Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
8-11-2018

Verslag MR Donderdag 31 oktober

Donderdag 31 oktober is de MR bijeen geweest met een volle agenda. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gesprekspunten:

  • De directie heeft de MR geïnformeerd over de begroting, scholing van leerkrachten, verkeersbeleid en de stand van zaken inzake Parro;
  • Daarnaast hebben we samen met de directie bekeken hoe we nu verder gaan om het schoonmaakbeleid te verbeteren;
  • Ook is er uitgebreid gesproken over het vervangingsbeleid. De directie gaat zich beraden hoe dit vorm te geven en vraagt de MR hierover mee te denken. Uitgangspunt is dat er duidelijk gecommuniceerd zal worden naar ouders en personeel over een stappenplan voor de gevallen dat er geen vervanging voorhanden is bij ziekte van een leerkrachten;
  • Er is een samenvatting van de opbrengsten van de Cito-E voor leerjaar 2017/2018 gepresenteerd en besproken. De MR is tevreden over het stuk dat is opgesteld door  Lucienne (IB) en waarin in heldere taal de resultaten zijn uiteengezet. De Paschalisschool scoort volgens de opbrengsten voldoende. Wel zal er extra aandacht nodig zijn ten aanzien van groei en ontwikkeling van enkele groepen. De MR heeft er vertrouwen in dat de directie en het team hier scherp op toeziet. Groepsdoelen zullen gemonitord worden bij de Cito-M;
  • Perry heeft de rol en doelen voor de communicatie richting de achterban personeelsgeleding bekend gemaakt. Er is afgesproken dat communicatie naar en met ouders breed gedragen zal worden door alle leden van de MR;  
  • De begroting van de MR voor schooljaar 2018-2019 is gepresenteerd en geaccepteerd;
  • De nadere uitnodiging richting de lezing op 8 november over "Nieuwsgierigerwijs' werd besproken. 

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school. 

De MR