Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
8-01-2021

Deel je ervaring (inzake het thuiswerken) met de MR

Beste ouders,
De eerste week van het thuiswerken zit er weer op. Hopelijk is het gelukt om jullie kinderen thuis te begeleiden met de online lessen. Vanuit de MR zijn wij benieuwd naar jullie ervaringen met het thuisonderwijs. Het leren op afstand en het volgen van online lessen vraagt veel van ouders. Daarbij zullen de meeste ouders ook het eigen werk nog thuis uitvoeren. Deze combinatie vergt een hoop organisatievermogen, creativiteit, flexibiliteit en geduld.
De school heeft veel ervaring opgedaan tijdens de eerste lockdown. De verbeterpunten zijn meegenomen in de organisatie van deze tweede lockdown. Als MR zijn wij benieuwd hoe jullie deze (tweede) thuiswerk periode ervaren. We horen dat graag van jullie als ouders (onze achterban).
Daarom willen wij jullie vragen om ons te informeren over jullie ervaringen. Met deze informatie kunnen wij directie informeren over de positieve punten (behouden) en de verbeterpunten (zover mogelijk doorvoeren). 

We willen jullie als ouders vragen om een mail (paschalis.mr@kansenkleur.nl) te sturen met een (korte) reactie op onderstaande punten:

  • Naam kind (maar het mag ook anoniem):
  • Groep waarin je kind(eren) zit(ten):
  • Wat gaat er goed?
  • Wat kan beter?
  • Overige opmerkingen: 

Laten we samen zorgen voor een gezond en goed (digitaal) leerklimaat. Probeer daarom de kinderen ook de digitale (sociale) omgangsregels bij te brengen, daarmee doelen we bijvoorbeeld op het niet dempen van de leerkrachten tijdens een online les, de microfoon uitzetten wanneer dat gevraagd wordt, niet chatten tijdens de lessen als dat niet de bedoeling is, etc.

Overigens: wij zijn niet alleen benieuwd naar jullie ervaring inzake het thuiswerken. Ook over andere onderwerpen ontvangen wij graag jullie ervaringen (deze kunnen positief en negatief zijn) en suggesties ter verbetering. Hoe meer wij ‘horen’ van onze achterban, hoe beter wij onze rol kunnen vervullen. 

We vernemen jullie reacties graag.

Veel succes gewenst met het thuisonderwijs. 

Hartelijke groet en bovenal blijf gezond!

De medezeggenschapsraad