Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
11-02-2020

Van de MR

Staking Paschalisschool

Op 30 en 31 januari was de school gesloten vanwege een staking. Waarom heeft de Paschalisschool (en de andere scholen binnen Kans en Kleur) besloten de deuren voor twee dagen dicht te houden?

Het ging deze keer niet zozeer om salarisverhoging of werkdruk. OP te merken valt dat we nog steeds ver achterblijven bij het VO. Daarnaast worden een aantal niet-structurele werkdruk verlagende middelen alweer teruggedraaid.

Nee we staken om kenbaar te maken dat we ons zorgen maken over de toekomst van het onderwijs voor uw kinderen en met name de kwaliteit hiervan. Vooral het personeelstekort is een toenemend probleem, waardoor er nu dagelijks klassen naar huis gestuurd worden in het westen van ons land. In onze regio gebeurt dat nog niet zoveel, maar toch is het al aan de orde. Dit zal alleen maar erger worden, o.a. doordat er een grote groep leerkrachten binnen de komende vijf jaar wegvalt door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs nog verder wordt ondermijnd door het naar huis sturen van groepen, dient er actie te komen vanuit Den Haag. We vinden dat er op dit gebied nog veel te weinig gebeurt. Om hier nadrukkelijk nogmaals de aandacht op te vestigen hebben de leerkrachten van Kans en Kleur gestaakt.

Op de eerste dag van de staking verzamelden zich ongeveer 100 leerkrachten uit het Wijchense basisonderwijs in de Buizerd, waaronder een tiental van onze school. Na een bevlogen speech van Hennie Biemond werd in groepen besproken wat er nu verder moet gebeuren. De gespreksonderwerpen waren zeer divers en zeker constructief. Zo werd er gekeken naar wat wij hier binnen de stichting anders zouden kunnen doen, maar ook naar wat wij zouden kunnen betekenen voor onze collega's in het westen.

Op de vrijdag is een grote groep van onze school samen met veel andere collega's uit het land naar Den Bosch gegaan, alwaar een grote manifestatie plaatsvond.

We beseffen dat het voor ouders niet altijd handig is als de scholen sluiten. Maar we willen graag dat kwalitatief goed onderwijs voor uw kinderen gewaarborgd blijft: daar doen we het uiteindelijk voor! Daarom blijven we om uw begrip vragen maar hopen tegelijkertijd dat er initiatieven vanuit de minister komen zodat we de deuren niet meer hoeven te sluiten …

Marloes Sengers en Joep Janssen