Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
27-06-2019

Ouderbijdrage

Dit schooljaar heeft u een brief ontvangen waarin de Ouderraad vraagt of u de ouderbijdrage van uw kind(eren) wilt overmaken. Is het u ontschoten, wilt u dan alsnog de bijdrage voor uw kind(eren) overmaken?  De bijdrage bedraagt €33,- per kind en kunt u overmaken op bankrekening NL25 RABO 0158 6816 14 t.n.v. Paschalisschool onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Alvast hartelijk dank! De ouderbijdrage maakt onder andere het tweejaarlijkse schoolreisje mogelijk!