Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
4-12-2020

Nieuws vanuit de MR

Beste ouders/verzorgers,
Eerder dit jaar stelden wij ons voor als medezeggenschapsraad  (MR) in de maandagkrant. We waren op dat moment nog niet compleet. Inmiddels zit Jessie Suripatty ook als ouder in de MR. Ze stelt zich hieronder voor: 

Mijn naam is Jessie Suripatty - van den Broek en sinds november ben ik lid van de oudergeleding van de MR van de Paschalisschool. Ik ben moeder van Kyan (groep 1-2c) en Manoah (1 jaar), 33 jaar en werk drie dagen in de week als leerkracht groep 7/8 in Arnhem.
Ik vind een goede verbinding tussen ouders en de school erg belangrijk en geloof erin dat we allemaal het beste voor de kinderen willen. Ik heb er zin in om komende drie jaar als MR lid mee te denken en adviezen te geven! 

Als MR spreken wij met Lieke (directie). Wij vertegenwoordigen dan de ouders en de personeelsleden. Lieke informeert ons over zaken die spelen. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies. Op sommige momenten hebben we instemmingsrecht (de MR moet het plan goedkeuren, anders gaat het niet door). In ons jaarverslag lees je wat we vorig jaar hebben gedaan. In ons activiteitenplan staat genoemd waar we dit jaar extra aandacht voor hebben. Daar is onlangs nog iets belangrijks bij gekomen: de maatregelen die binnen Kans & Kleur en dus ook binnen de Paschalisschool nodig zijn om op langere termijn financieel gezond te blijven. Alle ouders hebben hier eerder een brief over gehad van Lieke. Dit zal het hele schooljaar nog wel een aandachtpunt blijven.
Aanstaande dinsdag 8 december om 16.00u vergaderen we weer. Onze (digitale) vergadering is openbaar. Wil je aanwezig zijn, dan kun je je aanmelden via paschalis.mr@kansenkleur.nl. Na onze vergadering zorgen we ook weer voor een samenvatting in de Maandagkrant. 

Groeten namens de hele raad:
Rosa Otten - Sandra van Grinsven - Jan Kellendonk - Maria Baltussen - Jessie Suripatty - Babette Boer - Lisette Arbeider (secretaris) - Els Roskam (voorzitter)