Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
12-09-2019

Onze nieuwe digitale rekenmethode Pluspunt 4

We zijn dit schooljaar voor de groepen 3 t/m 7 gestart met de nieuwe digitale rekenmethode Pluspunt 4. De kinderen werken niet meer elke dag in hun rekenwerkboek of schrift, maar met de laptop. Dat wil niet zeggen dat er geen uitleg meer wordt gegeven aan de hele klas; de verwerking van de aangeboden leerstof wordt op de laptop gedaan. Het digitale verwerkingsprogramma heet Bingel.

In Bingel krijgt een kind na een paar fouten een makkelijkere oefening aangeboden of een oefening waarin het werkt  aan kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend leerdoel. Scoort het kind goed, dan worden er moeilijkere oefeningen aangeboden en vermindert de oefentijd. Voor deze kinderen zijn er plustaken. Deze nieuwe opzet van leerlijnen zorgt voor de juiste ondersteuning en uitdaging voor ieder kind.

Het eerste deel van een les bestaat uit instructie en de basistaak. De inhoud van de basistaak sluit naadloos aan op de instructie. Na de eerste oefening biedt Bingel oefeningen op het eigen niveau van elk kind. Loopt een kind vast, dan schakelt het systeem automatisch terug naar een onderliggend doel. Na de basistaak werkt ieder kind in het lesonderdeel ‘eigen taken’ elke week aan acht gepersonaliseerde taken. Bingel analyseert de leerresultaten van het kind en combineert ze met de jaarplanning van de leerdoelen. Deze takenmix is persoonlijk en dus voor elk kind anders.

Software kan de leerkracht echter nooit volledig vervangen, omdat hij/zij de kinderen kent en ze dagelijks observeert. Daarom kan in Pluspunt makkelijk de door het systeem geselecteerde ‘eigen taken’ van een kind vervangen en aangevuld worden.

In Pluspunt Digitaal verwerken de kinderen vrijwel alles digitaal. Er zijn echter opgaven die je beter op papier kunt maken, zoals de opgaven over meten en meetkunde. Er zijn twee werkboekjes per jaargroep.