Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
9-01-2019

Grote vakantie

Per abuis heeft er in de Kalender en informatie 2018-2019 in de kalender zelf een fout gestaan. Zoals bij vakanties vermeld duurt de grote vakantie tot en met vrijdag 16 augustus. Het schooljaar 2019-2020 start maandag 19 augustus.