Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
13-02-2020

De MR zoekt nieuwe leden

Beste ouders,

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van twee van de vier ouders in de MR af. Daarom is de MR op zoek naar nieuwe leden!

Wat doet de MR?
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur ons advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

  • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
  • Personele zaken
  • Financiën
  • Veranderingen in het onderwijs
  • Veiligheid
  • Schooltijden
  • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Meld je dan aan! Tot en met 24 maart 2020 kun je je opgeven via   paschalis.mr@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bijwonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op woensdag 25 maart om 19.30 uur. Aanmelden kan via  paschalis.mr@kansenkleur.nl.

De MR