Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
28-05-2020

De ouderraad zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de OR (momenteel bestaande uit Simone Rooyackers (voorzitter), Astrid van Beek (Penningmeester), Brenda Ermers (secretaris), Barbara Gijtenbeek (penningmeester io), Lotte Verschragen en Lidewij Derks zoekt 3 nieuwe bestuursleden vanaf volgend schooljaar 2020-2021. De termijnen van Simone, Astrid en Brenda verstrijken aankomend schooljaar en zij hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuw termijn.  

Het dagelijks bestuur van de ouderraad stuurt de groepsouders en de werkgroepen aan, welke van de vrijwillige bijdrage diverse activiteiten over het jaar heen organiseren (denk aan Sinterklaas, Carnaval en natuurlijk het eindfeest / schoolreisje). In elke werkgroep zit een bestuurslid en is al dan niet gecombineerd met een werkgroep vanuit school. 

Het dagelijks bestuur vergadert 4x per jaar in de avond. Daarnaast zijn er nog 3 vergaderingen met de groepsouders (de vergadering in oktober wordt voorafgegaan door de jaarvergadering) per schooljaar. Bij alle vergaderingen is een directielid van school aanwezig.  

Heb je interesse in een functie als lid van het dagelijks bestuur van de ouderraad (invulling taak nader te bepalen) of wil je meer informatie? Mail ons: paschalis.or@kansenkleur.nl