Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
17-12-2018

Kerstviering is ...

Wist u dat ... de kerstviering vooral gezelligheid is, maar ook lestijd? Dat dit betekent dat bij afwezigheid zonder dat de school daarvan op de hoogte is of toestemming heeft verleend dit bij leerplicht moet worden gemeld en afwezigheid onder luxe verzuim valt?