Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
20-09-2018

Flex leerkracht en een creatieve onderwijsassistent.

Zoals bekend zijn er vanuit het Rijk extra werkdrukverlagende middelen aan alle basisscholen in Nederland beschikbaar gesteld. Zo ook aan onze school.

Voorwaarde, die gesteld is door het Rijk, was dat het team bepaalde waar het geld aan uit kon worden gegeven en dat dit verantwoord moest worden aan het bestuur van Kans & Kleur. Aan het team is in de vorm van een klein onderzoek gevraagd waar de werkdruk uit bestond. Nadat hier helderheid over werd verkregen en duidelijk werd waar behoefte aan was, heeft het team besloten om dit schooljaar (schooljaar 2018-2019) te werken met een flex leerkracht en een creatieve onderwijsassistent. 

De uren dat de flex leerkracht voor de groep staat, kan de groepsleerkracht andere werkzaamheden verrichten bestaande uit onder andere: administratieve taken, kijken bij een collega in de klas, het schrijven van rapporten en het voorbereiden en/of uitwerken van oudergesprekken. Het gevolg van het inzetten van de flex leerkracht is dat er op die dagen een andere leerkracht voor de groep staat. Deze leerkracht is verbonden aan onze school en is daarom geen onbekende voor de kinderen.

De onderwijsassistent heeft als opdracht om groepen of kleinere groepjes te ondersteunen en daarnaast om samen met de leerkracht handvaardigheid structureel aan te bieden in de verschillende groepen.

Medio dit schooljaar evalueren we hoe de inzet van de middelen wordt ervaren en of we dit in deze vorm doorzetten. De eerste geluiden zijn in ieder geval erg positief.

Met hartelijke groet,

Lieke van de Ven

Directeur