Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
20-04-2018

De MR zoekt nieuwe ouders

Beste Ouders,

Aan het eind van dit schooljaar verloopt de zittingstermijn van twee van de vier ouders in de MR. Daarom is de MR op zoek naar nieuwe ouders!

Wat doet de MR De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Er is een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR van de Paschalisschool bestaat momenteel uit vier ouders en vier personeelsleden.

De medezeggenschapsraad overlegt ongeveer 6 keer per jaar met de directie over schoolzaken zoals:

  • Vaststelling of wijziging van het schoolplan
  • Personele zaken
  • Financiën
  • Veranderingen in het onderwijs
  • Veiligheid
  • Schooltijden
  • Ingekomen stukken van ouders of personeel

Ben je een betrokken ouder en praat je graag mee over het beleid van de Paschalisschool? Meld je dan aan! Aanmelden kan tot uiterlijk 11 mei 2018 via MR.Paschalis@kansenkleur.nl.

Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan uiteraard ook! De eerstvolgende vergadering is op maandag 14 mei om 19.30 uur (Aanmelden kan via MR.Paschalis@kansenkleur.nl).