Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
24-09-2018

Parro en privacy

Graag informeren we u over de communicatie tussen school en ouders. Velen van u hebben al gemerkt dat het inschrijven voor ouderavonden anders verloopt, maar er zijn meer veranderingen. Deze veranderingen zijn doorgevoerd enerzijds door andere wetgeving (de AVG), anderzijds om het u en ons gemakkelijker te maken. 

In Parro hebben we een fijn en veilig middel gevonden om direct met u te communiceren. De leerkracht kan berichtjes en foto’s vanuit de klas sturen en u dus ook uitnodigen voor een gesprek. Parro is te gebruiken op uw mobieltje, maar ook op de pc. 

In Parro kunt u aangeven welke privacy-instellingen u voor uw kind(eren) wilt instellen. We willen u vragen om dit z.s.m. (in ieder geval voor 1 oktober), te doen voor ieder kind afzonderlijk. Parro is gekoppeld aan ons administratiesysteem zodat het voor de school zichtbaar is. 

Hoe u dit kunt doen is te zien door de volgende link te volgen:  

https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren  

(stap voor stap: klik op icoontje helemaal rechtsonder, ga naar mijn profiel, scroll naar uw kind(eren), klik op de drie puntjes achter uw kind, open instellingen, pas deze aan en opslaan) 

Wanneer u uw privacy voorkeuren aangeeft, krijgt u de volgende vragen te zien, die u met ja of nee kan beantwoorden (een korte uitleg staat er achter): 

(gebruik van) beeldmateriaal nieuwsbrief 

 

de Maandagkrant 

(gebruik van) beeldmateriaal Parro 

 

foto’s vanuit de groep 

(gebruik van) beeldmateriaal schoolgids 

 

deze staat op de website 

(gebruik van) beeldmateriaal social media 

 

n.v.t. 

(gebruik van) beeldmateriaal website 

 

foto’s alleen te zien met een wachtwoord 

binnen Parro kunnen ouders mij benaderen 

 

uw telefoonnummer is niet zichtbaar 

De laatste vraag (“binnen parro kunnen ouders mij benaderen”) hebben wij toegevoegd, omdat we van ouders te horen kregen dat het moeilijker is om kinderen onderling te laten afspreken; het informatieboekje is immers vervallen.  

We zullen u aan het begin van ieder schooljaar vragen om deze gegevens te bekijken en evt. aan te passen. We willen sterk benadrukken dat alles binnen Parro goed beveiligd is en dat anderen niet uw persoonlijke gegevens (bijv. uw telefoonnummer of adres) te zien krijgen. 

Een ander communicatiemiddel was de website van de groep zelf. De websites van de groepen worden momenteel opnieuw ingericht en gaan in het weekend van 29/30 september online. Hierop komen geen foto’s meer te staan maar alleen informatie over de groep. Onderdeel hiervan wordt ook weer de ‘groepsinfo’, zoals die er voorgaande jaren ook stond. 

Mocht u nog vragen hebben, ook op technisch gebied, dan kunt u altijd bij ons terecht. 

Met vriendelijke groet,  

De directie en ICT werkgroep