Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
6-07-2018

Verslag MR maandag 25 juni

De MR is voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. We hadden een volle agenda waaronder de evaluatie van het jaarplan van afgelopen schooljaar, het nieuwe jaarplan voor komend schooljaar en enkele ingezonden stukken. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten:

  • Vanuit de innovatiegelden ligt er een voorstel om 80 laptops en een verrijdbare opbergkast aan te schaffen. Het merendeel van de laptops gaan naar de klassen, de overige in de kast om in te zetten wanneer nodig.
  • In een ingezonden brief bleek de zorg van ouders betreffende het hoge aantal wisselingen van invalleerkrachten in één van onze groepen. Deze brief en de zorgen zijn besproken met de directie en we zijn samen van mening dat het gaat om een samenloop van omstandigheden wat niemand had kunnen voorzien. Het beleid van de school blijft dat we zoveel mogelijk ‘vaste gezichten’ voor de groep willen. De MR heeft de directie voorgesteld zorgvuldig naar de ouders te blijven informeren, directie geeft aan dat te zullen doen waar dat kan.
  • Wat betreft de verhuizing loopt alles op schema, zowel binnen het gebouw als op het schoolplein. Er wordt verwacht dat alles klaar is voordat het nieuwe schooljaar van start gaat.
  • De directie heeft bij Stichting Kans & Kleur aangegeven dat er geen goed werk- en leerklimaat binnen de klassen is. De stichting is bereid, na opnieuw aandringen, zaken aan te willen pakken. Dit heeft voor de stichting echter geen hoge prioriteit waardoor het niet meteen zal worden aangepakt. De MR is het hier niet mee eens en zal zelf ook de stichting benaderen met als doel het leer- en werkklimaat op korte termijn te verbeteren.
  • De formatie voor komend schooljaar is rond, alle plaatsen zijn ingevuld.
  • De MR heeft voor de directie een voorstel voorbereid om de klassen schoner te krijgen. Het voorstel zal verder aangevuld worden met een financiële onderbouwing. 
  • Het schoolresultaat van de eindcito van de huidige groepen 8 liggen boven het gemiddelde van Nederland. Een mooi resultaat. Ook voor komend schooljaar wordt verwacht dat de resultaten boven het gemiddelde zullen liggen.
  • Het jaarverslag 2017-2018 is geëvalueerd. Het jaarplan 2018-2019 is door de MR goedgekeurd.
  • Clementine Rossen (personeel) en Bas Fleuren (ouder) nemen afscheid van de MR. Wij bedanken beiden voor hun inzet bij de MR! Hun taken zullen vanaf komend schooljaar worden overgenomen door Marloes Sengers (personeel) en Fons Merkx (ouder). Alvast heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

De MR