Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
11-11-2020

Verslag van de MR vergadering

Dinsdag 3 november zijn we dit jaar voor de tweede keer als MR bijeen geweest. Ook dit keer weer digitaal via Teams. Als toehoorder was ouder Jessie Suripatty aanwezig. Zij heeft inmiddels aangegeven dat zij de MR als ouderlid wil versterken.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

  •  Lieke heeft verslag gedaan van de Corona ontwikkelingen op school.  Er is nog geen aanleiding geweest voor een bron- en contactonderzoek. Aandachtspunt voor ouders blijft het 1,5 meter afstand houden tijdens het halen en brengen.
  • Lieke heeft de MR nogmaals om advies gevraagd over het bezoek van de makers van Wijsnews. De MR heeft geadviseerd om deze activiteit te cancelen naar aanleiding van de nieuwe Corona maatregelen.
  • Lieke heeft de begrotingsperikelen van Kans en Kleur verder toegelicht en aangegeven wat dat zou kunnen betekenen voor de Paschalisschool.
  • Lucienne van Summeren heeft de vragen die de MR had over het opbrengstenkatern beantwoord.
  • Verkeerssituatie vanuit OR: Lieke zal de verkeerswerkgroep vragen om gezamenlijk naar de huidige situatie te kijken. 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen? Dat kan na aanmelding via Paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR