Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
23-04-2021

Van de MR

Dinsdag 20 april zijn we dit jaar voor de achtste keer als MR bij elkaar gekomen. Ook dit keer weer digitaal via Teams.   

Hieronder volgen de belangrijkste gesprekspunten: 
  • We hebben het gehad over de afstemming en werkzaamheden van de Ouderraad en de MR.
  • Zoals in het nieuws heeft gestaan krijgt ook onze school zelftesten voor de leerkrachten. Zij kunnen op vrijwillige basis twee keer in de week gebruik maken van deze zelftesten. 
  • Er is gesproken over de groepsgrootte en het beleid hiervan in de groepen 1-2. 
  • NPO gelden zijn ter sprake gekomen, het is nog onduidelijk wat dit precies voor onze school inhoudt.
  • Het MT is op dit moment aan het onderzoeken of er een nieuw schoonmaakbedrijf aan de slag gaat binnen onze school. 
  • Er is een vacature voor teamleider uitgezet binnen Kans en Kleur. 
  • De begroting van de Paschalisschool is wederom besproken, dit blijft een gesprekspunt totdat er meer zekerheid is. 
Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via paschalis.mr@kansenkleur.nl

De MR