Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
4-11-2019

Van de MR

De MR is op 23 oktober weer bijeen geweest en we geven u hier een kort verslag van deze bijeenkomst. Na de volgende vergadering kunt u op de website dan het uitgebreide verslag lezen.

Het schoolplan 2019/2023 is uitgebreid bestudeerd en besproken en de volledige MR heeft er zijn instemming mee betuigd. Verder is de opbrengstenkatern CITO E 2018/2019 uitgelegd en besproken. De bespreking van het jaarverslag 2018/2019 is doorgeschoven naar de volgende vergadering. Het buitenlooprooster (surveillance) van de leerkrachten heeft mede door de inbreng van de MR een aanpassing gekregen, waardoor directie meer zichtbaar zal zijn op de speelplaats en er om 14.00 uur meer wordt gesurveilleerd.

Wat u nog van ons te goed hebt zijn de speerpunten van de MR voor dit schooljaar:

 • Aanpassing en verbetering van het schoonmaakbeleid op de Paschalisschool.
 • Bewaken van het verbeteringstraject van het binnenklimaat van de Paschalisschool.
 • Bewaken ontwikkelingen inzake de verkeersveiligheid rondom de Paschalisschool.
 • ICT veiligheid, ICT stabiliteit (bij een externe server), dataverkeer en opslag.
 • Communicatie vanuit de school naar de ouders toe.
 • Beter zichtbaar maken van de medezeggenschapsraad bij de achterban.
 • Aandachtspunten uit het laatste rapport van de inspectie van het onderwijs. Wij willen vooral gaan monitoren op:
  • Ouders worden door het team meer geïnformeerd over de Vreedzame school.
  • Het behalen van de streefdoelen van de school (CITO scores).
  • Het inzicht op de groei en het beleid van de ontwikkeling van de individuele leerlingen.

We willen u er nog graag op wijzen dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn. Als u wilt kunt u er als toehoorder bij aanwezig zijn. Graag wel even van te voren opgeven via dit mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl 

Veel meer over de MR kunt u lezen op onze pagina van de website van de school (Paschalisschool - onze school - Medezeggenschapsraad). Daar is onder meer te lezen dat onze volgende vergadering op maandag 2 december is. Wellicht zien we u daar! 

de MR