Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
17-12-2018

Informatieavond ‘Voortgezet Onderwijs’

Wij willen alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van harte uitnodigen voor de informatieavond ‘Voortgezet Onderwijs’ op dinsdag 8 januari 2019. Vanaf 20.00 uur is er inloop met koffie en thee en om 20.15 uur gaan we van start. Rond 21.15 uur sluiten we de avond af. Tijdens deze avond krijgt u informatie over het voortgezet onderwijs, de verschillende stromingen, onze opzet van advisering en de te volgen procedure. 

Voor de organisatie is het van belang te weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. U kunt zich tot uiterlijk 21 december opgeven, door een email te sturen naar paschalis.infovo@gmail.com  Wilt u hierbij de naam en groep van uw kind en met hoeveel personen u komt aangeven?  

Alle ouders hebben hier eerder een mail over gekregen. 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten groep 6,7 & 8
Lucienne van Summeren (intern begeleider)
Sylvia van der Burgh (teamleider)