Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
26-04-2018

De Vreedzame School

Wij willen u graag wat meer vertellen over de Vreedzame School.

In de Vreedzame Schoollessen wordt een fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waarin kinderen op een prettige en veilige manier samen spelen en leren. Ook leren de leerlingen op een goede manier met elkaar te communiceren en hoe men met gevoelens om kan gaan. Daarnaast leren de kinderen hoe ze zelf een conflict of onenigheid op kunnen lossen. Soms komen leerlingen er samen niet uit. Dan kan iemand die niets met de situatie te maken heeft, bemiddelen bij het oplossen van het probleem. Wij noemen dat ‘mediatie’. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn speciaal opgeleid om te bemiddelen als dat nodig is.

Ook gedurende dit schooljaar besteden alle klassen hier aandacht aan. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zullen wij u per blok op de hoogte stellen waar we op dat moment schoolbreed mee bezig zijn.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de Vreedzame School? Kijkt u dan eens op www.vreedzameschool.nl of neem contact op met de leerkracht.

Namens de werkgroep SEO, Kaily Tiellemans.