar het onderzoek van Professor Dr. Jan Smeitink aan het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, die zich inzet voor de ontwikkeling van het medicijn voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

We hopen dat alle kinderen net zo enthousiast zijn als wij en de mooiste ontwerpen maken. Wij zijn benieuwd naar de eindresultaten.

Energieke groetjes, Imke & Roos

8-03-2018

 

Maandag 19 maart starten de groepen 1 t/m 8 met een kunstproject: “De Kunstweken”.

Alle kinderen maken kennis met ‘n beroemde kunstenaar zoals Van Gogh, Picasso, Mondriaan, Kandinsky, Haring, Matisse of Miró. Einddoel van de kunstweken is dat alle kinderen op eigen niveau een kunstwerk maken.

Eerst maken ze kennis met de kunstenaar en wordt er een kunstwerk gemaakt op papier. Daarna wordt door elk kind de papieren versie van hun kunstwerk op een echt schildersdoek gemaakt.

Alle kunstwerken kunt u, samen met uw kind(eren), komen bekijken en bewonderen op vrijdag 30 maart in ons Suikerbergmuseum van 11.15 tot 12.00 uur en in het Veenhofmuseum van 11.30 tot 12.10 uur. (12.00 uur en 12.10 uur is tevens eindtijd van deze lesdag i.v.m. Goede Vrijdag).

De papieren versie wordt opgestuurd naar de organisatie van “de Kunstweken”. Zij plaatsen alle kunstwerken op een persoonlijk online museum. Zie: www.kunstweken.nl

Er is een mogelijkheid om het kunstwerk van uw kind af te laten drukken op een beker, mok, broodtrommel, kaart enz. Hiervoor krijgt u na 30 maart een brief met informatie.

Een deel van de opbrengst van deze museumwinkels gaat naar het jeugdcultuurfonds. Zij zetten zich in om kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch de mogelijkheid te geven om lessen te volgen op kunst-cultuurgebied.

We hopen dat “de Kunstweken” van ieder kind een kunstenaar maakt.

We wensen de kunstenaars in spé veel succes!

Veel plezier!

ICC-coördinatoren

1-03-2018

Hierbij nodigen wij iedereen uit voor de Kinderkaravaan. De kinderkaravaan is een interactieve woord en communie viering waarin het verhaal van Joseph de dromer centraal staat. De kinderen komen binnen met de bolderkar en een kind is verkleed als Joseph met de gekleurde jas. De kinderen hebben veel taken in de viering. Ze worden vaak naar voren gevraagd. Al participerend leren ze het verhaal en de moraal erachter kennen. Ook is de liturgie zo gemaakt dat de kinderen al doende leren wat de symbolen betekenen. Er is gebleken dat zowel ouders als kinderen deze viering erg leuk vinden en er veel van leren. De kinderen van de gehele parochie ontmoeten elkaar! 

We zien jullie graag op 11 Maart om 11.00 uur in Heumen. 

Pastor Marieke Drent

 

 

Op dinsdag 13 maart is er een informatieavond over pubers voor alle opvoeders in Wijchen. Op het Maaswaal College aan de Oosterweg zijn ouders welkom vanaf 19.15 uur. We beginnen om 19:30. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Ouders kunnen tijdens de avond twee informatierondes bijwonen over een van de onderstaande onderwerpen.

 • Wat is puberteit en wat kun je verwachten als je kind gaat puberen.
 • Sociale media en internet. Ze doen er meer dan je denkt.
 • Kun je het gedrag van je kind veranderen.
 • Omgaan met conflicten.
 • Alcohol en drugs, wat gebruiken ze en kun je gebruik voorkomen.
 • Huiswerk: help je wel of niet.
 • Hoe voorkom ik dat mijn kind schulden maakt. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar j.warris@meervoormekaar.nl

28-02-2018

In de week van 12-16 maart is er landelijk de week van het geld. Een onderdeel hiervan is Bank voor de klas. 

