Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
21-03-2019

Hoofdluis-controle

Na elke schoolvakantie staat er voor iedere klas een team van luizenpluisouders klaar, om alle kinderen te controleren op hoofdluis. Controleren op hoofdluis is iets anders dan het behandelen van hoofdluis. Het is vooral de bedoeling dat verspreiding op school beperkt wordt. Daarom richten de luizenouders zich op het signaleren van hoofdluis. In het meest ideale geval, heb je als ouders in de gaten dat je kind luizen heeft en is je kind al op de hoogte dat het op moet letten om verspreiding te voorkomen. Er is dan ook al begonnen met de behandeling. Soms hebben ouders het niet in de gaten en dat wordt ondervangen met de controles op school. 

Even op een rijtje:

De ouders zijn zelf verantwoordelijk. Je kijkt aan het eind van de vakantie of als je kind jeuk heeft, of je kind luizen heeft. Dat kan door de haren boven een wit papier goed uit te kammen. Kijk ook of je neten ziet. 

Op school controleren we op luizen. We controleren in het halletje of in de gang. Dat doen we met minimaal 2 ouders (liever meer), zodat de les zo kort mogelijk gestoord wordt. De duur van controle is ongeveer 30-45 min. U begrijpt dat wanneer er veel vlechtwerk of gel e.d. in het haar zit van de kinderen, dit vertraging op levert.

We maken de vlechten en staarten los om goed vanaf de aanzet te kunnen controleren. Luizen zitten vaak juist op de plaats waar de staart zit. We helpen daarna de haren weer vast te maken. Als het uitgebreider werk is (invlechten etc), is dit is niet altijd mogelijk.

 

We controleren met satéprikkers. Deze kunnen na het gebruik bij een kind weggegooid worden. Er zijn natuurlijk ook luizenpluisouders die toch liever met kammetjes controleren. Zij gebruiken dan na ieder kind een nieuw kammetje en maken deze thuis schoon.  Alles (zowel satéprikkers en kammetjes) ligt klaar in de groene bakken in de berging van school.

is makkelijker worden. Daarnaast is het makkelijk om mooie scheidingen mee te maken, zodat we goed vanaf de aanzet van het haar (ongeveer een cm. vanaf de hoofdhuid) kunnen kijken of we daar neten of hoofdluis tegenkomen. Want daar is nou vooral het leefgebied van deze plaagparasiet.

We controleren wel maar behandelen niet op school.

Wanneer bij een kind hoofdluis of neten ontdekt worden, neemt de luizenpluisouder contact op met de ouders van het kind. Er kan dan thuis behandeld gaan worden. Er wordt niemand naar huis gestuurd. Het kind kan (met de haren in een staart of knot als dat mogelijk is) weer de klas in. De andere ouders van de groep worden geïnformeerd via een mail. Hierdoor kunnen alle ouders hun kinderen komende tijd ook beter in de gaten houden, omdat het beestje zich nou eenmaal makkelijk verspreid.

Balen als je kind luizen heeft! Het is vooral vervelend voor je kind als er luizen zijn,  maar ook voor jou als ouder. Het betekent 14 dagen kammen, kammen, kammen. Dit kost elke dag best wel wat tijd. Hier zit niemand op te wachten. Daarom zijn we de ouders altijd dankbaar dat wanneer ze bij hun kind hoofdluis ontdekt hebben, het ook melden bij hun luizenpluisouders van de groep.  Zij kunnen dan de klas informeren (niet met naam en toenaam). Daarnaast wordt er vaak een extra controle ingepland. Zo proberen we verspreiding te voorkomen.

Dit lijkt ons de meest effectieve manier om er met z’n alle voor te zorgen dat we zo minimaal mogelijk met de hoofdluis te maken krijgen.

Neem eens een kijkje op de site van de RIVM.  Door middel van een filmpje laten ze zien hoe te controleren en hoe te behandelen. Uitgebreide informatie vind je ook op de site van onze school. En voor vragen kun je ook nog terecht bij de coördinatoren hoofdluis. 

Tenslotte willen we ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen voor nieuwe coördinatoren. Het is niet heel moeilijk om te doen (zeker met zijn tweeën!).  Maar moet wel gedaan worden. In principe loopt het al jaren op rolletjes. Je zorgt voor de benodigdheden, informatievoorziening en het werven van ouders met name bij de kleuters. Leuk om te zien dat als ouders zich aanmelden als luizenouder ze vaak met de klas meegroeien en het jaar op jaar blijven doen. Heb je vragen over het coordinator zijn, schroom niet om ons te benaderen.  

Femke Wasscher, moeder van Jaap groep 7B, 06-53747217,  femke@wasscher.net of

Maike van Zanten moeder van Romae groep 6A, 06-53784537, maike@zantenvan.nl 

Groetjes Femke en Maike