Paschalisschool
Groepen - Basisschool de Paschalisschool, Wijchen

 Informatie groep 7a

Gymlessen 7A

Dinsdag: 11.30-12.15 uur (gymles wordt gegeven door een ALO-student onder begeleiding van juf Maria)
Vrijdag: 11.30-12.15 uur (gymles wordt gegeven door de vakleerkracht)

Op dinsdag en vrijdag valt onze gymles in de pauzetijd, dus we spelen dan op een later moment met onze eigen klas nog 15 min. buiten.

Agenda

 • 3 oktober: Opening Kinderboekenweek (KBW: 3 t/m 12 oktober)
 • 5 oktober: Bezoek verhalenverteller Kinderboekenweek in onze klas
 • 12 oktober: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 12 oktober: Sluiting Kinderboekenweek (13.00-14.00 spelletjesmiddag, neem een gezelschapsspel mee!)
 • 15 oktober t/m 19 oktober: Herfstvakantie
 • 16 november: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 19 november: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 14 december: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 24 december t/m 4 januari: Kerstvakantie
 • 10 t/m 24 janauari: Cito toetsen
 • 18 januari: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 22 februari: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 25 februari: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 4 maart t/m 10 maart: Voorjaarsvakantie
 • 29 maart: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 1 april: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 16 april: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 22 april t/m 3 mei: Meivakantie
 • 9 t/m 23 mei: Cito toetsen
 • 20 mei: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas
 • 28 juni: juf Sjuul flexdag, meester Sander is in de klas


Ouderhulp

Via de groepsouders zullen oproepen gedaan worden als er ouderhulp nodig is bij bepaalde activteiten. Naast de groepsouder heeft onze klas ook een biebouder die ervoor zorgt dat er iedere maand weer leuke, nieuwe leesboeken zijn zodat de kinderen altijd een boek kunnen vinden dat ze leuk vinden om te lezen (en dat aansluit bij de thema's waarmee we op dat moment in de klas bezig zijn). Ook heeft groep 7a een groep luizenouders die na elke vakantie ervoor zorgen dat alle kinderen worden gecontroleerd op luizen.

Thuis oefenen

Mocht je thuis willen oefenen voor een bepaald vak/onderdeel, dan vind je hieronder wat handige tips/websites:

Rekenen:

 • http://www.goedrekenonderwijs.nl/rekenhulp/   (op deze website staan veel filmpjes waarin verschillende rekenmoeilijkheden goed worden uitgelegd)
 • http://tafels-oefenen.nl/ (tafels oefenen)
 • http://www.fi.uu.nl/rekenweb/ (rekenspelletjes)

Spelling:

 • http://spelling.tormentil.nl/ (werkwoordspelling oefenen)

Taal:

 • https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-7# (allerlei onderdelen van taal oefenen)