Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
5-09-2019

Eerste Communie

De vakantie is voorbij. De voorbereidingen voor de Eerste Communie gaan ook weer van start. De brieven en aanmeldingsformulieren worden uitgedeeld aan de kinderen van groep 4. De aanmeldingsformulieren moeten digitaal ingeleverd worden: communie.wijchen@detwaalfapostelen.nl

Op 2 oktober 2019 is er een ouderavond in de Emmanuelkerk. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen op bovenstaand e-mailadres of communiepaschalis@gmail.com. U kunt ook even bellen met het parochieelcentrum, telefoon 6412627.

U kunt ook contact opnemen met mij, Ans vd Wielen, Telefoon 6414426. 

Werkgroep Eerste Communie

Parochie de Twaalf Apostelen