Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
23-03-2020

7 regels

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Hierbij de tweede regel van de 7 regels.

Ouders geven het goede voorbeeld en houden zich aan de regels die voor onze kinderen gelden.

  • Denk hierbij aan de verkeerssituatie. Ouders dragen dit nieuwe beleid uit door de nieuwe regels na te leven. De kinderen volgen daarin automatisch mee in het goede gedrag.
  • Denk aan: op tijd komen. Zorg dat je op tijd op school bent en laat zien dat ‘te laat’ komen niet normaal is. 

Werkgroep ouderbetrokkenheid

 

Wat je doet

                       heeft veel

                       meer impact

dan wat je zegt