Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
6-03-2020

Vertrouwen hebben in je kind

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Vorig schooljaar zijn de 7 regels opgesteld. Deze zijn opgesteld om helder te hebben wat we van elkaar verwachten. Jullie hebben hiervan een setje meegekregen. Als werkgroep ouderbetrokkenheid vinden wij het belangrijk om de regels voor ouders onder de aandacht te blijven brengen. Komende weken zal in de maandagkrant een regel voor ouders, voorzien van een context, voorbij komen zodat de regel meer betekenis krijgt. De eerste regel is: “Ouders hebben vertrouwen in hun kind”.

Bron: https://www.jmouders.nl/5x-versterk-het-vertrouwen-tussen-jou-en-je-kind/