Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
14-09-2018

Informatieavond geslaagd!

Beste kinderen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Wij kijken als team terug op een zeer geslaagde ouderavond. De betrokkenheid was groot en de kinderen bleken uitstekende rondleiders te zijn die veel over de groep, de leerstof, het gebouw, de medegebruikers en andere partners van de school wisten te vertellen.

In de gang stond een ‘durf te vragen bord’ waar meerdere vragen door kinderen en ouder(s)/verzorger(s) zijn gesteld. De vragen die zijn gesteld beantwoorden we nu of in een later stadium via de maandagkrant.

  • Kunnen we volgende keer gezamenlijk starten in de lagere groepen zodat we andere ouders spreken? We moeten de ouderavond nog evalueren en zullen dit meenemen.
  • Waarom doen jullie het in deze vorm? Kinderen kunnen heel goed vertellen wat er op school gebeurt en wat ze leren. We hopen dat het voor meer betrokkenheid zorgt bij ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast is het fijn dat de MR, OR, directie, SMW, de leerlingenraad, onze partners de BSO en PSZ en de omliggende sportverenigingen de mogelijkheid krijgen om zichzelf te laten zien en de gelegenheid krijgen om te vertellen waar ze mee bezig zijn.
  • Waarom mogen kinderen van groep 4 t/m 8 niet op de fietsen van de kleuters? De fietsen die van de Veenhof komen zijn bestempeld als kleutermateriaal en wordt als zodanig ook gebruikt.
  • Hoe lang bestaat deze school? Het schoolgebouw bestaat 9 jaar maar de Paschalisschool zelf bestaat al sinds 1931.
  • Kunnen we meer tijd krijgen om te eten? Naast het leren vinden we het belangrijk dat de kinderen voldoende bewegen op een dag. Meer tijd voor het eten zou betekenen dat we de tijd van het buitenspelen moeten inkorten waardoor er minder ruimte is voor beweging; daar kiezen we nu niet voor.
  • Doen we dit volgend jaar weer? We moeten de ouderavond nog evalueren en zullen dit meenemen.
  • Kunnen jullie het volgend jaar met een speurtocht doen? We moeten de ouderavond nog evalueren en zullen dit meenemen.
  • Kan er meer aandacht zijn voor verrijking tijdens de avond? We moeten de ouderavond nog evalueren en zullen dit meenemen.
  • Waarom valt de pauze in de gymles? Er is inmiddels een nieuw rooster gemaakt waarbij getracht is om de gymles anders te plannen of het pauzemoment is verschoven.
  • Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te doen? De directie was bekend met de organisatie PR-factor en zij kwamen met het idee. De concrete uitvoering is verder bedacht door het gehele team.

De directie heeft tijdens deze avond zeven regels gepresenteerd waaraan de directeur, de teamleider en de intern begeleider zich willen houden. Wat mogen ouders, leerlingen van de directie verwachten. Deze vraag is ook aan ouder(s)/verzorger(s) gesteld: waar mag het team u aan houden? Er zijn veel formulieren ingevuld. Ook de leerkrachten hebben voor zichzelf een aantal regels op papier gezet; ook daar zullen zeven regels uit volgen. Zodra alles compleet is zullen alle regels/verwachtingen worden gepresenteerd.