Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
8-11-2018

Informatie over de Vreedzame school

De afgelopen weken hebben we in de klassen vooral aandacht besteed aan de groepsvorming in de klas. De activiteiten in de lessen ondersteunen een goede groepsdynamiek en stuurt het in de richting van een positieve groep. De kinderen leren respect te hebben voor ieders mening en leren bereid te zijn tot samenwerking met elkaar.

Aan de orde zijn geweest: regels in de klas, er zijn met de kinderen samen afspraken gemaakt voor in de groep, en er zijn gemeenschappelijke taken besproken. We maken onderscheid tussen regels en afspraken. Regels worden door de leerkracht of de school aangedragen, deze regels geven aan welk gedrag er niet door de beugel kan, zoals: schoppen, slaan, elkaar bedreigen, beledigen of uitschelden, diefstal, of vloeken. Bij overtreding hiervan wordt hiertegen opgetreden en moet er een sanctie in werking treden. Daarnaast zijn er nog allerlei zinvolle regels als: hoe kom je de klas binnen, hoe eten we, hoe verlaten we het lokaal. Dit noemen we ook wel routines.

Om een positieve sfeer in de groep te krijgen is het van belang om naast dergelijke regels en routines samen met de kinderen afspraken te maken over hoe wij willen dat we met elkaar omgaan. Iedere groep heeft een afsprakenlijstje gemaakt waar iedereen zich aan dient te houden. Je maakt op deze manier de kinderen medeverantwoordelijk voor een positief klimaat en goede sfeer in de groep.

Er zijn ook lessen gegeven om de kinderen te leren elkaar opstekers en afbrekers te geven en te ontvangen. Een opsteker geven is iets positiefs over een ander zeggen. Een compliment geven. De ander wordt er blij van. De afbrekers zijn de dus niet zo positieve dingen, waar de ander boos of verdrietig om kan worden.

Ook leren de kinderen zelf goed hun grenzen aan te geven. Als je iets niet leuk vindt, zeg je STOP HOU OP. De ander moet dan stoppen. Lukt dit niet, ga je naar de leerkracht.

De komende weken borduren we hier op voort. De kinderen leren hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen op een ‘vreedzame’ manier.

Ze leren onder andere dat samenwerken een positief effect kan hebben, dat ze na een conflict weer rustig kunnen worden en het weer goed kunnen maken, de strategie ‘om de beurt’ wordt aangeleerd en ze leren om een conflict op te lossen met behulp van een simpel stappenplan.

De Seo-werkgroep