Paschalisschool
Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

waar vrienden gemaakt worden
12-09-2017

incidentele oudergesprekken overdag

Het gebeurt geregeld dat ouders een gesprek aanvragen voor in de avond. Dit kan een paar keer per jaar, wanneer de avonden ook vast zijn ingeroosterd binnen onze gesprekkencyclus. Voor alle overige gesprekken kunt u  overdag bij de leerkracht terecht, binnen de reguliere werktijden. 

Met vriendelijke groet,

Team Paschalis