Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
28-09-2018

Jaarvergadering ouderraad

De jaarvergadering over het schooljaar 2017-2018 zal worden gehouden op woensdag 10 oktober van 20.15 uur tot 21.00 uur in de lerarenkamer. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk, aanmelden is niet nodig. 

Aansluitend is het eerste groepsouderoverleg van dit schooljaar. Hiervoor zijn alle groepsouders uitgenodigd. 

Groeten van de OR