Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
7-09-2018

Van de MR

Beste ouders,

Het schooljaar is begonnen en op 28 augustus jl. is ook de MR weer gestart.
Dit jaar met Marloes Sengers als nieuw lid in de personeelsgeleding en Fons Merkx als nieuw lid in de oudergeleding.

De taakverdeling van de MR voor schooljaar 2018/2019 is als volgt:

Oudergeleding: 
Lisette Arbeider - voorzitter 
Maarten Laurant - vicevoorzitter 
Fons Merkx - penningmeester 
Stefan Tichelaar - PR 

Personeelsgeleding:
Joep Janssen - PR
Monique de Milde - secretaris
Perry Reffeltrath - communicatie achterban
Marloes Sengers - literatuur

Op website van de school kunt u ons terugvinden (http://www.paschalisschool.nl/de-school-wijchen/medezeggenschapsraad/). U vindt daar o.a. ons vergaderschema, activiteitenplan en verslagen van onze bijeenkomsten. En wilt u eens een vergadering meemaken? Dat kan, maar wel graag van te voren even aangeven via de mail.

Als u vragen heeft spreek ons aan op het schoolplein of mail ons op het volgende email adres: MR.Paschalis@kansenkleur.nl

Met vriendelijke groeten,

De MR.