Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
7-09-2019

Informatie vanuit de ICT

Misschien hebt u ze al gezocht; de websites van de groepen. Helaas is die zoektocht tevergeefs, want de informatie die daar op stond komt dit jaar anders naar u toe. We hebben ervoor gekozen om zoals vanouds binnenkort de groepsinfo's te plaatsen. Anders is, dat de informatie die voorheen op de website van de groep stond in die groepsinfo wordt verwerkt. Voor het einde van de maand vindt u deze terug op de website van de school, onder het tabbad informatie → groepsinformatie. 

De fotoalbums van de school zijn verwijderd. Er komen geen nieuwe albums voor terug, want u krijgt foto's van de diverse activiteiten door de leerkracht via Parro toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Joep Janssen, ICT coöordinator