Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
7-06-2019

De MR zoekt nieuwe leden

Beste Ouders,

Omdat één van onze MR ouders zitting neemt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de MR op zoek naar een nieuw lid!

Wat doet de MR
De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur ons advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben.

De medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 6 x per jaar met de directie over schoolzaken zoals:

  • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
  • Personele zaken
  • Financiën
  • Veranderingen in het onderwijs
  • Veiligheid
  • Schooltijden
  • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en vind je het leuk om over deze onderwerpen mee te denken? Meld je dan aan! Tot en met 13 juni 2019 12:00 uur kun je je opgeven via  MR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bij wonen, dan kan dat uiteraard ook. Onze eerstvolgende vergadering is op 20 juni 2019 om 19.30 uur (Aanmelden kan via  MR.Paschalis@kansenkleur.nl)