Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
23-08-2018

Informatieavond net even anders!

De school is weer begonnen, de kinderen zitten in een nieuwe groep en gaan dit jaar weer veel leren. Wat gaan ze leren? Hoe gaat het jaar er voor uw kind uitzien? We willen u dat graag laten weten. U bent misschien gewend dat de leerkracht vertelt wat er allemaal gaat gebeuren in de klas.

 MAAR DIT KEER GAAT HET ANDERS! 

Niet de juf of de meester gaat u informeren maar … uw eigen zoon of dochter!

De kinderen gaan dit samen met de leerkracht voorbereiden. Op donderdag 6 september komt u, samen met uw kind of kinderen naar school toe. U gaat dan met uw kind naar het lokaal. Daar wordt uw kind uw gids. Met  een ‘Wegwijskaart’ vertelt uw kind wat er allemaal gebeurt of gaat gebeuren op school. U zult verrast zijn hoe goed de kinderen dit zelf kunnen. Mocht u als ouder deze avond echt niet kunnen komen, dan kan ook de oppas, opa en/of oma of iemand anders met uw zoon/dochter meekomen. 

De rondleiding is in het lokaal maar ook in de gangen van de school. Daar komt u ook de ouderraad, de medezeggenschapsraad en PSZ /BSO De Eerste Stap tegen. 

Tussen 18.00-20.00 uur kunt u de school bezoeken. De rondleiding duurt naar verwachting maximaal een uur tot vijf kwartier. U kunt meteen om 18.00 uur starten, maar ook later. U kiest dus een begintijd die u het beste uitkomt. We kijken uit naar uw komst 6 september!

Het team