Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
25-05-2018

Informatieboekje ... anders dan anders

Elk jaar kreeg u een informatieboekje met daarin de kalender en van alle klassen een adressenlijst met persoonlijke gegevens. Bij inschrijven werd gevraagd welke gegevens in het boekje mochten worden vermeld. In verband met de nieuwe wetgeving op de privacy is dit niet meer mogelijk en gaan wij de inhoud van het informatieboekje op een 'digitale' manier met u delen. 

De kalender vindt u nu al op de website. De komende weken wordt deze gevuld met informatie die betrekking heeft op het nieuwe schooljaar. Onder het tabblad kalender komen bij vakantie de vrije dagen voor de diverse groepen te staan. Een overzicht van de vrije dagen vindt u ook in een van de komende maandagkranten. Houdt u deze dus in de gaten.

Op de website mogen alleen nog foto's zichtbaar zijn waar  toestemming voor is gegeven. Voor de foto's die op de pagina's van de hoofdwebsite staan is toestemming gevraagd aan de ouders van de kinderen, wanneer zij daar herkenbaar op staan. Dit is niet gebeurd bij de groepsfoto's die bij de groepen staan. Deze hebben wij inmiddels verwijderd. We gaan ons beraden hoe we de groepssites komend schooljaar gaan inrichten. Was de website nog niet veilig, inmiddels is er een veiligheidscertificaat toegekend. U kunt dit zien aan het slotje, veilig en https://  voor het www-adres.

Naast de website gaan we werken met het ouderportaal met daaraan gekoppeld de communicatieapp Parro. Voordat we dit kunnen openstellen, zullen we u toestemming vragen welke gegevens in het ouderportaal zichtbaar mogen zijn voor anderen. In het ouderportaal kunt u alleen de groep waar uw kind(eren) in zit(ten) inkijken. 

Met vriendelijke groet,

Sylvia van der Burgh