Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
19-12-2020

Van de MR

Dinsdag 8 december zijn we dit jaar voor de derde keer als MR bijeen geweest. Ook dit keer weer digitaal via Teams. Jessie Suripatty was voor de eerste keer aanwezig als ouderlid.   

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten: 

  • Lieke heeft nogmaals het verzoek ingediend om volgend schooljaar 2021-2022 de MR te wijzigingen in 3 leden per geleding. Dit komt neer op 3 ouders en 3 leerkrachten.  
  • De begroting van de MR is door de penningmeester besproken en deze is goedgekeurd door de directie.  
  • Lieke heeft verslag gedaan van de Corona ontwikkelingen op school. Het aantal ziekmeldingen is niet buitensporig.  Af en toe wordt er een ouder positief getest. Ouders weten goed, hoe ze moeten handelen. Geen enkele zorg bij Lieke dat er een haard aanwezig is. Het blijft spannend wat het echte griepseizoen zal brengen in januari, februari, maart.  
  • In afstemming met het dagelijks bestuur van de MR (secretaris en voorzitter) heeft Lieke de begroting van 2021 niet ingediend. Dit heeft alles te maken met de huidige financiële situatie binnen Kans&Kleur en de consequenties voor de Paschalisschool. Wel heeft zij de MR op de hoogte gebracht van de geplande begroting.  
  • Lieke heeft een terugkoppeling gegeven over het geven van Engels vanaf groep 1. Dit is uitgezocht door de innovatiewerkgroep en overgenomen door het MT. Zij zijn door middel van een onderzoek tot de conclusie gekomen, dat het voor onze school de beste optie is om Engels te geven vanaf groep 7.  
  • De resultaten van het WMKPO onderzoek worden een volgende keer besproken.  

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via paschalis.mr@kansenkleur.nl

De MR