Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
11-04-2019

De ouderraad zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de OR (momenteel bestaande uit Irna Habing (interim-voorzitter), Astrid van Beek (Penningmeester), Brenda Ermers (secretaris) en Simone Rooyackers) zoekt 2 nieuwe bestuursleden (waarvan 1 toekomstig penningmeester).  

Het dagelijks bestuur van de ouderraad stuurt de groepsouders en de werkgroepen, welke van de vrijwillige bijdrage diverse activiteiten over het jaar heen organiseren (denk aan Sinterklaas, Carnaval en natuurlijk het eindfeest / schoolreisje), aan.  

Het dagelijks bestuur vergadert 4x per jaar. Daarnaast zijn er nog 3 vergaderingen met de groepsouders (1 vergadering is gecombineerd met de jaarvergadering) per schooljaar. 

Heb je interesse in een functie als lid van het dagelijks bestuur van de ouderraad of wil je meer informatie?

Mail ons: or.paschalis@kansenkleur.nl

Groet,

Dagelijks bestuur ouderraad

Irna, Astrid, Simone en Brenda