Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
13-02-2020

Verslag MR

Dinsdag 4 februari is de MR bijeen geweest. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

  • De directie heeft de MR geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. verkeerssituatie bij de school en de werkverdeling door uitval van enkele leraren door ziekte;
  • De lerarenstakingen zijn besproken, waarbij de directie kenbaar heeft gemaakt dat alle stakende leraren van de stichting Kans en Kleur bij verschillende manifestaties buiten en binnen Wijchen actief zijn geweest. De Paschalisschool waakt er voor dat de kwaliteit van onderwijs door de stakingen niet in het geding is. Tot heden is hier ook geen indicatie voor;
  • De terugkoppeling op de begroting van de Paschalisschool voor 2020 is besproken;
  • De evaluatie werkdruk personeel is naar aanleiding van eerder input uit de vorige vergadering doorgenomen;
  • Er is terugkoppeling geweest inzake de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de begroting van de stichting Kans en Kleur;
  • De begroting van de MR van 2019 – 2020 is gepresenteerd en goedgekeurd;
  • De vervanging van 3 leden van de MR (2 ouder geleding en 1 personeelsgeleding) is in gang gezet. Er zal zo snel mogelijk een vraag voor nieuwe ouders uitgestuurd worden via de Maandagkrant.

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

We wensen u alvast een prettige vakantie toe!

De MR