Bank voor de klas is een samenwerking tussen 16 Nederlandse banken. Doel van deze samenwerking is om kinderen financieel bewust te maken. Want financieel bewustzijn op jonge leeftijd, is de basis van financiële zelfredzaamheid later.

Financiële educatie heeft nu nog geen vaste plek in het onderwijs. Daardoor krijgen leerlingen de stof alleen bij andere vakken, zoals rekenen. Maar hoe ‘kweek’ je financieel bewustzijn? Daarvoor is Bank voor de klas gemaakt: een programma voor financiële educatie, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Banken. Met Bank voor de klas geven duizenden enthousiaste bankmedewerkers gastlessen. Op basisscholen in heel Nederland, tijdens de Week van het geld.  

Wij gaan deze gastlessen verzorgen voor de groepen 6, 7 en 8 op de Paschalisschool. Een gastles duurt 90 minuten. We hebben er veel zin in.

Groet,

Frank Nillesen (Achmea Bank) en Ingrid Ermers (Rabobank)

Woensdag 28 februari krijgen alle leerlingen van de groepen 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis om 14.00 uur. De kinderen van groep 1 krijgen nu nog geen rapport. Zij krijgen een rapport bij de overgang naar groep 2. 

Het rapport zit in een 'groeimap'. Dat betekent dat er elk jaar één rapport bij komt. Op die manier hebben we aan het eind van de basisschoolloopbaan van uw zoon/dochter alle rapporten in deze map zitten. Het is prettig wanneer u tijdens het voortgangsgesprek het rapport weer bij de leerkracht inlevert.

In de week van 5 t/m 9 maart, vinden de voortgangsgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 6. Er is tevens een voortgangsgesprek voor de kinderen die vanaf de start van het schooljaar in groep 1 zitten en alle de kinderen die tot en met oktober zijn ingestroomd. Mocht u het niet zeker weten, overlegt u dan met de leerkracht van uw kind. 

De leerlingen van groep 6 mogen bij dit gesprek aanwezig en ontvangen tevens een eerste indicatie betreffende de uitstroom richting voortgezet onderwijs. Het is aan u als ouder om te beslissen wat u wenselijk vindt. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben deze gesprekken al gevoerd, samen met hun ouders en leerkracht. Voor de overige groepen worden alleen de ouders uitgenodigd.

Woensdag 28 februari om 08.30 uur zullen de inschrijflijsten er weer hangen. Voor groep 1-2 is dit op de Veenhof aan de prikborden. De lijsten van groep 3 en 4 hangen naast het halletje van groep 7A en voor de groepen 5 en 6 kunt u terecht naast groep 6A.

Wij vinden het belangrijk met elkaar in gesprek te zijn over de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Denkt u eraan zich in te schrijven?

Met vriendelijke groeten,

Team Paschalisschool

Kom jij ook in ons schoolorkest spelen? Probeer nu uit!

Als je in een orkest of band wil gaan spelen, moet je natuurlijk eerst een instrument leren bespelen. Dat kan als je mee gaat doen met dit muziekproject, De Muziekhelden. Kinderen vanaf groep 5 kunnen meedoen aan het schoolorkest. Tot aan de grote vakantie kun je uitproberen of je een muziekinstrument bespelen en samen muziek maken leuk vindt. Voor de kennismaking kun je kiezen uit: saxofoon , trompet, bugel, klarinet en fluit.

Wat zijn de voordelen om mee te doen met het schoolorkest?

 • Je krijgt les op een instrument, tot aan de grote vakantie.
 • Er wordt voor een instrument gezorgd, als je dat niet hebt.
 • Geen extra kosten voor het lesmateriaal.
 • Je gaat samenspelen samen met De Muziekhelden.
 • Er is een optreden op zaterdag 23 juni.
 • De bijdrage is € 45,- voor dit schooljaar.

