Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
5-10-2018

Verslag MR vergadering van maandag 24 september

De vergadering had deze keer als vanouds een lekker volle agenda. We hebben het volgende besproken:

  • de inzet van Parro als communicatiemiddel alsmede de privacy hier omheen;
  • er komt een duidelijk stappenplan voor de gevallen dat er geen vervanging voorhanden is bij ziekte van de leerkrachten;
  • de speerpunten van de MR voor het komende schooljaar; één van deze speerpunten is het beter inzicht verkrijgen in het proces voor het bewaken van de voortgang van de leerlingen;
  • de informatieavond nieuwe stijl - de reacties waren overwegend positief, waarbij opgemerkt dat er best nog wel wat bijgesteld kan worden, maar dat gezien de korte voorbereidingstijd er wel een compliment kan worden gegeven aan al diegenen die deze avond mogelijk hebben gemaakt (zie ook elders en deze Maandagkrant);
  • uitgebreid is er gesproken over het schoonmaakbeleid - er is onderzoek geweest en hieruit bleek dat er stappen vooruit zijn te maken, maar daar hangt een prijskaartje aan;
  • er werden enkele binnengekomen brieven van ouders behandeld - zij hebben inmiddels antwoord gehad;
  • de nadere uitnodiging richting de lezing op 8 november over "Nieuwsgierigerwijs' werd besproken - u hoort nog zeker meer over;
  • Fons liet zien dat er veel op internet te vinden is als het gaat om school specifieke informatie als aantal leerkrachten vs. leerlingen, inzet functiemix, leeftijd verdeling leerkrachten enz. - dit kan van belang zijn voor toekomstige besluitvorming;

Een uitgebreider verslag kunt u binnenkort lezen op de website van de school.

Met vriendelijke groet, de MR