Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
7-09-2018

Parro en omgekeerde oudergesprekken

De afgelopen twee jaar is er op school een pilot geweest van het communicatieprogramma Parro. Veel ouders hebben hier al kennis mee gemaakt. Via Parro kunnen leerkrachten berichtjes met of zonder foto's sturen, maar er zijn veel meer mogelijkheden.

Vanaf dit jaar gaan we Parro ook inzetten om u uit te nodigen voor ouderavonden. U kunt zich dan thuis inschrijven en hoeft niet meer hiervoor naar school te komen. De komende week al krijgt u via de leerkracht en uitnodiging om deel te nemen aan Parro en vervolgens om zich in te schrijven voor de komende omgekeerde oudergesprekken voor de groepen 3 t/m 8. De bedoeling is om de inschrijving a.s. dinsdag te starten.

Voor alle duidelijkheid: alles wat er gedeeld wordt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie is altijd binnen de eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht. Uw telefoonnummer blijft privé.

Het handigste is om de app op uw telefoon te zetten via de Apple App store of de Google Play Store. Desgewenst kunt u Parro ook via de computer gebruiken: https://talk.parro.com. Wilt u meer weten over Parro? Ga naar https://parro.education/

Werkgroep ICT