Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
28-05-2020

Schoolreis gaat niet door

Dit schooljaar gaat het schoolreisje, vanwege het Coronavirus, niet door. Daarom wordt het schoolreisje doorgeschoven naar volgend schooljaar. De werkgroep gaat wel bekijken of zij dit schooljaar nog een gezellige dag kunnen organiseren voor de kinderen. 

De OR is nog in beraad over hoe de ouders van groep 8 gecompenseerd gaan worden. Er is immers van hun ouderbijdrage al twee jaar gespaard voor het schoolreisje, terwijl de kinderen niet meer profiteren van het schoolreisje volgend jaar.

Groetjes van de werkgroep schoolreisje en de OR.