De lessen voor het schoolorkest zijn in Noorderlicht (de Paulusschool) op vrijdag middag vanaf 14.30 uur. De lessen starten op vrijdag 23 maart. Wil je meer weten? Op vrijdag 16 maart 14.30 uur is er een bijeenkomst voor meer informatie, voor ouders en kinderen. Dan zijn er de instrumenten, kun je advies vragen en ook gelijk inschrijven. Deze bijeenkomst is ook op de Paulusschool. Wil je ook een blaasinstrument gaan leren bespelen én samen met anderen muziek maken vul dan het aanmeldformulier in samen met je ouders en doe mee! Dit kan op de website van het Cultuurknooppunt; https://cultuurknooppunt.nl/muziek-in-de-brede-school/ Aanmelden kan tot 19 maart.

Kom jij ook meedoen met De Muziekhelden? Heb je nog vragen? Meer informatie: Anne-Marie Dennissen annemarie@cultuurknooppunt.nl / 06-4465 6476

De medezeggenschapsraad hecht veel waarde aan nauw contact met haar achterban. We hebben immers een adviserende rol in het beleid van de school. Op sommige punten kunnen we zelfs instemming verlenen. Dit willen wij graag doen in goed overleg met onze achterban (personeel en ouders). Daarom hebben wij sinds dit jaar een nieuwe functie in de MR in het leven geroepen, te weten 'communicatie achterban'. Deze functie wordt vervuld door Joep Janssen (personeel) en Lisette Arbeider (ouder).

Voor vragen, opmerkingen, verbeterpunten of initiatieven inzake het schoolbeleid staan wij graag open voor een gesprek of mailcontact. Jullie kunnen ons bereiken via ons mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl

Medezeggenschap doen we samen!


Hartelijke groet van de MR

Voor de nieuw op te zetten werkgroep "versieren" zoeken wij mensen die het leuk vinden om de school voor de verschillende feesten (sinterklaas, kerst, carnaval en wellicht meer) te versieren en vooral ook mee te denken hoe het beter en leuker kan. Deze groep zal ook zorgen voor vervanging van afgeschreven versiering.

Het idee is om een app-groep te maken en per feest op die manier een oproep te doen om te versieren.

Vind je het leuk om hiermee een steentje bij te dragen? Geen je op via or.paschalisschool@kansenkleur.nl

De werkgroep Communicatie heeft als doelstelling om de informatievoorziening en communicatie tussen school en ouders te stimuleren, faciliteren en verbeteren. Zij zijn de “extra oren en voelsprieten” van de school: wat hoor je op het schoolplein, in de klas of een andere manier van ouders? Wat lees je in de maandagkrant en op de website? Wat mis je? Door samen in dialoog te gaan en zaken concreet te bespreken, kan er indien nodig actie ondernomen worden. Onze ervaring is dat de onderlinge communicatie tussen ouders en school up-to-date gehouden wordt door de korte lijntjes.  

Daarnaast screent de werkgroep de informatie in de maandagkrant op juistheid en de actualiteit van de website. De werkgroep Communicatie bestaat uit vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en de directie. Twee à drie per jaar komt de werkgroep bij elkaar en tussendoor is er emailcontact indien nodig. We zijn op zoek naar nieuwe leden, met kinderen uit groep 1 t/m 8. Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan graag aan voor 16 november bij directie-paschalis@kansenkleur.nl!

Hartelijke groet,

werkgroep communicatie

Een verandering is het meest succesvol, wanneer we gezamenlijk optrekken. Daarom organiseren we voor alle ouders van de Paschalisschool een ouderavond over ´Leren zichtbaar maken´ op maandag 20 november. Mocht uw zoon/dochter in de komende maanden gaan instromen dan bent u uiteraard ook van harte welkom. 

Deze avond neemt Joost Maarschalkerweerd u mee in ´de wereld´ van het zichtbaar maken van de lerende leerling. Hoe kijken we tegen leren aan en wat betekent dit voor u als ouder. Wat zeggen de onderzoeken van John Hattie ons en wat willen we daarmee op de Paschalisschool. We blijven wel dezelfde Paschalisschool, maar met andere accenten. Het mooie is dat we zelf de regie hebben. We gaan dat versterken met wat het meeste effect heeft op het leren van onze kinderen.

U kunt zich opgeven  via het volgende mailadres lzm@paschalisschool.nl o.v.v. het aantal personen, de naam van uw kind(eren) en eventueel de groep. Waar we de avond organiseren hangt af van het aantal inschrijvingen. We starten in ieder geval met een inloop om 19.30 uur. We hopen u die avond te mogen ontmoeten.

Het team van de Paschalisschool

 

Wanneer leerkrachten het leren zien door de ogen van hun leerlingen ...

zien de leerlingen zichzelf als hun eigen leerkracht!

Het gebeurt geregeld dat ouders een gesprek aanvragen voor in de avond. Dit kan een paar keer per jaar, wanneer de avonden ook vast zijn ingeroosterd binnen onze gesprekkencyclus. Voor alle overige gesprekken kunt u  overdag bij de leerkracht terecht, binnen de reguliere werktijden. 

Met vriendelijke groet,

Team Paschalis

31-08-2017

Op school puilen de bakken met gevonden voorwerpen flink uit. De komende twee weken worden alle spullen weer in de gang op de Suikerberg uitgestald. Mocht uw kind iets kwijt zijn, is het de moeite waard om even te komen kijken. Alles wat blijft liggen, gaat op maandag 18 september naar een depot. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel KIKA.  

Met vriendelijke groet,

Esther Gunsing: coördinator bovenbouw

5-07-2017

Na 22 jaren Paschalisschool gaat juf Gerda met pensioen! Juf Gerda heeft menige generatie kinderen geholpen bij het leren en ontwikkelen. Wij hopen dan ook dat zij met volle teugen van haar vrije tijd gaat genieten en danken haar voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren.  

Juf Judith start aankomend schooljaar op de Trinoom als junior intern begeleider en leerkracht. Juf Rianne gaat werken op de Buizerd en juf Janneke heeft een baan aangenomen bij de invallerspool. Ook hen willen we enorm bedanken en heel veel succes wensen met hun nieuwe uitdaging.

Juf Lisanne heten we welkom op de Paschalis. Zij komt ons team versterken op de maandag en dinsdag in groep 8.

Met vriendelijke groet,

Team Paschalis

Wij wensen alle kinderen en ouders van de Paschalis alvast een hele fijne zomervakantie toe. We hopen iedereen op maandag 28 augustus weer uitgerust en in goede gezondheid terug te zien! De leerlingen van groep 8 wensen we een flitsende start toe in het voortgezet onderwijs. Voor nu eerst genieten van een bijzondere afscheidsweek.  

 • In geval van nood tijdens de vakantie is Esther Gunsing bereikbaar op esther.gunsing@kansenkleur.nl
 • In de week van 29 juli t/m 6 augustus is Sylvia van der Burgh bereikbaar op sylvia.vander.burgh@kansenkleur.nl

 

Wellicht heeft u al ontdekt dat de e-mailadressen van het personeel zijn gewijzigd. Binnen ons samenwerkingsverband is er gekozen voor uniformiteit betreffende e-mailadressen. Het nieuwe format voor alle medewerkers van Kans en Kleur ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@kansenkleur.nl. Alle e-mailberichten die nog naar het oude adres worden verzonden, worden dit schooljaar nog automatisch doorgestuurd naar het nieuwe e-mailadres. Wij willen u vragen om het oude adres in uw gegevens aan te passen zodat er in de toekomst geen berichten verloren gaan.

Vriendelijke groet,

Maikel Beumer, ICT-coördinator