Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
31-10-2019

Toelichting op de staking

Bij sommige ouders leeft de vraag waarom er op dit moment deelgenomen wordt aan de staking nu er geluiden zijn dat in het westen van het land de nood hoger is dan hier.  De vraag die o.a. bij hen rijst is: staken de teamleden uit solidariteit? Ik licht graag toe waarom het team van de Paschalisschool gaat staken. 

Vooruitlopend op het lerarentekort heeft Kans & Kleur extra gelden uitgetrokken om nu personeel aan te nemen om de grote uitstroom van personeel de komende jaren enigszins op te kunnen vangen. We zitten op dit moment dus even ruimer in ons jasje. Naast de werkdrukverlagende middelen van het rijk heeft Kans & Kleur extra werkdrukverlagende middelen gegeven aan scholen om de werkdruk te verlagen. Onze school heeft ervoor gekozen om deze middelen in te zetten door een creatieve onderwijsassistent aan te trekken, met flexdagen te werken en een leerkracht bewegingsonderwijs de gymlessen te laten verzorgen. De werkdrukverlaging wordt hierdoor ook werkelijk gevoeld door het team en is derhalve niet de grootste reden om te gaan staken.

De grootste reden is dat ook hier daadwerkelijk een lerarentekort dreigt en de extra middelen van Kans & Kleur tijdelijk zijn; de grote zorg om goed personeel te kunnen blijven aantrekken is een, in mijn ogen, terechte zorg. Het beroep van de leerkracht moet daarom nog steeds aantrekkelijker worden gemaakt door structurele werkdrukverlaging en een verhoging van de salarissen. En daarom gaat op 6 november de deur dicht.

Met hartelijke groet, namens het team, 

Lieke van de Ven

Directeur Paschalisschool