Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
7-02-2020

De ouderraad zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de OR (momenteel bestaande uit Simone Rooijackers (voorzitter), Astrid van Beek (Penningmeester), Brenda Ermers (secretaris), Barbara Gijtenbeek (penningmeester io), Lotte Verschragen en Lidewij Derks) zoekt drie nieuwe bestuursleden vanaf schooljaar 2020-2021). De termijnen van Simone, Astrid en Brenda verstrijken aankomend schooljaar en zij hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuw termijn.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad stuurt de groepsouders en de werkgroepen aan, welke van de vrijwillige bijdrage diverse activiteiten over het jaar heen organiseren (denk aan Sinterklaas, Carnaval en natuurlijk het eindfeest / schoolreisje).  

Het dagelijks bestuur vergadert 4x per jaar. Daarnaast zijn er nog drie vergaderingen met de groepsouders (een vergadering is gecombineerd met de jaarvergadering) per schooljaar.

Heb je interesse in een functie als lid van het dagelijks bestuur van de ouderraad of wil je meer informatie:
Mail ons: paschalis.or@kansenkleur.nl of spreek ons aan.