Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
6-11-2019

Soms ...

Soms ... gebeuren er wel eens dingen, thuis of op school, waardoor je je onprettig of onzeker kunt voelen. Het kan helpen om daar over te praten, soms weet je niet met wie. Dan kun je dat tegen ons zeggen. Eén van ons luistert naar jou als je dat fijn vindt. We praten samen en misschien vinden we een oplossing.


Vorige week hebben wij, Juf Leontien en Juf Paola, ons in de groepen 4 t/m 8 voorgesteld als de interne vertrouwenspersonen voor de school. Wij dragen er zorg voor dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende wijze worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op ons doen als er problemen zijn waar u,of uw kind, niet met iedereen over durft te praten of kan/wil praten. 
 
Het gesprek met de interne vertrouwenspersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen verdere stappen ondernomen zonder uw toestemming. De interne vertrouwenspersoon bespreekt met u welke stappen kunnen worden ondernomen.
 
Mocht u één van ons nodig hebben, wij zijn aanwezig van maandag t/m donderdag. Naast deze dagen kunt u ons per mail bereiken op paola.van.thiel@kansenkleur.nlen leontien.hermens@kansenkleur.nl
 
Met vriendelijke groeten,
 
Juf Paola en juf Leontien