Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
26-09-2019

Van de MR

Vergadering MR dd. 19 september jl.

Als MR zijn we het nieuwe schooljaar goed gestart. We hebben al twee bijeenkomsten gehad in de nieuwe samenstelling. De eerste stond in het teken van oriëntatie, rolverdeling en kennismaking, terwijl we bij de tweede vergadering (19/9) met de directie samen het komende jaar doorgenomen hebben en een aantal zaken besproken hebben.

Zo hebben we de afgelopen informatieavond geëvalueerd op het deel dat de MR aanging; onze stand in de aula. Wij waren daar overwegend positief over; vele ouders toonden zich betrokken en geïnteresseerd!

De directie praatte ons bij over de status van het schoonmaakbeleid, de verkeerssituatie en het binnenklimaat van de school. Ook bespraken we het concept van het jaarverslag van de MR, we namen onze actiepunten door en stelden we de vergaderdata vast van dit schooljaar.

Binnenkort kunt u het uitgebreide verslag lezen op de website.

We willen u er nog graag op wijzen dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn. Als u wilt kunt u er als toehoorder bij aanwezig zijn. Graag wel even van te voren opgeven via dit mailadres: mr.paschalis@kansenkleur.nl

Veel meer over de MR kunt u lezen op onze pagina van de website van de school (Paschalisschool - onze school - Medezeggenschapsraad). O.a. kunt u daar zien dat onze volgende vergadering op woensdag 23 oktober is. Wellicht zien we u daar!

de MR