Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
28-09-2018

Uitslag 7 regels

Op de informatieavond hebben we bij de stand van de directie aan u gevraagd een top 5 aan te kruisen. Het ging om voorbeelden van verschillende regels. Op de Paschalisschool is dat wat we van elkaar mogen verwachten en waar we elkaar op mogen aanspreken. De hele uitslag kunt u hier  downloaden.

De onderstaande regels zijn het meest gekozen en voegen we toe aan de 7 regels die we ook gemaakt hebben voor directie, teamleider en intern begeleider. Wanneer de 7 regels ook voor de leerkrachten en kinderen zijn vastgesteld, zullen we deze aan u presenteren. Naast informatie op de website en via de maandagkrant, maken we hier ook posters van die in de school komen te hangen.  

We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind. Om deze samenwerking te bevorderen hebben wij op de Paschalisschool de volgende regels. Ouders: 

  1. Geven het goede voorbeeld en houden zich aan de regels en afspraken die voor onze kinderen gelden. 

  1. Hebben vertrouwen in hun kind. 

  1. Zijn betrokken bij het leerproces van hun kind 

  1. Werken optimaal met ons samen, met een respectvolle houding. 

  1. Kunnen voor een gesprek of vraag terecht bij de leerkracht van hun kind. Daarnaast kunnen zij terecht bij de teamleider, intern begeleider en de directeur. 

  1. Delen de zorg met de leerkracht als hun kind uit balans is. 

  1. Respecteren de leerkracht als professional.