Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
7-09-2018

Naschoolse activiteiten Noorderlicht

Het programmaboekje Noorderlicht met daarin informatie over de naschoolse activiteiten dit najaar is te vinden op de website www.wijchennoord.nl
Op (uw) school is een beperkt aantal papieren exemplaren van het boekje verkrijgbaar.
 
Voor de diverse activiteiten kunnen deelnemers nog worden aangemeld, voor meer informatie kunt u ook terecht bij Erik Berns, Brede School coördinator Noorderlicht via noorderlichtwijchen@gmail.com