Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
11-10-2018

Van de MR

Op 6 september is de informatie avond “nieuwe stijl” geweest. De MR was aanwezig met een stand, die druk bezocht is. Wij zijn blij dat we zoveel mensen hebben bereikt en te woord hebben kunnen staan. 

Tijdens de avond was er gelegenheid de MR vragen te stellen en aandachtspunten aan te dragen. Dit hebben vele ouders (en kinderen) dan ook gedaan. We kregen naast enthousiaste reacties waardevolle terugkoppeling en er werden meerdere aandachts- en zorgpunten aangedragen zoals: 

  • De verkeerssituatie rond school
  • Het privacy beleid en de informatie voorziening vanuit de school
  • Het klimaat binnen de school
  • Het schoonmaak beleid
  • Speeltoestellen, spelactiviteiten en zandbak na de verhuizing van de veenhof
  • Informatie avond ´nieuwe stijl´ en informatie voorziening naar de ouders

Dit is belangrijke informatie voor de MR en geeft ons een goed beeld wat er bij ouders leeft. Ook geeft het ons inzicht op welke punten we goed bezig zijn en waar we onze aandacht op moeten (blijven) richten. Samen maken we de Paschalisschool. Bedankt voor uw inbreng! 

De MR zal de informatie avond en de aangedragen aandachtspunten bespreken en evalueren.