Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
26-09-2019

Informatie over de Vreedzame school

De afgelopen weken hebben we in de klassen vooral aandacht besteed aan de groepsvorming in de klas. De activiteiten in de lessen ondersteunen een goede groepsdynamiek en stuurt het in de richting van een positieve groep. De kinderen leren respect te hebben voor ieders mening en leren bereid te zijn tot samenwerking met elkaar.

Aan de orde zijn geweest: regels in de klas, er zijn met de kinderen samen afspraken gemaakt voor in de groep, en er zijn gemeenschappelijke taken besproken.

Het samen afspraken maken en erover praten, draagt bij aan een sfeer van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Ook is er besproken wat opstekers en afbrekers zijn, we laten de kinderen ervaren hoe het voelt om een opsteker te krijgen of een opsteker te geven. Ook leren kinderen hun eigen grenzen aangeven door STOP, HOU OP te zeggen. U zult thuis misschien ook wel merken dat de kinderen deze termen gebruiken.

De komende weken borduren we hier op voort. De kinderen leren hoe ze conflicten met anderen zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ manier. Ze leren onder andere dat samenwerken een positief effect kan hebben, dat ze na een conflictsituatie weer rustig kunnen worden en het weer goed kunnen maken, de strategie ‘om de beurt’ wordt aangeleerd en ze leren om een conflict op te lossen met behulp van een simpel stappenplan.