Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
24-10-2019

Het leren moet zichtbaarder?

De eerste periode van dit schooljaar zit er weer op. Wat gingen die weken snel. Onze kinderen hebben al een hoop geleerd, dat is zeker. Maar, wat dan eigenlijk?

In sommige groepen was het heel zichtbaar wat de kinderen geleerd hebben. In de groepen 3 komt er om de paar dagen een nieuwe letter aan de muur te hangen, waardoor voor iedereen zichtbaar is welke letters al aangeboden zijn. Handig voor de kinderen om even te kunnen zien hoe de letter ook alweer geschreven moet worden en handig voor ons als ouders om ‘letterlijk’ te zien wat er geleerd is door de kinderen. Heel zichtbaar dus.

In de bovenbouw zagen we dat de kinderen hun eigen leren vormgeven met de weekplanners. Iedere week vullen de kinderen de te leren doelen in per vakgebied, waarbij ze ook aangeven of ze (aan het einde van de week) vinden dat ze de doelen behaald hebben. Er hangen succescriteria in diverse groepen waarmee kinderen hun werk kunnen beoordelen: heb ik me gehouden aan de criteria om dit werk met succes af te kunnen ronden?

In de kleutergroepen werd het geleerde heel zichtbaar gemaakt in de verschillende hoeken en op het themabord. Er hingen letters, woordwebben en versjes. En tijdens het thema ruimte, waren er enorm veel woorden te lezen die aan bod kwamen. En dan ging het echt niet alleen over ‘raket’, ‘maan’ en ‘ster’, maar ook begrippen als ‘lancering’, ‘komeet’ en ‘satelliet’ kwamen aan bod. Ook vragen die de kinderen hadden, werden onderzocht en uitgewerkt en vervolgens op een bord gehangen met tekeningen van de kinderen erbij.

In groep 6 stond het te leren doel voor de taalles zelfs op het raam geschreven: ‘Over 7 weken maken wij 7 van de 10 zinnen goed.’ Hierbij moesten de kinderen een lidwoord, zelfstandig naamwoord, werkwoord, voorzetsel en bijvoeglijk naamwoord kunnen herkennen. Dat het doel behaald werd, konden de ouders via de Parro app lezen. Leuk nieuws! 

Maar waarschijnlijk is het leren van onze kinderen nog niet voor iedereen even zichtbaar geweest. Soms loop je de klas in en zie je kenmerken van het leren zichtbaar maken. Maar niet iedere ouder zal de klas in komen en ook nog eens hierop letten.

Parro zou hiervoor een mogelijke oplossing kunnen zijn, maar we verwachten wel van de leerkrachten dat ze regelmatig wat van het leren zichtbaar maken voor ons als ouders. Zodat we weten wat onze kinderen leren op school. Een kleine moeite denken we waarschijnlijk, al weten we best dat de leerkrachten nog veel meer te doen hebben dan foto’s maken van doelen en succescriteria. Leren zichtbaar maken, moeten we samen doen. Als we dingen missen, moeten we erom vragen. Als we ideeën hebben, moeten we ze opperen, als we kritiek hebben, moeten we die bij de juiste mensen neerleggen. 

Een nieuwe periode gaat van start. Als werkgroep zullen we onze doelen aan gaan scherpen en onze succescriteria helderder proberen te krijgen. Maar dat kunnen we niet alleen. Mochten er vragen, opmerkingen of ideeën zijn, schroom dan niet om een van ons aan te spreken. Of kom de werkgroep versterken, er kunnen nog mensen bij. Misschien wil je eerst eens een keer komen kijken? Je bent van harte welkom.

Want leren zichtbaar maken; dat doen we samen!

Met vriendelijke groet,

Ouderwerkgroep LZM (Nicole Reijenen, Linda Koop, Jeanette Furer, Irna Habing, Linda van Nieuwamerongen en Sylvia van der Burgh)